Bruker manual ROSIERES RIED340B1C

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for ROSIERES RIED340B1C Vi håper at bruksanvisningen for ROSIERES RIED340B1C er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning ROSIERES RIED340B1C.


ROSIERES RIED340B1C : Last ned den komplette bruksanvisning (10142 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning ROSIERES RIED340B1C

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Eftervarme alarm Hvis kogetoppen bruges i længere tid, kan den efter brug være varm. bogstavet “H” på displayet advarer om , at kogetoppen er varm og at den ikke skal berøres. Beskyttelse via automatisk slukning Automatisk slukning er en ekstra sikkerhedsfunktion på Deres induktionskogetop, som aktiveres, når man glemmer at slukke den. Den automatiske slukning af kogetoppen afhænger af den anvendte intensitet, som det fremgår af tabellen vist herunder: Intensitetsniveau 1-3 4-6 7-9 Kogefeltet slukker automatisk efter 8 timer 4 timer 2 timer Installation Fremgangsmåde for installation 1. [. . . ] Pass på at bordplaten hvor platetoppen skal installeres har en tykkelse på minst 30 mm, og at den er laget av et materiale som tåler høye temperaturer slik at den ikke deformeres pga varmen fra kokeplaten (figur 1). Pass alltid på at induksjonsplatetoppen hviler støtt på bordplaten, og at det er god ventilasjon (figur 2). POQO J NP POQO J PP A_h [n_j POQO H NP Når maten er ferdig og du fjerner gryten slutter induksjonsplatetoppen å avgi varme og, etter et lydsignal som varer i 1 minutt, blir den slått av. Personer med pacemaker må ikke bruke dette husholdningsapparatet uten at de først har konsultert legen. 113 A_h _djWa[ (figur 2) OBS: pass på at det er en avstand på minst 760 mm mellom platetoppen og et eventuelt skap over den. Holder Dersom apparatet ikke er utstyrt med støpsel skal man sette et normalisert støpsel, egnet for belastningen som angis på skiltet, på kabelen. Dersom man ønsker en fast tilkopling til nettet må man installere, mellom apparatet og nettet, en flerpolet bryterenhet med kontaktavstand på minst 3 mm. (5) For å unngå skader må den tynne filmen som kleber platetoppen til bordflaten være varmebestandig. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for personskader eller skader på gjenstander som skyldes at denne forskriften ikke overholdes. 114 Bruksanvisning Forberedelser før bruk: Men en gang du setter på platetoppen vil du høre et lydsignal og alle ledlampene blinker i ett sekund; det betyr at kokeplaten står i ”stand-by”. Velg ønsket styrke på kokesonen du skal bruke, trykk på ”timer” og programmer tiden. Når “timeren” er bekreftet dukker det opp en prikk i det nedr e høyre hjørnet av effektnivået til den valgte sonen. Avbryte TIMER-funksjonen Trykk på ”timer”-tasten i 5 sekunder for å avbryte funksjonen som du har innstilt tidligere. Oppheve sperren Hold tasten for sperreanordningen (Interlock) inne i 2 sekunder: TIMER-funksjon Når du trykker på TIMER-tasten, begynner ledlampen på displayet å blinke og du kan stille inn tiden. Bruk tasten ”+” eller ”-” til å stille inn minuttene fra 1 til 99. Velg den kokesonen hvor du har satt gryten, ledlampen som viser varmenivået for den valgte sonen begynner å blinke. Trykk deretter på tasten ”+” eller ”-”, displayet viser i utgangspunktet 5, deretter regulerer du styrken som du ønsker med tasten ”+” eller ””. trykker du tasten ”+” og ”-” inn samtidig , nullstilles alle tidligere innstillinger og kokesonen slåes av. Se tabell på side 71 for de enkelte kokesonenes spesielle strømstyrke. OBS: etter at du har trykket på ”ON/OFF”-tasten blir induksjonsplatetoppen stående i stand-by dersom du ikke fortsetter innen 1 minutter. 115 NORWEGLIAN DOBLE SONER I denne sonen kan man bruke kokekar med diameter på mellom 160 mm og 290 mm for å ha mer fleksibilitet på sonen. Avbryte Boost-modus Når du tar på “-” -tasten for å avbryte Boost-funksjonen vil kokesonen gå tilbake til den opprinnelige innstillingen. [. . . ] Efter att man har ställt in tiden skall man trycka på knappen “TIMER” för att kontrollera inställningen. Om man trycker på knappen “+” börjar inställningen på 1 och ökar därefter successivt, om man istället trycker på knappen “-“ börjar inställningen på 1 och minskar sedan. Du kan alltid stänga Effekthanteringsfunktion • En maximal strömförbrukningsnivå kan ställas in för induktionshällen genom att välja olika effektområden. Det finns ett flertal redskap som lämpar sig för kokning på elektrisk spishäll. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING ROSIERES RIED340B1C

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag