Bruker manual PURE HIGHWAY 400

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for PURE HIGHWAY 400 Vi håper at bruksanvisningen for PURE HIGHWAY 400 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning PURE HIGHWAY 400.


PURE HIGHWAY 400 : Last ned den komplette bruksanvisning (8784 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning PURE HIGHWAY 400

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Overhold alle sikkerhetsadvarsler med dette symbolet for å unngå mulig skade eller dødsfall. 2 Innhold Introduksjon Sikkerhet Innhold Oversikt Innholdet i esken Kontroller Ikoner på displayet 1 2 3 4 4 5 6 Pare Highway med en mobilenhet Lytte til lyd som er lagret på mobilenheten Lytte til lyd fra en musikkstreamingstjeneste Bruke mobilenhetens personlige assistent 14 15 15 15 Innstillinger Endre mellom AUX-tilkobling og FM-sending Stille inn Highway til å automatisk gå i standby Radioinnstillinger Skjerminnstillinger Oppdatering av programvare 16 16 16 16 17 18 Kom i gang Installere Highway Hvor du skal installere Highway Plassere antennen Koble til antennen Installere den trådløse kontrolleren Slå på Highway for første gang Slå Highway på og av 7 7 8 9 10 11 12 12 Feilsøking 19 Digital Radio Høre på digital radio Forvalg 13 13 13 Bluetooth Om Pure Go-appen 14 14 3 Oversikt Innholdet i esken Før du kommer i gang, må du kontrollere at du har alt under. 3 1 2 5 4 7 8 6 1 2 3 4 Antenne, med magnetisk jordingshale DAB-filmantenne Trådløs kontroller To AAA-batterier 5 Rengjøringsklut 6 Brakett til trådløs kontroller 7 8 12 V strømadapter (dobbel USB-port) Selvklebende kabelklips Bruk restriksjoner - Bruk kun med elementene som er vist på denne siden og konfigurert / installert / brukt i henhold til denne håndboken. 4 Kontroller 1 2 3 4 7 6 5 1 2 3 4 Velg Forrige Strøm / Tilbake Go Drei for å bla gjennom radiostasjoner, sanger og menyalternativer. [. . . ] • Hvis du kobler til Highway med en AUX-kabel , velger du “LINJEUTGANG”. € Hvis du kobler til Highway med FM-radio, velger du “FM-SENDER” og velger deretter en FM-frekvens. Still inn kjøretøyets lydsystem til samme FM-frekvens som Highway. Du kan lagre FM-frekvensen som en forhåndsinnstilling i kjøretøyets lydsystem for å gjøre det enkelt å finne den. Etter at du har valgt hvordan du skal koble til Highway, begynner den å søke etter digitale radiostasjoner. Når autotuning er fullført, kan du begynne å høre på digital radio. slå Highway på og av • Du slår på Highway , ved å trykke på  . € Du setter Highway i ventemodus og bruker mindre strøm ved å trykke og holde  . Merk: Som standard går antennen automatisk i standby etter 4 timer, og skjermen på den trådløse kontrolleren dimmes etter 15 sekunder. Trykk og hold  for å lagre den aktuelle radiostasjonen til forvalgsnummeret. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge forvalget du vil lytte til. Du hopper til forrige eller neste forvalg ved å trykke på eller . 13 Bluetooth Om Pure Go-appen For å få mest mulig ut av Highway, kan du laste ned Pure Go-appen på mobilenheten. Hvis du hører en sang du liker på en radiostasjon, trykker og holder du for å identifisere sangen med bruk av mikrofonen på mobilenheten. Trykk og hold for å koble til mobilenhetens personlige assistent. Pure Go-appen varsler deg når en ny programvareoppdatering er tilgjengelig og lar deg oppdatere Highway. Trykk på på den trådløse kontrolleren for Highway. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "INNSTILLINGER" > "BLUETOOTH" > "PARE" > "BLA MUSIKK". På mobilenheten velger du Highway fra listen over Bluetooth-enheter og kobler til den. For å glemme en paret Pure Go-app, må du fjerne Pure Go fra listen over parede enheter på den mobile enheten. 14 Lytte til lyd som er lagret på mobilenheten Hvis du kobler til Highway til en mobilenhet med bruk av Bluetooth, kan du spille av musikk som er lagret på mobilenheten. Drei og trykk på Velg-hjulet for å velge "BLA MUSIKK". [. . . ] Mulig årsak Antennen er ikke koblet til strømforsyningen, eller kontrolleren er ikke riktig paret med antennen. Løsning Trekk ut strømadapteren fra 12V-uttaket, og sett den inn. Plasser kontrolleren mindre enn 50 cm fra antenne, deretter trykker og holder du  ,    og  sammen. Hvis kontrolleren ikke kobles til antennen i løpet av 30 sekunder, gjentar du trinn 1 og 2. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING PURE HIGHWAY 400

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag