Bruker manual PIONEER VSX-832

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for PIONEER VSX-832 Vi håper at bruksanvisningen for PIONEER VSX-832 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning PIONEER VSX-832.


PIONEER VSX-832 : Last ned den komplette bruksanvisning (18144 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning PIONEER VSX-832

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] 0 When "System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" is set to "On" in the Home screen, set to "Off". MP3) : 0 Formats pris en charge: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3 0 Taux d’échantillonnage pris en charge: 44, 1 kHz, 48 kHz 0 Débits binaires pris en charge : Compris entre 8 kbps et 320 kbps et VBR WMA (. WMA) : 0 Taux d’échantillonnage pris en charge : 44, 1 kHz et 48 kHz 0 Débits binaires pris en charge : Compris entre 5 kbps et 320 kbps et VBR 0 Les formats WMA Pro/Voice/WMA Lossless ne sont pas pris en charge. 0 Taux d’échantillonnage pris en charge : 44, 1 kHz, 48 kHz, 88, 2 kHz, 96 kHz, 176, 4 kHz, 192 kHz 0 Bits de quantification : 8 bits, 16 bits, 24 bits Formats audio pris en charge PCM linéaires 2 canaux : 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz, 88, 2 kHz, 96 kHz, 176, 4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bit PCM linéaire multicanaux : 5. [. . . ] För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först ingångsväljarens inställning till "---". För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först ingångsväljarens inställning till "---". För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först ingångsväljarens inställning till "---". (Standardvärdet är "---") AUX CD TV TUNER NET USB FRONT USB REAR ∫ Input Skip Du kan hoppa över ingångar som det inte är kopplat något till när du väljer dem med INPUT SELECTOR-ratten på huvudapparaten eller med 2/1-ingångsväljaren på fjärrkontrollen. 0 Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Configuration" "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler. 0 Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Configuration" "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler. 0 Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler. 0 Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Configuration" "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler. När det finns högtalare som har ställts in på "Small", ställer du in det antal Hz som du vill att andra högtalare ska spela basen under, och även det antal Hz som du vill att LFE:n (lågfrekvent effekt) ska spela basen under. När apparaten är inställd på fot, kan du göra inställningar mellan 0, 1 fot och 30, 0 fot, i etapper om 0, 1 fot. När apparaten är inställd på meter, kan du göra inställningar mellan 0, 03 m och 9, 00 m, i etapper om 0, 03 m. Ställer in den kanal som ska användas för att spela en digital 2kanalskälla som Dolby Digital, eller analoga källor/PCM-källor med ljudåtergivningssättet Mono. ) 0 Avståndets enhet (fot/m) som visas är den enhet som valts under "Distance". Du kan förstärka reflektionseffekten för högtalarna som är kompatibla med Dolby från taket. Observera att när den här inställningen är Off vid uppspelning i Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD låses funktionen DRC, som gör att du kan njuta av surround vid låga volymnivåer, på Off. 0 Du kan inte ställa in ett högre värde än "Volume Limit". Ange ett negativt (j) värde om volymen på målenheten är högre än de andra och ett positivt (i) värde om den är lägre. Observera att det finns vissa standardvärden som du inte kan ändra. 0 Inställningen kan endast väljas när "Hardware" - "HDMI" "Audio Return Channel" är inställd på "Auto" och "TV" är vald som ingångskälla. "Analog": För att alltid sända ut analogt ljud oberoende av insignalen 0 Inställningen kan endast väljas när inmatningen är tilldelad till AUDIO-uttaget i inställningen "Input/Output Assign" - "Analog Audio Input". "BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX": Till exempel kan du, om du har valt "BD/DVD", spela upp från utrustningen som är ansluten till "BD/DVD"-uttaget på TV-apparaten även om enheten är i standby-läge. Du kan spela upp video och audio från den valda ingången på TV-apparaten oberoende av vilken ingång som hade valts strax innan enheten gick över till standby-läget, med hjälp av funktionen CEC-länkning. [. . . ] Kontrollera följande om åtgärderna ovan inte löser problemet: Det går inte att komma åt det trådlösa nätverket 0 Inställningen för den trådlösa nätverksroutern kan ha ∫ Nätverksfunktioner 0 Om du inte kan välja en nätverkstjänst, kommer det att gå att välja den när nätverksfunktionen har startat. Ansluten till en annan SSID än den SSID som valts 0 En del trådlösa nätverksroutrar gör att du kan ställa in flera SSID:er för en apparat. Om du använder den automatiska inställningsknappen på en sådan router kan det hända att du ansluter till ett annat SSID än det SSID du vill ansluta till. 0 Om det finns ett metallföremål i närheten av enheten kanske trådlös nätverksanslutning inte är möjlig eftersom metall kan påverka radiovågor. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING PIONEER VSX-832

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag