Bruker manual PACKARD BELL MAESTRO 220 TV

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for PACKARD BELL MAESTRO 220 TV Vi håper at bruksanvisningen for PACKARD BELL MAESTRO 220 TV er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning PACKARD BELL MAESTRO 220 TV.


PACKARD BELL MAESTRO 220 TV : Last ned den komplette bruksanvisning (3521 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   PACKARD BELL MAESTRO 220 TV (8374 ko)
   PACKARD BELL MAESTRO 220 TV QUICK START GUIDE (988 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning PACKARD BELL MAESTRO 220 TV

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] PACKARD BELL er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Første utgave: Mai 2011 Delenummer for dokument: 649596-091 Merknad om produktet Denne referansehåndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige på din datamaskin. Sikkerhetsadvarsel ADVARSEL: For å unngå muligheten for varmerelaterte skader eller overoppheting av datamaskinen må du ikke sette datamaskinen i fanget eller dekke til datamaskinens lufteåpninger. Plasser datamaskinen på en fast, plan overflate når du skal bruke den. [. . . ] MERK: Når du kobler fra strømadapteren, reduseres lysstyrken på skjermen automatisk for å forlenge batterilevetiden. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du øker eller reduserer lysstyrken på skjermen, kan du lese i håndboken Komme i gang. Om du skal la batteriet bli værende i maskinen eller oppbevare det et annet sted, avhenger av hvordan du arbeider. Hvis du lar batteriet bli værende i maskinen, lades det så lenge maskinen er koblet til en ekstern strømkilde. Du er også beskyttet mot å miste arbeidet ditt hvis strømmen går. Batteriet som står i maskinen, lades imidlertid sakte ut når maskinen er slått av og ikke er koblet til ekstern strøm. ADVARSEL: Av hensyn til sikkerheten bør du bare bruke batteriet som fulgte med datamaskinen, et nytt batteri fra PACKARD BELL eller et kompatibelt batteri som er kjøpt fra PACKARD BELL. Levetiden til batteriet i datamaskinen varierer, avhengig av innstillingene for strømstyring, programmene som kjøres på datamaskinen, lysstyrken på skjermen, eksterne enheter som er koblet til datamaskinen, og andre faktorer. Finne batteriinformasjon Hjelp og støtte gir følgende verktøy og informasjon om batteriet: Batterisjekkverktøy for å teste batteriytelsen Informasjon om kalibrering, strømstyring og riktig stell og oppbevaring for å oppnå maksimal levetid for batteriet Informasjon om batterityper, spesifikasjoner, livssykluser og kapasitet Slik får du tilgang til batteriinformasjonen: Velg Start > Hjelp og støtte > Lær > Strømstyringsplaner: Vanlige spørsmål. Bruke Batterisjekk Batterisjekk i Hjelp og Støtte gir informasjon om statusen til batteriet som er installert i datamaskinen. MERK: Datamaskinen må være koblet til strømnettet for at Batterisjekk skal fungere riktig. Velg Start > Hjelp og støtte > Feilsøk > Strøm, temperatur og mekanikk. Klikk på kategorien Strøm og klikk deretter på Batterisjekk. Batterisjekk undersøker batteriet og cellene for å se om de fungerer på riktig måte, og deretter rapporteres resultatet av undersøkelsen. 22 Kapittel 4 Strømstyring Vise hvor mye strøm det er igjen i batteriet Før pekeren over strømmålerikonet i systemstatusfeltet helt til høyre på oppgavelinjen. Oppnå maksimal brukstid før batteriet må lades Brukstid før batteriet må lades, varierer, avhengig av funksjonene du bruker når du kjører på batteristrøm. Hvis batteriet har stått ubrukt i en måned eller mer, må det kalibreres før du tar det i bruk. Kassere brukte batterier ADVARSEL: På grunn av faren for brann eller brannskader må du ikke prøve å demontere, stikke hull på eller på annen måte prøve å ødelegge batteriet. Du finner informasjon om riktig batterikassering i Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø. Bytte batteriet I Windows 7 vil Batterisjekk i Hjelp og støtte be deg om å bytte batteriet når en intern celle ikke lades riktig, eller når batteriets lagringskapasitet er dårlig. Hvis batteriet dekkes av PACKARD BELL-garantien, inneholder instruksjonene en garanti-ID. En melding henviser deg til PACKARD BELLs nettsted der du finner mer informasjon om hvordan du bestiller et nytt batteri. Bruke ekstern strøm MERK: Du finner mer informasjon om hvordan du kobler datamaskinen til strømnettet på Hurtigoppsett-plakaten som ligger i esken med datamaskinen. Ekstern strøm (vekselstrøm) leveres via en godkjent strømadapter eller via en forankrings- eller utvidelsesenhet, som begge er tilleggsutstyr. ADVARSEL: Av hensyn til sikkerheten bør du bare bruke strømadapteren som fulgte med datamaskinen, en ny adapter fra PACKARD BELL eller en kompatibel adapter som er kjøpt fra PACKARD BELL. Koble datamaskinen til ekstern strøm i følgende situasjoner: ADVARSEL: Ikke lad batteriet ombord i fly. Når du lader eller kalibrerer et batteri Når du installerer eller endrer systemprogramvare Når du skriver informasjon til en CD, en DVD eller en BD (kun på enkelte modeller) Når du bruker Diskdefragmentering Når du utfører en sikkerhetskopiering eller gjenoppretting Når du kobler datamaskinen til ekstern strøm, skjer følgende: Batteriet begynner å lades. Hvis datamaskinen er slått på, endres utseendet på strømmålerikonet i systemstatusfeltet. Når du kobler fra den eksterne strømmen, skjer følgende: Datamaskinen går over til batteridrift. Lysstyrken på skjermen reduseres automatisk for å forlenge batteriets levetid. Bruke ekstern strøm 25 Teste en strømadapter Test strømadapteren hvis datamaskinen viser ett av følgende symptomer når den kobles til vekselstrøm: Datamaskinen kan ikke slås på. Strømlampene er av. Slik tester du strømadapteren: 1. [. . . ] Når du reiser med fly, bør du ta med deg datamaskinen som håndbagasje. Blant sikkerhetsutstyr som har magnetiske felt, er sikkerhetsporter og håndskannere som brukes på flyplasser. Transportbeltene på flyplasser og lignende sikkerhetsutstyr som kontrollerer håndbagasje, bruker røntgenstråler i stedet for magnetisme. Røntgenstråler skader ikke disker og stasjoner. Hvert enkelt flyselskap kan ha egne regler for bruk av datautstyr om bord i flyet. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING PACKARD BELL MAESTRO 220 TV

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag