Bruker manual PACKARD BELL EN NM85

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for PACKARD BELL EN NM85 Vi håper at bruksanvisningen for PACKARD BELL EN NM85 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning PACKARD BELL EN NM85.


PACKARD BELL EN NM85 : Last ned den komplette bruksanvisning (3064 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   PACKARD BELL EN NM85 (5216 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning PACKARD BELL EN NM85

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] 14 Komponenter på venstre side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Komponenter på undersiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Komponenter på skjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Trådløsantenne (kun på enkelte modeller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Gul: Datamaskinlyden er slått av. (12) Lydreduksjonslampe Blinker: Volumrulleområdet brukes til å redusere høyttalerens lydnivå. NOWW Komponenter på oversiden 3 Komponent (13) (14) Volumøkningslampe num lk-lampe Beskrivelse Blinker: Volumrulleområdet brukes til å øke høyttalerens lydnivå. På: num lk er på, eller det innebygde numeriske tastaturet er aktivert. *De 2 av/på-lampene viser den samme informasjonen. Lampen på av/på-knappen er bare synlig når maskinen er åpen. Av/ på-lampen på forsiden av datamaskinen er synlig uavhengig av om datamaskinen er åpen eller lukket. Komponent (1) Av/på-lamper (2)* Beskrivelse På: Maskinen er på. Av: Maskinen er av eller i dvalemodus. (2) Batterilampe På: Et batteri lades. Blinker: Et batteri som er eneste tilgjengelige strømkilde, har lav batterispenning eller kritisk lav batterispenning. Av: Hvis maskinen er koblet til en ekstern strømkilde, slår lampen seg av når alle batteriene i maskinen er fullt oppladet. Hvis maskinen ikke er koblet til en ekstern strømkilde, vil lampen være avslått helt til det begynner å bli lite spenning igjen i batteriet. (3) (4) (5) (6) Stasjonslampe caps lock-lampe Medieknapplampe Lyddempingslampe Blinker: Harddisken eller den optiske stasjonen er i bruk. Gul: Datamaskinlyden er slått av. (7) (8) Lydreduksjonslampe Volumøkningslampe Blinker: Volumrulleområdet brukes til å redusere høyttalerlyden. Blinker: Volumrulleområdet brukes til å øke høyttalerlyden. 4 Komponenter NOWW Komponent (9) num lk-lampe Beskrivelse Blinker: num lk er på, eller det innebygde numeriske tastaturet er aktivert. *De 2 av/på-lampene viser den samme informasjonen. Lampen på av/på-knappen er bare synlig når maskinen er åpen. Du finner informasjon om hvordan du endrer fabrikkinnstillingene i brukerhåndbøkene i Hjelp og støtte. Komponent (1) Av/på-knapp* Beskrivelse Hvis datamaskinen er av, må du trykke på knappen for å slå den på. Hvis datamaskinen er på, må du trykke på knappen for å starte dvalemodus. Hvis maskinen er i ventemodus, må du trykke kort på knappen for å avslutte ventemodus. Hvis maskinen er i dvalemodus, må du trykke kort på knappen for å avslutte dvalemodus. Hvis maskinen ikke reagerer og du ikke kan slå av maskinen fra Microsoft Windows, trykker du på av/på-knappen i minst 5 sekunder for å slå av maskinen. (2) Høyttalere (2) For avspilling av lyd. 8 Komponenter NOWW Komponent (3) Medieknapp Beskrivelse Åpner musikk- eller medieprogramvaren. Hvis QuickPlay er installert og datamaskinen er på, må du trykke på knappen for å åpne musikkprogrammet eller mediemenyen. Hvis QuickPlay er installert og datamaskinen er av, må du trykke på knappen for å åpne musikkprogrammet eller mediemenyen. Hvis QuickPlay er installert og datamaskinen er i ventemodus, må du trykke på knappen for å fortsette fra ventemodus. Hvis QuickPlay ikke er installert og datamaskinen er på, må du trykke på knappen for å åpne musikkprogrammet eller mediemenyen. Hvis QuickPlay ikke er installert og datamaskinen er av, virker ikke knappen. Hvis QuickPlay ikke er installert og datamaskinen er i ventemodus, må du trykke på knappen for å fortsette fra ventemodus. [. . . ] Forsyner datamaskinen med strøm når den ikke er koblet til en ekstern strømkilde. Brukes for å koble det innebygde modemet til en RJ-11telefonkontakt eller til en landspesifikk modemadapter. Brukes for å koble modemkabelen til andre telefonkontakter enn RJ-11. *Utseendet på modemkabler, batterier og strømledninger varierer etter region/land. NOWW Ekstra maskinvarekomponenter 19 Etiketter Etikettene på maskinen inneholder informasjon som kan være nyttig ved feilsøking av problemer, og hvis du skal bruke maskinen i utlandet. Serviceetiketten ­ Viser produkt- og serienavnet, serienummeret (S/N) og produktnummeret (P/N) til datamaskinen. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING PACKARD BELL EN NM85

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag