Bruker manual PACKARD BELL EN LM87

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for PACKARD BELL EN LM87 Vi håper at bruksanvisningen for PACKARD BELL EN LM87 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning PACKARD BELL EN LM87.


PACKARD BELL EN LM87 : Last ned den komplette bruksanvisning (3064 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   PACKARD BELL EN LM87 (5216 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning PACKARD BELL EN LM87

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] 10 Stikkordregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 NOWW iii iv NOWW 1 Hurtigsjekkliste Hvis du har problemer med datamaskinen, følger du trinnene for problemløsing nedenfor: 1. Få tilgang til mer informasjon om datamaskinen og webkoblinger gjennom Hjelp og støtte. Merk Selv om mange kontroll- og reparasjonsverktøy krever en Internett-tilkobling, kan andre verktøy være til hjelp når datamaskinen er frakoblet. [. . . ] Vente- og dvalemodus kan startes av systemet når Microsoft® Windows® kjører, men maskinen ikke er i bruk eller hvis batterinivået for datamaskinen er lavt. Hvis du vil endre disse eller andre strøminnstillinger, velger du Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer. Trykk på fn+f4 for å overføre bildet til dataskjermen. Når en ekstra ekstern skjermenhet, for eksempel en monitor, er koblet til datamaskinen, kan bildet vises på datamaskinens skjerm eller på den eksterne skjermen, eller på begge enheter samtidig på de fleste modeller. Når du trykker på fn+f4 flere ganger, veksler bildet mellom skjermen på datamaskinen, én eller flere eksterne skjermenheter og samtidig visning på alle enhetene. Hvis datamaskinen har en ekstern skjermbryter, trykker du på den for å kontrollere at den beveger seg fritt. (Skjermbryteren er vanligvis plassert i øverste venstre hjørne på tastaturet. ) Hvis datamaskinen har en magnetisk skjermbryter, må du passe på at maskinen ikke er i nærheten av et sterkt magnetisk felt, og at ingen magnetiserte artikler (for eksempel en magnetisert skrutrekker) ligger på datamaskinen. Hvis datamaskinen har en lyssensor (kun på enkelte modeller), må du kontrollere at sensoren ikke er tildekket. Lyssensoren er vanligvis plassert nederst i det venstre hjørnet på skjermen. NOWW Skjermen på datamaskinen er tom 3 Programvaren fungerer ikke normalt Hvis programvaren ikke svarer, eller svarer på en unormal måte: Start datamaskinen på nytt: I Windows XP Home velger du Start > Avslutt > Starte på nytt. I Windows XP Professional velger du Start > Avslutt > Starte på nytt > OK. (Hvis du er registrert på et domene, står det Avslutt på knappen og ikke Slå av datamaskinen. ) Hvis du ikke kan starte datamaskinen på nytt ved å bruke disse fremgangsmåtene, kan du se neste avsnitt, "Datamaskinen er slått på, men den svarer ikke. " Kjør et virussøk. Høyreklikk i vinduet og velg Egenskaper > Maskinvare-kategorien > Enhetsbehandling. Merk Hvis trådløsknappen er avslått eller Bluetooth- eller WWAN-enheten er deaktivert i Computer Setup, vises ikke Bluetooth- eller WWAN-enheten i Enhetsbehandling. 6 Kapittel 1 Hurtigsjekkliste NOWW Åpne Wireless Assistant og kontroller at de trådløse enhetene er aktivert og slått på. Velg Start > PACKARD BELL Info Center > PACKARD BELL Wireless Assistant. Kontroller at de trådløse enhetene er aktivert og slått på i Computer Setup eller Setupprogrammet. Åpne Computer Setup eller Setup-programmet ved å slå på eller starte maskinen på nytt og deretter trykk på f10 mens meldingen "F10 = ROM Based Setup" (F10 = ROM-basert oppsett) eller Trykk på <F10> for å starte oppsett vises nederst i venstre hjørne på skjermen. Bruk piltastene til å velge Avansert > Enhetsalternativer eller Avansert, og trykk deretter på Enter. b. 2. Kontroller at nettverket kan vises i vinduet Trådløs nettverkstilkobling i Microsoft Windows. Klikk på Oppdater slik at Windows søker etter tilgjengelige tilgangspunkter i alle kanaler. Kontroller at datamaskinen er innenfor optimal avstand til den trådløse ruteren (tilgangspunktet). Hvis vinduet Trådløs nettverkstilkobling viser meldingen Windows kan ikke konfigurere denne trådløse tilkoblingen, eller kategorien Trådløse nettverk ikke er tilgjengelig eller mangler i vinduet Egenskaper i Trådløs nettverkstilkobling, må du kontrollere om et verktøy fra en tredjepart er installert. De fleste konfigurasjonsverktøyene fra tredjeparter deaktiverer konfigurasjonsverktøyet for Windows. [. . . ] Når du blir bedt om det, skriver du ipconfig, og deretter trykker du på Enter. Hvis du vil fornye en IP-adresse, skriver du ipconfig/release, og deretter trykker du på Enter. 9. Kontroller at du har den nyeste fastvaren for den trådløse ruteren (tilgangspunktet). Kontroller at aktivitetslampen på den trådløse ruteren (tilgangspunktet) lyser. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING PACKARD BELL EN LM87

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag