Bruker manual NOKIA N79

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for NOKIA N79 Vi håper at bruksanvisningen for NOKIA N79 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning NOKIA N79.


NOKIA N79 : Last ned den komplette bruksanvisning (1001 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   NOKIA N79 (1787 ko)
   NOKIA N79 V1 (3403 ko)
   NOKIA N79 ISSUE 1 (1643 ko)
   NOKIA N79 MY GUIDE IN ENGLISH (59 ko)
   NOKIA N79 PTT GUIDE IN ENGLISH (160 ko)
   NOKIA N79 DOWNLOAD GUIDE IN ENGLISH (135 ko)
   NOKIA N79 GET STARTED GUIDE IN ENGLISH (935 ko)
   NOKIA N79 PRINT ONLINE GUIDE IN ENGLISH (137 ko)
   NOKIA N79 SHARE ONLINE GUIDE IN ENGLISH (135 ko)
   NOKIA N79 SETTINGS WIZARD GUIDE IN ENGLISH (72 ko)
   NOKIA N79 INSTANT MESSAGING GUIDE IN ENGLISH (143 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning NOKIA N79

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-491-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, Ovi og Nokia Original Enhancements-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. [. . . ] Hvis du vil åpne kalenderoppføringer, velger du en kalendervisning og en oppføring. Merkedagsoppføringer minner deg på fødselsdager og spesielle datoer. Gjøremålsoppføringer minner deg på en oppgave som har en forfallsdato, men ikke et spesielt tidspunkt. Når du ser -ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre. Opprette kalenderoppføringer Velg > Kalender. Du kan opprette følgende typer kalenderoppføringer: Møteoppføringer påminner deg om hendelser som har en bestemt dato og tid. Møteforespørsler er invitasjoner som du kan sende til deltakerne. Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler. Memoer gjelder for hele dagen, men ikke for et bestemt tidspunkt. Du kan angi hvordan oppføringen skal behandles under synkroniseringen ved å velge Privat for å skjule oppføringen for andre dersom kalenderen er tilgjengelig på nettet, Felles for å gjøre den synlig for andre, eller Ingen for ikke å kopiere oppføringen til PC-en. Hvis du vil sende oppføringen til en kompatibel enhet, velger du Valg > Send. Velg Valg > Legg til deltakere for å lage en møteforespørsel av en møteoppføring. Hvis du vil angi prioritet for møteoppføringer, velger du Valg > Prioritet. Når du vil opprette en kalenderoppføring, velger du en dato, Valg > Ny oppføring og oppføringstype. Opprette møteforespørsler Velg > Kalender. Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler. Slik oppretter du en møteoppføring: 47 © 2009 Nokia. Hvis du vil opprette en møteoppføring, velger du en dato og Valg > Ny oppføring > Møteforespørsel. Du kan legge til navn fra kontaktlisten ved å skrive inn de første tegnene og velge fra forslagene som vises. Du kan legge til flere deltakere ved å velge Valg > Legg til deltakere. Hvis det er et gjentakende møte, angir du regelmessighet og skriver inn sluttdato. Hvis du vil angi prioritet for møteforespørselen, velger du Valg > Prioritet. Du sender møteforespørselen ved å velge Valg > Send. Kalender Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde. Hvis du vil legge til plasseringsinformasjon fra Kartprogrammet når du redigerer en møteoppføring eller forespørsel, blar du til plasseringsfeltet og velger Valg > Legg til sted. Hvis du har lagt til plasseringsinformasjon fra Kart i en møteoppføring eller -forespørsel, kan du se plasseringen på kartet. Åpne møteoppføringen eller -forespørselen, og velg Vis i Kart. Kalendervisninger Møtested Bruk av kartinformasjon eller -tjenester kan være begrenset av lisensen du har kjøpt. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste). Velg > Kalender. [. . . ] Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier © 2009 Nokia. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING NOKIA N79

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag