Bruker manual NOKIA C2-01

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for NOKIA C2-01 Vi håper at bruksanvisningen for NOKIA C2-01 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning NOKIA C2-01.


NOKIA C2-01 : Last ned den komplette bruksanvisning (956 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   NOKIA C2-01 (458 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning NOKIA C2-01

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] utgave 2 Innhold Tekst- og multimediemeldinger E-post Chatte med venner Direktemeldinger Nokia Xpress lydmeldinger Talemeldinger Meldingsinnstillinger Organiserer Alarmklokke Kalender og gjøremål Internett Koble til en Internett-tjeneste Medier Kamera og video FM-radio Taleopptaker Musikkspiller Galleri Innstillinger Profiler Tonekontroll Display Dato og tid Synkronisering og sikkerhetskopiering Tilkobling Anrop og telefon Gjenopprette fabrikkinnstillinger Finne mer hjelp Brukerstøtte Om oppdateringer av enhetsprogramvare Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av enheten Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av en PC 18 19 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 28 28 29 30 31 31 31 31 32 33 Innhold Sikkerhet Om enheten Nettverkstjenester Komme i gang Taster og deler Sette inn SIM-kort og batteri Sette inn et minnekort Ta ut minnekortet Lade batteriet Feste håndleddsnoren Slå enheten på eller av GSM-antenne Headset Grunnleggende bruk Tastelås Tilgangskoder Volumkontroll Ventemodus Indikatorer Navigere i menyene Snarveier Operatørmeny Bruke enheten uten et SIM-kort Skrive tekst Nokia-konto og Nokias Ovitjenester Om Ovi Store Kontakter Anrop Foreta og besvare et anrop Høyttaler Snarveier for oppringing Logg Meldinger 4 5 5 7 7 7 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 Innhold Beskytte miljøet Spar energi Resirkuler Produkt- og sikkerhetsinformasjon 33 33 33 34 3 4 Sikkerhet Sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon. SLÅ PÅ TRYGT Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. [. . . ] Det kan også hende at du må gjenopprette aktiveringsnøklene hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både aktiveringsnøklene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister aktiveringsnøklene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister aktiveringsnøklene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren. Vise innholdet i Galleri Velg Meny > Galleri. Innstillinger Profiler Venter du på et anrop, men har ikke mulighet til å la enheten ringe?Disse kan du tilpasse med ringetoner for ulike hendelser og omgivelser. Veg profilen du vil bruke, og blant følgende alternativer: Aktiver -- Aktiver profilen. Tidsbestemt -- Angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt. Når tiden som er angitt for profilen har utløpt, aktiveres den forrige profilen som ikke er tidsinnstilt. De tilgjengelige alternativene kan variere. 28 Innstillinger Advarsel: I flyprofil kan du ikke ringe eller motta samtaler, inkludert til nødnumre, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis du må ringe et nødnummer mens enheten er låst og i flyprofil, kan det hende at du kan taste inn et offisielt nødnummer som er programmert i enheten i låsekodefeltet og velge Ring til. Enheten vil bekrefte at du er i ferd med å avslutte flyprofilen og starte en nødsamtale. Tonekontroll Du kan endre toneinnstillingene for den valgte, aktive profilen. Du kan vise eller endre bakgrunnsbildet, skriftstørrelsen eller andre funksjoner knyttet til enhetsdisplayet. Oppdatere klokkeslettet automatisk i henhold til gjeldende tidssone Velg Autooppd. Synkronisering og sikkerhetskopiering Velg Meny > Innstillinger > Synk. -- Synkroniser eller kopier de valgte dataene, for eksempel kontakter, kalenderoppføringer, notater eller meldinger, mellom din enhet og en annen enhet. Innstillinger 29 Oppr. s. hetskopi -- Sikkerhetskopier utvalgte data til en ekstern lagringsenhet som er tilkoblet. sik. kopi -- Gjenopprett data fra en sikkerhetskopi på en ekstern lagringsenhet som er tilkoblet. Hvis du vil se detaljene for en sikkerhetskopifil, velger du Valg > Detaljer. [. . . ] Reproduksjon, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i noen form er forbudt uten skriftlig samtykke fra Nokia. Nokia forbeholder seg retten til endre og forbedre ethvert produkt som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel. Opphavsrett og andre merknader 39 Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjonen som er kodet i samsvar med MPEG-4 Visual Standard, av en forbruker som utfører privat og ikke-kommersiell aktivitet, samt (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video fra en godkjent videoleverandør. Det gis ikke lisens, verken direkte eller indirekte, til noe annen bruk. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING NOKIA C2-01

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag