Bruker manual NOKIA 6760 SLIDE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for NOKIA 6760 SLIDE Vi håper at bruksanvisningen for NOKIA 6760 SLIDE er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning NOKIA 6760 SLIDE.


NOKIA 6760 SLIDE : Last ned den komplette bruksanvisning (851 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   NOKIA 6760 SLIDE (841 ko)
   NOKIA 6760 SLIDE (839 ko)
   NOKIA 6760 SLIDE (839 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning NOKIA 6760 SLIDE

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-573-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, Ovi og Nokia Original Enhancements-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. [. . . ] Noen websider kan inneholde materiale som krever mye minne når de skal vises, for eksempel grafikk og lyder. Hvis det ikke er nok minne på enheten når en slik webside lastes, vises ikke grafikken på siden. Hvis du vil spare minne ved å surfe på websider uten å vise grafikk, velger du Valg > Innstillinger > Side > Last inn innhold > Bare tekst. Hvis du vil angi en ny webadresse, velger du Valg > Gå til Web-adresse. Tips: Hvis du vil åpne et bokmerke mens du surfer, trykker du på 1, og velger et bokmerke. Surfe på Internett Velg > Nettleser. Snarvei: Du åpner nettleseren ved å trykke på Internett-tasten. Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare. © 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Hvis du vil oppdatere innholdet på websiden, velger du Valg > Navigeringsvalg > Last inn på nytt. Hvis du vil lagre gjeldende webside som bokmerke, velger du Valg > Lagre som bokmerke. 37 Internett og tilkobling Hvis du vil åpne en underliste med kommandoer eller handlinger for gjeldende webside, velger du Valg > Tjenestevalg (hvis websiden støtter dette). Du kan lagre websider og bla gjennom dem senere når du er frakoblet. Hvis du vil se på sidene du har lagret, velger du Lagrede sider i bokmerkevisningen. Hvis du vil lagre en webside mens du surfer, velger du Valg > Verktøy > Lagre side. Hvis du vil vise øyeblikksbilder av websider du har besøkt under siste leseøkt, velger du Tilbake (tilgjengelig hvis Historikk er aktivert i innstillingene for webleseren og gjeldende webside ikke er den første websiden du besøker). Velg websiden du vil gå tilbake til. Trykk på 0 for å gå til startsiden (hvis den er angitt i innstillingene). Tips: Hvis du vil gå tilbake til startskjermen med leseren åpen i bakgrunnen, trykker du på to ganger eller på avslutningstasten. Hvis du vil gå tilbake til webleseren, trykker du på og holder nede og velger webleseren. Webstrømmer og blogger Hvis du vil blokkere eller tillate automatisk åpning av flere vinduer, velger du Valg > Vindu > Blokker pop up eller Tillat pop up-vinduer. Trykk på 2 for å søke etter nøkkelord på gjeldende side. Trykk på 8 igjen for å zoome inn og vise ønsket del av siden. 38 Nyhetsmatinger er XML-filer på websider som for eksempel brukes til å dele de seneste nyhetsoverskriftene eller bloggene. Det er vanlig å finne nyhetsmatinger på web-, blogg- og wiki-sider. Internett-programmet finner automatisk ut om en webside inneholder webstrømmer. Hvis du vil abonnere på en nyhetsmating, velger du en mating og Valg > Abonner på nyhetsmat. . Snarveier mens du blar Hvis du vil oppdatere en nyhetsmating, velger du en mating og Valg > Oppdater. Hvis du vil definere hvordan nyhetsmatingene skal oppdateres, velger du Valg > Innstillinger > Nyhetsmating. Tømme hurtigbufferen Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i enhetens hurtigbuffer. © 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen. Hvis du vil tømme bufferen, velger du Valg > Fjern personlige data > Buffer. Sikkerhetssertifikater kan være nødvendige for visse tjenester, for eksempel banktjenester. [. . . ] Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet. Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING NOKIA 6760 SLIDE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag