Bruker manual NOKIA 6600 FOLD

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for NOKIA 6600 FOLD Vi håper at bruksanvisningen for NOKIA 6600 FOLD er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning NOKIA 6600 FOLD.


NOKIA 6600 FOLD : Last ned den komplette bruksanvisning (1014 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   NOKIA 6600 FOLD (980 ko)
   NOKIA 6600 FOLD (980 ko)
   NOKIA 6600 FOLD (1029 ko)
   NOKIA 6600 FOLD V1 (663 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning NOKIA 6600 FOLD

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-325 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. [. . . ] Operatørlogo ­ for å vise eller skjule operatørlogoen, hvis tilgjengelig. Vis celleinfo for å motta informasjon fra nettverksoperatøren avhengig av nettverkscellen som brukes (nettverkstjeneste). Dato og tid Når du skal endre klokketype, klokkeslett, tidssone og dato, velger du Meny > Innstillinger > Dato og tid > Innst. av tid (nettverkstjeneste). Mine snarveier Personlige snarveier gir deg rask tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte. Venstre og høyre valgtast Du kan endre funksjonen som er tildel ventre eller høyre valgtast ved å velge Meny > Innstillinger > Pers. snarveier > Venstre valgtast eller Høyre valgtast og funksjonen. I ventemodus er venstre valgtast Gå til, for å aktivere en funksjon, velger du Gå til > Valg og fra følgende alternativer: Foreta valg -- for å legge til eller fjerne en funksjon Organiser -- for å omorganisere funksjoner Blatast Hvis du vil angi andre telefonfunksjoner for blatasten, velger du Meny > Innstillinger > Pers. snarveier > Navigeringstast. Aktiv ventemodus-tast Hvis du vil velge hvordan blatasten aktiverer aktiv ventemodus, velger du Meny > Innstillinger > Pers. snarveier > Tast aktiv ventemod. . Synkronisering og sikkerhetskopiering Velg Meny > Innstillinger > Synk. /sikk. kop. -- Synkronisere eller kopiere valgt data mellom to telefoner med Bluetooth-teknologi. Innstillinger 33 Oppr. S. hetskopi -- Ta sikkerhetskopi av valgt data og lagre det på minnekortet eller på en eksterne enhet. -- Velg en sikkerhetskopifil som er lagret på minnekortet, og gjenopprett den på telefonen. Velg Valg > Detaljer for å få informasjon om den valgte sikkerhetskopifilen. Dataoverføring -- Synkronisere eller kopiere data mellom din og en annen telefon eller en ekstern server (nettverkstjeneste). Tilkobling Du kan koble telefonen til en kompatibel enhet via trådløs Bluetooth-tilkobling, eller via en USB-datakabel. Trådløs Bluetooth-teknologi Ved hjelp av Bluetooth-teknologi kan du koble telefonen, med radiobølger, til en kompatibel Bluetooth-telefon innenfor 10 meters rekkevidde. Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjonen 2. 0 + EDR, som støtter følgende profiler: SIM-tilgang, object push, filoverføring, dial-up networking, headset, håndfri, service discovery-program, generic access, seriell port og utveksling av generic object. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetoothteknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten. Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden. Opprette en Bluetooth-tilkobling Velg Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth og gjør følgende: 1. Velg Navn på min telefon og skriv inn et navn på telefonen. Du aktiverer Bluetooth-tilkobling ved å velge Bluetooth > På. Hvis du vil koble telefonen til et lydtilbehør, velger du Koble til ekstr. uts. Du kobler sammen telefonen med en Bluetooth-enhet innen rekkevidde ved å velge Sammenkobl. Skriv inn et passord (opptil 16 tegn) på telefonen og tillat tilkobling på den andre Bluetooth-enheten. 34 Innstillinger Hvis du er bekymret for sikkerhten, kan du slå av Bluetooth-funksjonen eller angi Telefonens synlighet til Skjult. Du bør bare godta Bluetooth-kommunikasjon med noen som du stoler på. Pakkedata GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et Internett-protokollbasert nettverk (IP-nettverk). [. . . ] Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet. Nødsamtaler Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten vil forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og Ytterligere sikkerhetsinformasjon 57 gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp. Slik ringer du nødnummeret: 1. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING NOKIA 6600 FOLD

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag