Bruker manual NILFISK MULTI 20

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for NILFISK MULTI 20 Vi håper at bruksanvisningen for NILFISK MULTI 20 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning NILFISK MULTI 20.


NILFISK MULTI 20 : Last ned den komplette bruksanvisning (1928 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning NILFISK MULTI 20

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Vid aktivering av automatisk kabelupprullning ska man vara försiktig eftersom kontakten kan svänga runt under den sista biten av upprullningen. Før du bruker dette apparatet første gang må du sikre at du har lest gjennom hele dette dokumentet og har det lett tilgjengelig. [. . . ] Vær vennlig å resirkulere komponentene i stedet for å kaste dem i husholdningsavfallet. Du kan også levere emballasjen direkte til din Nilfisk-butikk, slik at den kan resirkuleres på riktig måte derfra. Som angitt i EU-direktivet 2002/96/EC vedrørende elektrisk og elektronisk utstyr, må brukte elektriske artikler samles inn for seg og resirkuleres på en miljøvennlig måte. Nilfisks garantier gjelder i den perioden som er nærmere angitt, beregnet fra tidspunktet hvor kunden overtar produktet. Hvis det skulle oppstå mangler i garantiperioden og Nilfisk blir underrettet om dette, vil Nilfisk enten reparere manglene, erstatte enheten eller refundere kjøpesummen ved retur av enheten, etter eget skjønn. Garantien omfatter ikke mangler, feil og slitasje som skyldes unormal bruk, feil håndtering eller mangelfullt vedlikehold. Garantikrav kan fremmes ved fremleggelse av produktet og kvittering for kjøpet. Bruk kontakten på støvsugeren bare til det formålet som er fastsatt i bruksanvisningen. Følg bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene for apparater som kobles til kontakten til det strømdrevne verktøyet. Strømforbruket til apparatet som kobles til, må ikke overskride verdien som er angitt på støvsugerens typeskilt. Ved bruk av vått og tørt filter, rengjøres filteret med trykkluft (hold riktig avstand så filteret ikke blir ødelagt av luftstrømmen), eller skyll det i vann. Rengjør områdene rundt filtertetningen forsiktig, monter filteret og fest det med urviserne. Ta filterposen forsiktig ut av beholderen, og lukk den lille skyvemekanismen øverst på filterposen. Sett den nye filterposen inn i beholderen, og trykk den lett på innløpsstussen med begge hender. Nilfisk anbefaler å alltid bruke filterpose for fint støv. Trykk raskt og bestemt på knappen for Rengjøring av filter (ref. [. . . ] Garantien omfatter ikke mangler, fejl og slitage som skyldes unormal brug, fejlhåndtering eller mangelfuld vedligeholdelse. Garantikrav kan gøres gældende ved forevisning af produktet og kvittering for købet. Følg brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne for apparater, der tilsluttes elværktøjtsstik. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING NILFISK MULTI 20

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag