Bruker manual MOULINEX FG381A10

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for MOULINEX FG381A10 Vi håper at bruksanvisningen for MOULINEX FG381A10 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning MOULINEX FG381A10.


MOULINEX FG381A10 : Last ned den komplette bruksanvisning (1673 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning MOULINEX FG381A10

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] €  or en kraftigere kaffe, kan du skrue op F for kaffegranulatet, eller trykke på Aromaknappen*. Du kan bruge: - Et brev afkalkningsmiddel opløst i 2 store kopper vand. Brugte husholdningsapparater skal indsamles særskilt for at optimere genindvindings- og genbrugsgraden af de materialer, som de består af, og reducere indvirkningen på folkesundheden og miljøet. € arn må være under tilsyn for B å sikre at de ikke leker med produktet. [. . . ] €  *Temperaturen på tilgjengelige overflater kan bli høy når produktet er i bruk. 48 • Før du kobler produktet til strøm, må du sørge for at strømkravene korresponderer med strømforsyningen eller jorduttaket der produktet brukes. € Koble produktet fra strøm etter at du har brukt det og ved rengjøring. € Ikke bruk produktet hvis det ikke fungerer som det skal eller hvis det er ødelagt. hvis dette skjer , må du kontakte et autorisert serviceverksted. € Allae andre handlinger enn rengjøring og daglig vedlikehold som utføres av kunden, skal skje på et autorisert serviceverksted. € Strømledningen må aldri være i nærheten av, eller i kontakt med, varme deler på produktet, en annen varmekilde eller skarpe kanter. € For din sikkerhet må du bare bruke tilbehør og reservedeler som er designet for produktet ditt. € Aldri sett kaffekannen i mikrobølgeovnen, over en flamme eller på elektriske kokeplater. Før første gangs bruk •  ens kaffetrakteren første gang du bruker R den ved å trakte en full kanne med vann uten kaffe. €  aksimumsnivået for vann som vises i M vanntanken må ikke overskrides. €  enne kaffetrakteren er utstyrt med D dryppstopp som tillater servering av kaffe før slutten av syklusen. Vær rask med å bytte ut kannen eller termosen* etter at du har forsynt deg med kaffe, slik at du unngår søl. •  osering: Tilsett en doseringsskje malt D kaffe per stor kopp. €  ent noen minutter før du starter å trakte V kaffe en gang til. € For å servere kaffen, trykk hendelen på termokannen nedover, og skru lokket en halv omgang rundt*. •  ermokannen kan ikke settes i mikroovnen T eller i oppvaskmaskinen. €  kyll termokannen med varmt vann før S bruk og la den stå på kaffetrakteren etter trakting av kaffe. - Modeller med termoskanne: Noen minutter etter at kaffesyklusen er over (dvs. Noen minutter etter at det ikke lenger er vann i beholderen), vil kaffetrakteren stoppe opp automatisk. R •  pparatet må ikke rengjøres mens det A fremdeles er varmt. € Det er kun glasskannene uten bånd i metall NO som kan vaskes i oppvaskmaskin (uten lokket). [. . . ] Säkerhetsanvisningar • enna apparat är inte avsedd D att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller mottagit instruktioner angående användning av denna apparat av en person som ansvarar för deras säkerhet. € Kaffebryggaren får inte placeras i • enna apparat kan användas ett skåp under användning. D av barn som är minst åtta år, om • Innan du ansluter enheten, kontrollera de är övervakade och mottagit att spänningen som anges på märkplåten med din elektriska instruktioner om hur man överensstämmer eluttaget är jordat. € Denna apparat kan användas • För din egen säkerhet, använd endast av personer med nedsatt tillverkarens tillbehör och reservdelar som är utvecklade för din apparat. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING MOULINEX FG381A10

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag