Bruker manual LOWRANCE LVR-250 INSTALLATION GUIDE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for LOWRANCE LVR-250 Vi håper at bruksanvisningen for LOWRANCE LVR-250 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning LOWRANCE LVR-250.


LOWRANCE LVR-250 INSTALLATION GUIDE: Last ned den komplette bruksanvisning (1187 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   LOWRANCE LVR-250 INSTALLATION GUIDE (1797 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning LOWRANCE LVR-250INSTALLATION GUIDE

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] 988-0158-051 www. lowrance. com LVR-250 VHF-radio Installasjons- og brukerveiledning Copyright © 2008 Navico Alle rettigheter forbeholdt. Lowrance® er et registrert varemerke for Navico Ingen deler av denne veiledningen kan kopieres, reproduseres, republiseres, videreformidles eller distribueres for noen formål, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Lowrance Electronics. Uautorisert kommersiell distribusjon av denne veiledningen er strengt forbudt. Lowrance Electronics kan finne det nødvendig å endre eller avslutte policyer, begrensninger og spesielle tilbud når som helst. [. . . ] Bruk + eller - for å bla gjennom kanalene med navneskiltene helt til du ser navneskiltet til kanalen du vil endre, og trykk deretter på ENT. EDIT CH NAME PHONE1 >YES NO I dette eksempelet er kanalnavnet TELEPHONE, som er tilknyttet kanal 01, endret til PHONE1. Velg EDIT og trykk på ENT for å redigere det eksisterende navneskiltet. Du sletter kanalnavnet ved å velge DELETE og trykke på ENT. Trykk på ENT (gjentatte ganger hvis dette er nødvendig) for å vise YES/NO-bekreftelse. Trykk på ENT for å bekrefte det nye kanalnavneskiltet eller slettingen, og trykk deretter på EXIT for å gå tilbake til menyen. 3-4 RINGE- & PIP-volum (RING VOLUME) og (KEY BEEP) Still inn volumet for innkommende signalpip (RING VOLUME) og/eller feil- og advarselspipene (KEY BEEP) til HIGH (høy) eller LOW (lav) som følger: RADIO SETUP CH NAME >RING VOLUME KEY BEEP 1. RING VOLUME >HIGH LOW KEY BEEP >HIGH LOW OFF Velg RADIO SETUP, deretter RING VOLUME eller BEEP VOLUME ettersom hva som passser. (Det er mulig å slå pipene helt av ved å velge KEY BEEP og deretter OFF. ) Trykk på ENT for å aktivere den nye voluminnstillingen og gå tilbake til menyen. 3-5 Interne høyttalertilkoblinger (INT SPEAKER) Slå radioens interne høyttalere ON/OFF (på/av). Den eksterne høyttaleren er alltid ON (på) hvis en høyttaler er koblet til den eksterne høyttalerutgangen. RADIO SETUP RING VOLUME KEY BEEP >INT SPEAKER 28 INT SPEAKER >ON OFF 1. 2. Lowrance - LVR-250 Installasjons- og brukerveiledning Velg RADIO SETUP, og deretter INT SPEAKER. Velg ON (på) eller OFF (av), deretter trykker du på ENT for å aktivere innstillingen og gå tilbake til menyen. 3-6 Angi prioritetskanal (WATCH MODE) Hvis du har LVR-250 EU tilsvarer overvåkingsmodus dobbeltovervåking, med skanning mellom prioritetskanalen og arbeidskanalen. Dersom du imidlertid har LVR-250 US og bruker amerikanske eller kanadiske kanalbanker, kan du angi prioritetskanalen til å dekke både CH16 og CH09 i tillegg til arbeidskanalen som følger: 1. Velg ONLY 16CH for INT SPEAKER 16CH+9CH dobbeltovervåkingsmodus >WATCH MODE eller 16CH+9CH for trippeltovervåkingsmodus. 3-7 Værvarsel (Wx ALERT) KUN LVR-250 US. NOAA har flere værmeldingskanaler i amerikanske og kanadiske kanalbanker. Dersom dårlig vær, for eksempel stormer eller orkaner varsles, kringkaster NOAA værvarselet på 1050 Hz. Du kan stille inn radioen til å ta inn værvarsler på følgende måte: 1. Velg ON (på) eller OFF (av), deretter INT SPEAKER ON WATCH MODE >OFF trykker du på ENT for å aktivere >WX ALERT innstillingen og gå tilbake til menyen. Trykk på en tast for å høre værvarselets talemelding. 3-8 NMEA-protokoll (COM PORT) Denne radioen bruker protokoll NMEA0183 for å motta GPS-data fra en kompatibel GPSenhet. Velg CHECKSUM ON (på) eller OFF WX ALERT >ON (av), deretter trykker du på ENT for å >COM PORT OFF aktivere innstillingen og gå tilbake til menyen. COM-porten bruker 4800 datatakt, og kan motta følgende GPS datasetning: RMC, GGA, GLL, GNS. I tillegg vil denne radioen gi følgende NMEA DSC-data: DSC (for DSC-anrop), DSE (for forbedret posisjon). Lowrance - LVR-250 Installasjons- og brukerveiledning 29 Del 4 - DSC-konfigurasjonsmeny (DSC SETUP) ADVARSEL En gyldig BRUKER-MMSI må angis i radioen før disse DSC-funksjonene kan brukes. Se nedenfor for instruksjoner for å Angi BRUKER-MMSI. 4-1 DSC-konfigurasjon - Menyvalg Følgende alternativer er tilgjengelig gjennom MENU-tasten: Angi bruker-MMSI. [. . . ] Denne kanalen vil bli brukt for automatisk identifikasjon av skip og overvåkingssystem (AIS) i stand til å gi verdensomspennende bruk på hav og innenlandske vannveier. Alt eksisterende utstyr skal være i stand til bruk på denne kanalen i løpet av en ti års periode etter at denne avtalen trer i kraft. Etter tillatelse fra kompetente myndigheter, kan denne kanalen kun brukes for spesielle hendelser på et midlertidig grunnlag. I Tsjekkia brukes denne kanalen for servicekategorien nautisk informasjon. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING LOWRANCE LVR-250

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag