Bruker manual LOWRANCE HDS-8 QUICK GUIDE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for LOWRANCE HDS-8 Vi håper at bruksanvisningen for LOWRANCE HDS-8 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning LOWRANCE HDS-8.


LOWRANCE HDS-8 QUICK GUIDE: Last ned den komplette bruksanvisning (4321 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   LOWRANCE HDS-8 QUICK GUIDE (16150 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning LOWRANCE HDS-8QUICK GUIDE

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] EXIT Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde, fjerne data eller lukke menyer. Trykk EXIT på kartsiden for raskt å veksle mellom båtsymbolet og den siste markørposisjonen. Fungerer også som en hurtigtast for viktige funksjoner som f. eks. [. . . ] Fra skjermen PAGES velger du siden du ønsker å vise, trykk deretter MENU. Bruk skjermknappen til å justere panelstørrelsen. Legge til data- eller instrumentvisning på en side: 1. Fra skjermen PAGES velger du skjermsiden du ønsker å legge til eller redigere datavisning til, trykk MENY-tasten. Når siden vises, trykker du ENTER for å legge til data eller MENY for å få tilgang til alternativene, eller følg instruksjonene på skjermen. MMC / SD-kartskuff Luken til kartskuffen har magnetlås. Kontroller at døren til kartskuffen alltid er lukket, da det ellers kan komme fukt inn i kartskuffen. Den høyre kartskuffen har en raskere forbindelse og skal brukes først. Det høyre kortsporet er kompatibelt med MMC+-kart med en høyere forbindelseshastighet for raskere dataoverføring. Veipunkter Opprette et veipunkt for gjeldende posisjon: 1. Trykk WPT/Find-tasten for å opprette et veipunkt på din nåværende posisjon. Opprette et veipunkt for markørposisjonen på kartsiden: 1. På kartsiden setter du markøren der du ønsker å sette veipunktet, trykk den programmerbare tasten Nytt veipunkt. Velg Lagre fra Nytt veipunktmenyen. Gå til markør / Avbryte navigering Navigere til et POI (punkt av interesse) på kartsiden: 1. Fra kartsiden plasserer du markøren midt på et objekt (POI), og trykker tasten Gå til markør. Enheten vil opprette en rettlinjet navigeringskurs til markørposisjonen på kartsiden. For å stoppe navigering til et POI (punkt av interesse) eller en annen destinasjon: 1. Når du er i kartsiden trykker du den programmerbare tasten Avbryte navigering. Kart POI-informasjon Vise objektinformasjon (POI) på kartsiden: 1. En informasjonsboks (Pop-up) vises, med informasjon om objektet (POI). [. . . ] Bruk piltastaturet for å sentrere markøren over undervannsobjektet og trykk ENTER. Det opprettes et veipunkt i markørposisjonen på ekkoloddbildet. Palettmenyen har 12 kategorier for ekkoloddskjermen, inkludert gråskala, nattvisning og isvisning. Ekkoloddbilde, alternative skjermbildemuligheter For å velge Zoom, Bunnlås eller Blinkerskjermbildedeling: 1. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING LOWRANCE HDS-8

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag