Bruker manual LG GR-B469BSQW

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for LG GR-B469BSQW Vi håper at bruksanvisningen for LG GR-B469BSQW er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning LG GR-B469BSQW.


LG GR-B469BSQW : Last ned den komplette bruksanvisning (1450 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   LG GR-B469BSQW (1449 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning LG GR-B469BSQW

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Besøk www. divx. com hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filer til DivXvideo. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til vod. divx. com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen. [. . . ] y Ugyldige filer vises kun som punktgrafikk . Tips for avspilling av videofiler y Noen brukeropprettede undertitler vil kanskje ikke fungere skikkelig. y Undertekster på andre språk enn de støttede er ikke tilgjengelige. y Skjermen kan oppleve midlertidige avbrudd (bildestopp, raskere avspilling osv. ) når lydspråket endres. y En skadet filmfil vil kanskje ikke spilles av korrekt, eller enkelte spillerfunksjoner kan kanskje ikke brukes. y Filmfiler produsert med noen kodefunksjoner vil kanskje ikke spilles av korrekt. y Hvis video- og lydstrukturen til den innspilte videoen ikke har linjesprang (interleave), genereres verken video eller lyd. y HD-videoer med maksimalt 1920 x 1080 ved 25/30p eller 1280 x 720 ved 50/60p støttes, avhengig av rammen y Videoer med oppløsninger over 1920 X 1080 ved 25/30p eller 1280 x 720 ved 50/60p vil kanskje ikke fungere skikkelig, avhengig av rammen. y Andre filmfiler enn de angitte typene og formatene vil kanskje ikke fungere korrekt. (bare Motion JPEG: 10 Mbps) y Vi garanterer ikke myk avspilling av profiler på kodenivå 4. 1 eller høyere i H. 264/AVC. y Avspilling av filmfiler som er større enn 30 GB, støttes ikke. y En DivX-filmfil og tilhørende undertekstfil må være plassert i samme mappe. y Når du spiller av video, kan du justere bildestørrelsen ved å trykke på knappen RATIO. UNDERHOLDNING 59 Ved valg av Still inn video: 1 Trykk på navigeringsknappene for å bla og foreta aktuelle justeringer. (Se side67) Foto Ekstern USB Drive1 Side 1/1 Side 1/1 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 Flytt Visning P Sideendring MARK Merk Avslutt Ved valg av Still inn lyd: Til Musikk Endre numre Markeringsmodus 1 Trykk på navigeringsknappene for å vise Lydmodus, Automatisk volum, Klar Tale II eller Balanse. Foto Ekstern USB Markeringsmodus Side 1/1 Drive1 Side 1/1 2 Trykk på navigeringsknappene for å bla og foreta aktuelle justeringer. (Se side72) 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 Flytt Vis markert Merk alt Merk P Sideendring Avslutt markeringnsmodus MARK Merk Avslutt Fjern merking Meny Vis markert Merk alt Fjern merking Beskrivelse Vis den valgte bildefilen. Opphev valg av alle merkede bildefiler. NORSK NO Vise bilder Vis bildefiler som er lagret på en USB-lagringsenhet eller en delt mappe på en PC via nettverkstilkoblingen. Visningene på skjermen kan være annerledes enn de på modellen. Avslutt markeGå ut av Markeringsmodus. ringnsmodus 6 Vise bilder. 1 Trykk på navigeringsknappene for å bla til Mine medier, og trykk på OK. MERK y Forhåndsvisningsbildet for filer som ikke støttes, vises kun som ikonet . y Ugyldige filer vises kun som punktgrafikk 2 Trykk på navigeringsknappene for å bla til Foto, og trykk på OK. 3 Trykk på navigeringsknappene for å velge Drive1 for å vise den tilkoblede USB-lagringsenheten. . 4 Trykk på navigeringsknappene for å bla til ønsket mappe, og trykk på OK. 5 Trykk på navigeringsknappene for å bla til ønsket fil, og trykk på OK. 60 UNDERHOLDNING Bruke fotoalternativer Bruk følgende alternativer når du ser på bilder. Alt. y Lysbildehast. : Brukes til å velge hastighet for lysbildevisningen (Rask, Medium, Sakte). y BGM: Brukes til å velge en musikkmappe for bakgrunnsmusikken. 01_a. jpg 2008/12/10 1920 x 1080 479 kB MERK y Du kan ikke endre musikkmappen når det spilles bakgrunnsmusikk. y Du kan bare velge MP3mappen som er lagret på enheten som for øyeblikket viser bildet. Lysbilder 2/13 Q. MENU Alt. Skjul BGM Avslutt Alternativer Antall valgte bilder Alternativ Beskrivelse Lysbilder Starter eller stopper en lysbildevisning med valgte bilder. Hvis ingen bilder er valgt, vises alle bildene som er lagret i den aktuelle mappen, i lysbildevisningen. [. . . ] ISM-metode (kommando: j p) (bare Plasma-TV) For å styre ISM-metoden. Overføring [j][p][ ][Angi ID][ ][Data][Cr] Data 02: 04: 08: 20: Orbiter Hvitvask Normal Fargevask 20. Innstillingskommando (kommando: m a) Velg kanal til følgende fysiske nummer. Overføring [m][a][ ][Angi ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr] Data00: Data for høy kanal Data01: Data for lav kanal f. eks. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING LG GR-B469BSQW

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag