Bruker manual LEXMARK C734DTN

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for LEXMARK C734DTN Vi håper at bruksanvisningen for LEXMARK C734DTN er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning LEXMARK C734DTN.


LEXMARK C734DTN : Last ned den komplette bruksanvisning (2712 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   LEXMARK C734DTN FLYTTING (97 ko)
   LEXMARK C734DTN UTSKRIFT (296 ko)
   LEXMARK C734DTN NOŚNIKI (187 ko)
   LEXMARK C734DTN REKVISITA (58 ko)
   LEXMARK C734DTN MAPA MENU (132 ko)
   LEXMARK C734DTN TILKOBLING (90 ko)
   LEXMARK C734DTN INFORMACJE (102 ko)
   LEXMARK C734DTN DRUKOWANIE (354 ko)
   LEXMARK C734DTN INFORMASJON (41 ko)
   LEXMARK C734DTN MENYOVERSIKT (77 ko)
   LEXMARK C734DTN POŁĄCZENIA (173 ko)
   LEXMARK C734DTN PRZENOSZENIE (151 ko)
   LEXMARK C734DTN FARGEKVALITET (92 ko)
   LEXMARK C734DTN UTSKRIFTSFEIL (162 ko)
   LEXMARK C734DTN BŁĘDY DRUKU (557 ko)
   LEXMARK C734DTN SKRÓCONY OPIS (1020 ko)
   LEXMARK C734DTN HURTIGREFERANSE (962 ko)
   LEXMARK C734DTN MONTERE HJULENE (334 ko)
   LEXMARK C734DTN JAKOŚĆ KOLORU (186 ko)
   LEXMARK C734DTN INSTALLASJONSARK (3141 ko)
   LEXMARK C734DTN MONTERE SOKKELEN (958 ko)
   LEXMARK C734DTN ANVÄNDARHANDBOK (6632 ko)
   LEXMARK C734DTN JAKOŚĆ WYDRUKU (211 ko)
   LEXMARK C734DTN UTSKRIFTSKVALITET (143 ko)
   LEXMARK C734DTN UTSKRIFTSMATERIALE (110 ko)
   LEXMARK C734DTN GHIDUL UTILIZATORULUI (7010 ko)
   LEXMARK C734DTN MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (138 ko)
   LEXMARK C734DTN GUIDE FOR TRÅDLØST OPPSETT (776 ko)
   LEXMARK C734DTN MONTERE HØYKAPASITETSINNSKUFFEN (441 ko)
   LEXMARK C734DTN MONTERE TILLEGGSSKUFFEN FOR 550 ARK (547 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning LEXMARK C734DTN

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene fra produsentene og lokale forskrifter. FORSIKTIG ­ VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den. FORSIKTIG ­ FARE FOR PERSONSKADE: Skriveren veier mer enn 18 kg, og det trengs to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte. [. . . ] Programmert metode Disksletting sletter bare utskriftsjobber som ikke brukes nå av filsystemet fra skriverens harddisk. Alle permanente data på skriverens harddisk bevares, slik som nedlastede Enkel passering skrifttyper, makroer og holdte jobber. Flergangs passering Både manuell og programmert sletting tillater filsystemet til å bruke markert diskplass om igjen uten først å måtte slette den. Merk: · Dette menyelementet vises bare hvis en formatert skriverharddisk som fungerer, er installert. · Enkel passering er standardinnstillingen. · Strengt konfidensiell informasjon bør bare slettes ved bruk av flergangs passeringsmetoden. · Programmert sletting startes uten å vise en brukeradvarsel eller melding om bekreftelse. Sikkerhetsvurderingslogg, meny Menyelement Eksporter logg Description (Beskrivelse) Gjør det mulig for en autorisert bruker å eksportere sikkerhetsloggen. Merk: · For at en bruker skal kunne eksportere loggen fra skriverens kontrollpanel, må en flash-stasjon være tilknyttet skriveren. · Loggen kan lastes ned til en datamaskin fra EWS (Embedded Web Server). Forstå skrivermenyer 110 Menyelement Slett logg Slett nå Ikke slett Description (Beskrivelse) Angir om kontrollogger slettes. Merk: Slett nå er standardinnstillingen. Angir om og hvordan kontrolloggene opprettes. Konfigurer logg Aktiver kontroll Merk: Yes (Ja) · Aktiver kontroll angir om hendelsene registreres i sikkerhetskontrolloggen No (Nei) og den eksterne systemloggen. Aktiver ekstern systemlogg · Aktiver ekstern systemlogg angir om loggene sendes til en ekstern server. No (Nei) · Ekstern systemlogg-funksjon angir verdien som brukes til å sende logger til Ekstern systemlogg-funksjon den eksterne systemloggserveren. 0­23 · Når sikkerhetskontrolloggen er aktivert, registreres alvorlighetsverdien for Alvorlighetsgrad for logghendelser hver hendelse. 0­7 Meny Angi dato og klokkeslett Menyelement Vis Dato og klokkeslett Beskrivelse Lar deg vise gjeldende innstillinger for dato og klokkeslett for skriveren Angi dato/klokkeslett Merk: Dato/klokkeslett angis i ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM-format. <sett inn dato/klokkeslett> Tidssone <liste over tidssoner> Observer DST På Av Aktiver NTP På Av Merk: GMT er standardinnstilling. Merk: På er standardinnstillingen bruker gjeldende sommertid til den respektive tidssoneinnstillingen. Aktiverer Nettverkstidsprotokoll som synkroniserer klokkene på enhetene i et nettverk Merk: Standardinnstillingen er På. Forstå skrivermenyer 111 Innstillinger, meny Menyen General Settings (Generelle innstillinger) Menyelement Display Language (Kontrollpanelspråk) English Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portuguese Suomi Russisk Polski Magyar Turkce Cesky Forenklet kinesisk Tradisjonell kinesisk Koreansk Japansk Øko-modus Av Energi Energi/papir Papir Beskrivelse Angir språket for teksten som vises på skjermen. Merk: Alle språk er kanskje ikke tilgjengelige for alle skrivere. Reduserer bruken av energi, papir eller spesialmedia Merk: · Standardinnstillingen er Av. Av tilbakestiller skriveren til de opprinnelige standardinnstillingene. · Energiinnstillingene minimaliserer strømforbruket til skriveren. spesialpapir. · Papir minimaliserer mengde papir og spesialpapir som er · Energi/Papir minimaliserer bruken av strøm og papir og Forstå skrivermenyer 112 Menyelement Stillemodus Av (bilde/foto) På (tekst/grafikk) Beskrivelse Reduserer støy som skriveren produserer Merk: · Standardinnstillingen er Av. Denne innstillingen støtter skriverens spesifikasjoner for ytelse. · På konfigurerer skriveren til å lage så lite støy som mulig. Denne innstillingen egner seg best for utskrift av tekst og strekgrafikk. dokumenter. · Sett stillemodus på Av for optimal kvalitet på fargesterke · Du kan deaktivere stillemodus, få bedre utskriftskvalitet og skrive ut med full hastighet ved å velge Foto fra driveren. Kjør innledende oppsett Ja Nei Instruerer skriveren til å kjøre installeringsveiviseren Merk: · Standardinnstillingen er Ja. · Når brukeren har fullført installeringsveiviseren og velger Merk: Ferdig på skjermen for valg av land, er standardverdien Nei. Papirstørrelser USA Metrisk · Innledende oppsett bestemmes av ditt valg av Land i den innledende installeringsveilederen. · Ved å endre denne innstillingen endrer du også innstillingene for måleenheter i menyen Universalt oppsett og standarden for hver inndatakilde i menyen Papirstørrelse/Papirtype. Alarms (Alarmer) Alarminnstilling Kassettalarm Angir at det varsles med en lydalarm når skriveren trenger brukertilsyn. [. . . ] skatter på varer og tjenester og personlige eiendeler, som skyldes denne Avtalen eller din bruk av Programvaren. 11 AVGIFTER. Du samtykker i at du er ansvarlig for å betale eventuelle avgifter, inkludert, uten begrensning, alle Merknader 208 12 BEGRENSNING PÅ SØKSMÅL. Ingen handlinger, uansett handlingsmåte, som oppstår som følge av denne Avtalen, kan bringes for retten av noen part mer enn to år etter at rettstvisten oppstod, unntatt slik det er angitt i gjeldende lovgivning. FN-konvensjonen om internasjonalt salg av gods gjelder ikke. 13 GJELDENDE LOVGIVNING. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING LEXMARK C734DTN

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag