Bruker manual HUSQVARNA 115IHD45

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HUSQVARNA 115IHD45 Vi håper at bruksanvisningen for HUSQVARNA 115IHD45 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HUSQVARNA 115IHD45.


HUSQVARNA 115IHD45 : Last ned den komplette bruksanvisning (16460 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HUSQVARNA 115IHD45

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] En häcksax kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarlig, till och med livshotande, skada. Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt ej kan hanteras som hushållsavfall. En häcksax kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarlig, till och med livshotande, skada. Under de mer än 300 år som Husqvarna-fabriken funnits har otaliga produkter tillverkats, allt från vedspisar till moderna köksmaskiner, symaskiner, cyklar, motorcyklar mm. [. . . ] € • Hvis det ikke er mulig å unngå å anvende elektroverktøy i fuktige omgivelser, må det anvendes en strømforsyning som er beskyttet mot jordfeil/overbelastning. Bruk av jordfeilbryter/ automatsikring reduserer faren for elektrisk støt. Personlig sikkerhet Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker el-verktøyet. ikke bruk el-verktøyet hvis du er trett eller påvirket av medikamenter , alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av el-verktøy kan føre til alvorlig personskade. Bruk av verneutstyr som støvmaske, vernesko med antisklisåle, hjelm og hørselvern der det kreves reduserer faren for personskade. Unngå utilsiktet oppstart Forsikre deg om at bryteren står i AV-stilling før du kobler til strømforsyningen, løfter opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer verktøyet med en finger på bryteren eller med el-verktøyet slått på, kan det føre til ulykker. fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på elverktøyet. En nøkkel som sitter på en roterende del av el-verktøyet kan føre til personskade. Dette gir deg bedre kontroll over el-verktøyet i uventede situasjoner. Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. Hvis apparatet er forsynt med tilkopling for støvsuger eller oppsamler, må du forsikre deg om at disse er riktig tilkoplet og brukes på riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere faren for støvrelaterte skader. Hvis advarslene og instruksjonene ikke følges kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. Bruk ikke el-verktøy i eksplosiv atmosfære, for eksempel der det finnes brennbare væsker, gasser eller støv. el-verktøy danner gnister som kan antenne støv eller gasser. Hold barn og andre tilskuere på avstand når elverktøyet er i bruk. Unngå kroppskontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Vann i el-verktøyet øker faren for elektrisk støt. Bruk aldri ledningen til å bære eller trekke noe, eller til å trekke ut støpselet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. [. . . ] Hvis noe skulle sette seg fast i knivene under arbeidets gang, skal motoren stanses og stanse helt før knivene rengjøres. € • • • • • • • • Sikkerhetsinstruksjoner etter arbeidets slutt • • Transportbeskyttelsen skal alltid settes på skjæreutstyret når maskinen ikke brukes. (Figur 19) I de fleste tilfeller er SavE-modus ideell ved bruk av hekksaksen, samtidig som den gir lengst driftstid. (Figur 21) Ved klipping av en hekk skal motoren alltid være vendt bort fra hekken. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HUSQVARNA 115IHD45

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag