Bruker manual HP X2301

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP X2301 Vi håper at bruksanvisningen for HP X2301 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP X2301.


HP X2301 : Last ned den komplette bruksanvisning (809 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP X2301 (923 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP X2301

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP x2301 mikrotynn skjerm med LEDbakgrunnslys Brukerhåndbok © 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA, ENERGY STAR® og ENERGY STAR®merket er registrerte merker i USA. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. [. . . ] MERK: Når en meny er åpen og det ikke trykkes på noen knapp i løpet av 30 sekunder (fabrikkinnstilling), lagres justeringer og innstillinger og menyen lukkes. Valg på skjermmenyen Følgende tabell viser menyvalgene i skjermmenyen (OSD) og deres funksjonsbeskrivelser. Etter endring av et OSD-menyelement, og hvis menyskjermen har disse alternativene, kan du velge å: Cancel (Avbryte) ­ for å gå tilbake til forrige menynivå. Save and Return (lagre og gå tilbake) ­ for å lagre alle endringer og gå tilbake til hovedmenyskjermen. Reset (Tilbakestill) ­ for å gå tilbake til forrige innstilling. NOWW Bruke skjermmenyen (OSD-menyen) 11 Ikon Alternativer i Hovedmenyen Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) Color (Farge) Alternativer i undermenyen Beskrivelse Justerer lysstyrkenivået for skjermen. Warm (5000 K) [Varm (5000 K)] Cool (9300 K) [Kjølig (9300 K)] Standard (6500 K) Endres til lett rødhvit farge. Innstiller skjermfargene dine for å tilpasses til fargestandardene som brukes i bildeteknologiindustrien. Velg mellom følgende modi: Movie (Film) Photo (Bilde) Gaming (Spill) Text (Tekst) Custom (Egendefinert) (innstillinger blir lagret når du justerer Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast) eller Color (Farge) i ett av de andre hurtigvisningsvalgene) Custom Color (egendefinert farge) Velger og justerer dine egne fargeskalaer: R ­ Innstiller egne fargenivåer for rødt. B ­ Innstiller egne fargenivåer for blått. Quick View (Hurtigvisning) Image Control (Bildekontroll) OverDrive (Overstyring) Auto Adjustment (Autojustering) Clock (Klokke) Justerer skjermbildet. Justerer skjermbildet automatisk Minimerer alle vertikale linjer eller striper som er synlig i skjermbakgrunnen. Justering av klokken vil også endre det horisontale skjermbildet. Med denne justeringen kan du fjerne eventuell horisontal støy, og gjøre gjengivelsen av tegn og bokstaver klarere eller skarpere. Justerer plasseringen av skjermbildet til venstre og høyre. Clock Phase (Klokkefase) Horizontal Position (Horisontal posisjon) 12 Kapittel 4 Bruke skjermen NOWW Ikon Alternativer i Hovedmenyen Alternativer i undermenyen Beskrivelse Vertical Position (Vertikal posisjon) Custom Scaling (Egendefinert skalering) Justerer plasseringen av skjermbildet oppover og nedover. Velg måten du vil at informasjon som vises på skjermen skal formateres. Velg: Fill to Screen(Fyll til skjerm) ­ bildet fyller hele skjermen og kan se forvridd eller forlenget ut på grunn av ikke-proporsjonal skalering av høyde og bredde. Fill to Aspect Ratio (Fyll til størrelsesforhold) ­ størrelsen på bildet tilpasses skjermen og opprettholder et proporsjonalt bilde. Sharpness (Skarphet) Dynamic Contrast Ratio (Dynamisk kontrastforhold) Justerer skjermbildet, slik at det ser skarpere eller mykere ut. DCR justerer automatisk balansen mellom hvit- og svartnivået for å gi deg et optimalt bilde. Justerer posisjonen for OSD-menyen i skjermen. OSD Control (Skjermmenykontroll) Horizontal OSD Position (Horisontal skjermmenyposisjon) Vertical OSD Position (Vertikal skjermmenyposisjon) Endrer visningsposisjonen for skjermmenyen til venstre eller høyre område av skjermen. Endrer visningsposisjonen for skjermmenyen til øvre eller nedre område av skjermen. Angir hvor mange sekunder skjermmenyen er synlig på skjermen etter trykk på siste knapp. Velger strømstyringsfunksjoner for skjermen. OSD Transparency (Gjennomsiktighet for skjermmeny) OSD Timeout (Tidsavbrudd for skjermmeny) Management (Behandling) Power Saver (Strømsparing) Aktiverer strømsparingsfunksjonen (se Strømsparingsfunksjonen på side 17). Velg: On (På) Off (Av) Standard fra fabrikken er On (På). NOWW Bruke skjermmenyen (OSD-menyen) 13 Ikon Alternativer i Hovedmenyen Alternativer i undermenyen Beskrivelse Power-On Recall (Husk ved oppstart) Gjenoppretter strømmen til skjermen etter et uventet strømbrudd. [. . . ] Spenningen og effekten for ledningen må være større enn spenningen og 24 Tillegg C Spesielle bestemmelser NOWW effekten som er merket på produktet. I tillegg må diameteren være minst 0, 75 mm² eller 18 AWG, og lengden på ledningen må være 1, 8-3, 6 m (6-12 fot). Hvis du har spørsmål om hvilken type ledning du bør bruke, kan du ta kontakt med en HP-godkjent tjenesteleverandør. En strømledning må legges slik at den ikke tråkkes på eller kommer i klem av objekter som blir lagt over eller inntil den. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP X2301

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag