Bruker manual HP VS19X

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP VS19X Vi håper at bruksanvisningen for HP VS19X er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP VS19X.


HP VS19X : Last ned den komplette bruksanvisning (1239 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP VS19X

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Brukerhåndbok HP HP HP HP HP vs15 LCD-skjerm vs17 LCD-skjerm vs19 LCD-skjerm f1705 LCD-skjerm f1905 LCD-skjerm De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. HP er ikke ansvarlig for bruken av eller påliteligheten til HP-programvare på utstyr som ikke er levert av HP. Dette dokumentet inneholder informasjon som er beskyttet av opphavsrett. [. . . ] Les advarselen nedenfor. Å ADVARSEL: Slik kan du redusere risikoen for elektrisk støt eller skade på utstyret: Ikke deaktiver jordingen til strømledningen. Kontroller at den jordete stikkontakten du bruker, er lett tilgjengelig for brukeren, og plassert så nær utstyret som mulig. En strømledning skal legges slik at den ikke tråkkes på eller kommer i klem av objekter som blir lagt over eller inntil den. Plasser dem slik at ingen ved et uhell kan tråkke på eller snuble over dem. Du finner mer informasjon under "Krav for strømledning" i tillegg B. 2. Koble den ene enden av strømledningen til skjermen 5 og den andre enden til en stikkontakt. For f-skjermen plasserer du kablene gjennom kabelklemmen 6 på baksiden av skjermsokkelen. 3­20 Brukerhåndbok Installere skjermen 4. Slå på strømmen til skjermen, datamaskinen og andre tilkoblede enheter. For f-skjermen slår du på satellitthøyttalerne og justerer volumet ved å vri på kontrollknappen 9 på høyre høyttaler. Skjermstatusen viser en melding: VGA-signal: Active (aktiv) eller No Input Signal (ikke signal) DVI-signal: Active (Aktiv) eller No Input Signal (ikke signal) (bare enkelte f-skjermmodeller) Mode: Settings (innstillinger) 6. Konfigurer skjermen som beskrevet i neste kapittel, Bruke skjermen. Brukerhåndbok 3­21 Installere skjermen 3­22 Brukerhåndbok 4 Bruke skjermen Programvare og verktøy på CDen CDen som fulgte med denne skjermen, inneholder to filer du kan installere på datamaskinen. En informasjonsfil (INF) En fil for fargetilpasning av bilde (ICM) Denne CDen inneholder også auto-justeringsverktøyet. Ved hjelp av dette programmet kan du forbedre bildekvaliteten på VGA-skjermen. Adobe Acrobat Reader følger med denne CDen og kan installeres fra menyen. Informasjonsfilen Denne skjermen er kompatibel med Microsoft Windows Plug and Play, og den fungerer selv om INF-filen ikke er installert. INF-filen gjør at datamaskinen kan kommunisere med skjermen og bruke alle skjermfunksjonene. Informasjonsfilen definerer skjermressursene som brukes av Microsoft Windows-operativsystemene for å sikre at skjermen er kompatibel med grafikkortet til datamaskinen. ® ® Plug and Play-kompatibiliteten til skjermen krever at datamaskinens grafikkort er kompatibelt med VESA DDC2, og at skjermen kobles direkte til skjermkortet. Plug and Play fungerer ikke via separate BNC-kontakter eller via fordelingsbokser. Det kan hende at du må installere INF-filen fra CDen hvis disse kravene ikke er oppfylt. Brukerhåndbok 4­1 Bruke skjermen Filen for fargetilpasning av bilde ICM-filene gir mer presis fargegjengivelse ved å sende data til grafikkprogrammer for å gi konsistent fargetilpasning fra skjerm til skriver, eller fra skanner til skjerm. Disse filene aktiveres fra grafikkprogrammer som støtter denne funksjonen. er skrevet i samsvar med International Color ICM-fargeprofilen Profile Format Specification. Consortium (ICC) Installere INF- og ICM-filer Hvis du har behov for å oppdatere disse filene, kan du installere INF- og ICM-filer fra CDen, eller laste dem ned fra Internett. Installere fra CDen Slik installerer du INF- og ICM-filer på datamaskinen, fra CDen: 1. Velg Install INF and ICM Files (installer INF- og ICM-filer) på CD-menyen. [. . . ] Vær spesielt forsiktig med støpselet, utgangen og punktet der ledningen kommer ut av produktet. Brukerhåndbok B­9 Tekniske spesifikasjoner B­10 Brukerhåndbok C Spesielle bestemmelser Merknad fra FCC (Federal Communications Commission) Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for digitalt utstyr av Klasse B, ifølge del 15 i FCC-vedtektene. Disse grensene er ment å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved installering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiosambandet. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP VS19X

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag