Bruker manual HP TOUCHSMART TM2-2190EA VIKTIG INFORMASJON OM DEN BÆRBARE DATAMASKINEN

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP TOUCHSMART TM2-2190EA Vi håper at bruksanvisningen for HP TOUCHSMART TM2-2190EA er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2190EA.


HP TOUCHSMART TM2-2190EA VIKTIG INFORMASJON OM DEN BÆRBARE DATAMASKINEN: Last ned den komplette bruksanvisning (899 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2190EAVIKTIG INFORMASJON OM DEN BÆRBARE DATAMASKINEN

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Viktig informasjon om den bærbare datamaskinen Du finner informasjon om HPs produkter og tjenester på HPs nettsted på http://www. hp. com. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. [. . . ] I tordenvær bør du enten la maskinen kjøre på batteri, eller slå den av og dra ut strømledningen. Viktig informasjon om den bærbare datamaskinen 23 Kapittel 4: Beskytte datamaskinen Slå av datamaskinen Slik slår du av datamaskinen: 1. Klikk på Start, og deretter på Avslutt. Sikker bruk av datamaskinen du faren for elektrisk støt og skader Å ADVARSEL: Slik reduserer til en lett tilgjengelig stikkontakt. på utstyret: Koble strømledningen Koble strømledningen fra stikkontakten og deretter fra datamaskinen. (Ikke koble strømmen fra datamaskinen ved å dra strømledningen ut av kontakten på datamaskinen. ) Hvis strømledningen har et trepinners støpsel, må du koble strømledningen til et jordet strømuttak av en type som er konstruert for slike støpsler. Ikke koble fra jordingen ved for eksempel å sette på en adapter med to pinner. ut hvordan du alvorlige Å ADVARSEL: Les Sikkerhet og komfort for å finnedu konfigurerer reduserer faren forriktig skader. Her finner du informasjon om hvordan arbeidsstasjonen, arbeidsstilling samt helse og arbeidsvaner for datamaskinbrukere. Sikkerhet og komfort gir også viktig sikkerhetsinformasjon om elektrisitet og maskiner. Du kan åpne dette dokumentet ved å klikke på Start, Hjelp og støtte og deretter på Brukerhåndbøker. Håndboken Sikkerhet og komfort er tilgjengelig på Internett på nettadressen http://www. hp. com/ergo. redusere risikoen for varmerelaterte skader eller overoppheting Å ADVARSEL: For å må du ikke plassere datamaskinen direkte på fanget eller blokkere av datamaskinen lufteåpningene på datamaskinen. Plasser maskinen på en fast, plan overflate når du skal bruke den. Pass på at ingen annen hard overflate, for eksempel en tilgrensende skriver, eller en myk overflate, for eksempel en pute eller et teppe, blokkerer for luftstrømmen. Pass også på at strømadapteren ikke er i kontakt med huden eller myke overflater, for eksempel en pute, et teppe eller et klesplagg, når den er i bruk. Datamaskinen og strømadapteren overholder temperaturgrenseverdiene for brukertilgjengelige overflater, som definert av den internasjonale standarden for IT-sikkerhet (IEC 60950). til sikkerheten bør Å ADVARSEL: Av hensynbatteriet som leveresdatamaskinen bare brukes sammen med eller strømadapteren eller med datamaskinen, en ny strømadapter et nytt batteri levert av HP, eller en kompatibel strømadapter eller et kompatibelt batteri som er kjøpt som ekstrautstyr fra HP. Du finner informasjon om forskrifter, sikkerhet og kassering av batterier i Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø. Du finner disse opplysningene ved å klikke Start, Hjelp og støtte og deretter Brukerhåndbøker. 24 Viktig informasjon om den bærbare datamaskinen Kapittel 5: Bruke programvare Datamaskinen inneholder forhåndsinstallert programvare. Noen modeller leveres også med ekstra programvare på en optisk plate. Du kan bruke programvaren på datamaskinen til å utføre oppgavene nedenfor, i tillegg til mange flere: Avspilling av digitale medier, inkludert lyd- og video-CD-er, lyd- og video-DVD-er og Blu-ray-plater (BD) og Internett-radio opprette og brenne data-CD-er opprette, redigere og brenne lyd-CD-er opprette, redigere og brenne video eller film på en DVD eller video-CD I dette kapitlet finner du informasjon om hvordan du utfører noen av disse oppgavene, og hvordan du identifiserer og oppdaterer programvaren på datamaskinen. Identifisere installert programvare » Du kan vise en liste over programvare som er forhåndsinstallert på datamaskinen ved å klikke på Start og deretter på Alle programmer. Dobbeltklikk på programnavnet for å åpne det. finner informasjon om programvaren som følger med datamaskinen, i Duprogramvareprodusenten. Den finner du enten på programvare-CD-en, dokumentasjonen til i elektroniske hjelpefiler eller på programvareprodusentens nettsted. sikkerheten Windows 7® inneholder funksjonen Brukerkontokontroll, som forbedrerfor enkelte for datamaskinen. [. . . ] Hvis du ikke kan starte datamaskinen på nytt på denne måten, kan du se neste avsnitt, Datamaskinen er på, men reagerer ikke. Du finner informasjon om hvordan du bruker antivirusressursene på datamaskinen, under avsnittet Beskytte datamaskinen mot virus i kapittel 4. Datamaskinen er slått på, men svarer ikke Hvis datamaskinen er slått på, men ikke svarer på programvare- eller tastaturkommandoer, kan du prøve de følgende nødavslutningsprosedyrene i den rekkefølgen de er oppgitt, til maskinen slås av: Ä FORSIKTIG: Hvis du følger prosedyrene for nødavslutning, mister du data du ikke har lagret. Skyv og hold inne av/på-bryteren i minst fem sekunder. Koble maskinen fra ekstern strøm, og ta ut batteriet. Datamaskinen er unormalt varm Det er normalt at datamaskinen er varm når den er i bruk. Hvis datamaskinen er unormalt varm, kan overopphetingen skyldes at en lufteventil er blokkert. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP TOUCHSMART TM2-2190EA

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag