Bruker manual HP PHOTOSMART C6380

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PHOTOSMART C6380 Vi håper at bruksanvisningen for HP PHOTOSMART C6380 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PHOTOSMART C6380.


HP PHOTOSMART C6380 : Last ned den komplette bruksanvisning (15558 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP PHOTOSMART C6380 BASIC GUIDE (3787 ko)
   HP PHOTOSMART C6380 PRIRUČNIK POSTAVLJANJE (5938 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PHOTOSMART C6380

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP-papir som er laget spesielt for typen prosjekter du skriver ut, gir de beste resultatene. HP All-in-One har også innebygde maler som du kan bruke til å skrive ut linjert notatpapir, rutepapir eller noteark som er perfekt for barnas hjemmearbeid. Du kan til og med skrive ut en oppgaveliste for å holde oversikt over ting som må gjøres. Denne delen inneholder følgende emner: · · · · · Rask innføring i HP All-in-One Kontrollpaneloversikt Menyoversikt Angi tekst ved hjelp av skjermtastaturet Bruke HP Photosmart-programvaren Rask innføring i HP All-in-One Num mer 1 2 3 4 5 6 7 Beskrivelse Fargegrafikkskjerm (omtales også som skjermen) Kontrollpanel Minnekortspor og fotolampe Fremre USB-port Utskuff Papirskuffens forlenger (omtales også som forlengeren) Hovedinnskuff (omtales også som innskuffen) Rask innføring i HP All-in-One 9 Oversikt Kapittel 2 (forts. ) Num mer 8 9 10 11 12 13 14 15 Beskrivelse Fotoskuff Blekkpatrondeksel Glassplate Dokumentstøtten på dekselet Bakdeksel Ethernet-port Bakre USB-port Strømtilkobling* * Bruk bare strømadapteren som er levert av HP. Kontrollpaneloversikt Denne delen beskriver funksjonene til knappene og lampene på kontrollpanelet, i tillegg til skjermens ikoner og hvilemodus. [. . . ] Merk HP kan ikke garantere kvaliteten og påliteligheten til rekvisita som ikke er fra HP. Produktservice eller -reparasjoner som blir nødvendig fordi det er brukt rekvisita fra andre enn HP, dekkes ikke av garantien. Hvis du mener at du har kjøpt ekte HP-blekkpatroner, går du til: www. hp. com/go/anticounterfeit Årsak: Det ble brukt noe annet enn HP-blekkpatroner. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Løse problemer med utskriftskvalitet 161 Problemløsing Løsning 1: Pass på at du bruker originale HP-blekkpatroner Kapittel 14 Løsning 2: Kontroller blekknivået Løsning: Kontroller det beregnede blekknivået i blekkpatronene. Merk Advarsler og indikatorer om blekknivå viser bare anslag for planleggingsformål. Når du ser et varsel om lite blekk, bør du ha en ny patron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før utskriftskvaliteten blir uakseptabel. Hvis du vil ha mer informasjon, se: "Kontrollere beregnet blekknivå" på side 120 Årsak: Det kan være for lite blekk i blekkpatronene. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Løsning 3: Kontroller utskriftsinnstillingene Løsning: Kontroller utskriftsinnstillingene. · Kontroller innstillingen for papirtype for å påse at den er i samsvar med papirtypen du har lagt i innskuffen. · Kontroller innstillingen for utskriftskvalitet for å påse at den ikke er satt for lavt. Skriv ut bildet med en høy innstilling for utskriftskvalitet, for eksempel Best eller Maksimal oppløsning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: · · · "Angi papirtype for utskrift" på side 73 "Endre utskriftshastigheten eller -kvaliteten" på side 74 "Skrive ut med Maksimal oppløsning" på side 80 Innstillingene for papirtype eller utskriftskvalitet var feil. Årsak: Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Problemløsing 162 Løsning 4: Kontroller papirtypen Løsning: HP anbefaler at du bruker HP-papir eller en annen papirtype som er egnet til produktet. Du oppnår best resultat for bildeutskrifter ved å bruke HP Advanced fotopapir. Oppbevar fotopapir i originalemballasjen i en pose av plast som kan lukkes, på en flat overflate på et tørt og kjølig sted. Når du er klar til å skrive ut, tar du bare ut det papiret du har tenkt å bruke med én gang. Når du er ferdig med å skrive ut, legger du alt ubrukt fotopapir tilbake i plastposen. Merk Dette problemet skyldes ikke at det er noe feil med blekkforsyningen. Derfor er det ikke nødvendig å bytte ut blekkpatronene eller skrivehodet. Problemløsing Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: · · "Anbefalt papir for utskrift og kopiering" på side 60 "Informasjon om papir" på side 157 Årsak: Det var lagt feil papirtype i innskuffen. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Løsning 5: Rengjør skrivehodet Løsning: Hvis de foregående løsningene ikke løste problemet, forsøker du å rengjøre skrivehodet. Når du har rengjort skrivehodet, skriver du ut en kvalitetsrapport. Undersøk kvalitetsrapporten for å se om utskriftsproblemet fremdeles er der. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: · · "Rengjør skrivehodet" på side 125 "Skrive ut og evaluere en kvalitetsrapport" på side 127 Årsak: Skrivehodet måtte rengjøres. [. . . ] However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: · · · · Reorient the receiving antenna. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Teknisk informasjon 310 For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501 Modifications (part 15. 21) The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PHOTOSMART C6380

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag