Bruker manual HP PHOTOSMART C5380 BASISHÅNDBOK

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PHOTOSMART C5380 Vi håper at bruksanvisningen for HP PHOTOSMART C5380 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PHOTOSMART C5380.


HP PHOTOSMART C5380 BASISHÅNDBOK: Last ned den komplette bruksanvisning (9467 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP PHOTOSMART C5380 (14741 ko)
   HP PHOTOSMART C5380 SETUP GUIDE (6781 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PHOTOSMART C5380BASISHÅNDBOK

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett. De eneste garantiene for HPs produkter og tjenester er angitt i den uttrykte garantien som følger med slike produkter og tjenester. [. . . ] Løsning 4: Kontroller at blekkpatronene er riktig installert og at det er blekk i dem løsning: Kontrollert at blekkpatronene er riktig installert og har blekk. Årsak: Det kan ha vært et problem med en eller flere av blekkpatronene. Du må kanskje fjerne det fastkjørte papiret fra bakdekselet. Trykk inn klaffen på venstre side av bakdekselet for å frigjøre det. Forsiktig Hvis papiret rives i stykker når du fjerner det fra valsene, kontrollerer du valsene og hjulene for å se om det finnes papirrester inne i produktet. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra produktet, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast. Trykk på OK på kontrollpanelet for å fortsette utskriftsjobben. Løsning: Skyv CD/DVD-holderen inn i CD/DVD-skuffen til strekene på holderen er på linje med de hvite strekene på skuffen. Løsning: Ta CD/DVD-holderen ut fra oppbevaringsstedet under hovedinnskuffen. kontroller at CD/DVD-skuffen er senket og at disken er lagt på CD/DVD-holderen med utskriftssiden opp. Skyv holderen fremover i CD/DVD-skuffen nedenfor kontrollpanelet til de hvite strekene på holderen er på linje med de hvite strekene på skuffen. Siden som er merket med piler, skal først inn i CD/DVD-skuffen. Løsning: Ta CD/DVD-holderen ut fra oppbevaringsstedet under hovedinnskuffen. kontroller at CD/DVD-skuffen er senket og at den skrivbare disken er lagt i CD/DVD-holderen med utskriftssiden opp. Skyv holderen fremover i CD/DVD-skuffen under kontrollpanelet til de hvite strekene på holderen er på linje med de hvite strekene på skuffen. Enden av holderen som er merket med piler, skal først inn i CD/DVD-skuffen. Årsak: Du satte inn disken direkte i CD/DVD-skuffen uten å legge den på CD/DVD-holderen. Plasser den neste disken på CD/DVD-holderen med den utskrivbare siden opp, og skyv holderen tilbake i CD/DVD-skuffen til strekene på holderen er på linje med de hvite strekene på skuffen. Årsak: Produktet ba deg om å sette inn neste disk når du skriver ut på flere CDer/DVDer i én utskriftsjobb. Plasser en skrivbar disk på CD/DVDholderen med den utskrivbare siden opp, og skyv holderen tilbake i CD/DVD-skuffen til strekene på holderen er på linje med de hvite strekene på skuffen. Årsak: Produktet dro CD/DVD-holderen mens det skrev ut på disken. Løsning: Hvis du legger en CD/DVD i vanlig størrelse (120 mm) på CD/DVD-holderen, må du ikke vende den blå ringen over disken. [. . . ] Sørg for at cd/ dvd-bakken er sænket, og disken er lagt i cd/dvd-holderen med den side, der skal printes på, opad. Skub holderen ind i cd/dvd-bakken, der sidder under kontrolpanelet, indtil stregerne på holderen er ud for de hvide streger på bakken. Den ende af holderen, der er markeret med pile, skal først ind i cd/dvd-bakken. Kontroller, at cd/dvd-bakken er sænket, og at disken er lagt i cd/dvd-holderen med den side, der skal printes på, opad. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PHOTOSMART C5380

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag