Bruker manual HP PHOTOSMART A612

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PHOTOSMART A612 Vi håper at bruksanvisningen for HP PHOTOSMART A612 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PHOTOSMART A612.


HP PHOTOSMART A612 : Last ned den komplette bruksanvisning (1306 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP PHOTOSMART A612 (1737 ko)
   HP PHOTOSMART A612 SETUP (365 ko)
   HP PHOTOSMART A612 Setup Guide (365 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PHOTOSMART A612

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Photosmart A610 series User Guide Brukerhåndbok HP Photosmart A610 series HP Photosmart A610 series Brukerhåndbok Opphavsrett og varemerker © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Merknader fra HewlettPackard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse fra HewlettPackard, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett. De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter eller tjenester. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA). [. . . ] Det vises en melding på skriverskjermen som minner deg på å legge i vanlig papir. Legg i HP Avansert fotopapir slik at skriveren kan skrive ut en justeringsside. Når justeringen er ferdig, blir det skrevet ut en justeringsside, slik at du kan kontrollere at justeringen er vellykket. ­ ­ Hakene bekrefter at blekkpatronen er riktig installert og fungerer som den skal. Hvis det står en X til venstre for noen av stolpene, må blekkpatronen justeres på nytt. Hvis X-en fortsatt vises, må blekkpatronen byttes. Oppbevare skriveren og blekkpatronen Beskytt skriveren og blekkpatronene ved å oppbevare dem riktig når de ikke er i bruk. Oppbevare skriveren Skriveren er konstruert for å tåle kortere eller lengre perioder uten aktivitet. Lukk inn- og utskuffene og legg skriverskjermen ned når skriveren ikke er i bruk. Oppbevar skriveren innendørs, skjermet fra direkte sollys og på et sted uten ekstreme temperaturer. Hvis skriveren og blekkpatronen ikke har vært brukt på over en måned, må du rengjøre blekkpatronen før du skriver ut. Hvis du skal oppbevare skriveren i en lang periode og ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er satt i, må du ta batteriet ut av skriveren. HP Photosmart A610 series Brukerhåndbok 37 Kapittel 7 Oppbevare blekkpatronen Når du oppbevarer eller transporterer skriveren, må du alltid la den aktive blekkpatronen stå i skriveren. Skriveren lukker blekkpatronen med en beskyttelseshette hver gang den slår seg av. Forsiktig Kontroller at skriveren slår seg helt av før du kobler fra strømledningen eller tar ut det interne batteriet. Følg disse tipsene for å vedlikeholde HP blekkpatroner og sørge for jevn utskriftskvalitet: Oppbevar alle ubrukte blekkpatroner i den opprinnelige, forseglede emballasjen til de skal brukes. Oppbevar blekkpatroner ved romtemperatur (15 til 35 °C eller 59 til 95 °F). Ikke fjern beskyttelsestapen som dekker dysene, før du er klar til å sette inn blekkpatronen i skriveren. Hvis beskyttelsestapen er fjernet fra blekkpatronen, må du ikke forsøke å sette den på igjen. Det vil skade blekkpatronen. Bevare kvaliteten på fotopapir Følg retningslinjene i denne delen for å få best mulige resultater med fotopapir. Legge i fotopapir Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen eller i en plastpose som kan forsegles. Oppbevar det innpakkede fotopapiret flatt, tørt og kjølig. Papir som blir liggende i skriveren eller oppbevares ubeskyttet, kan bøye seg. Håndtere fotopapir Hold alltid fotopapir i kantene for å unngå fingeravtrykk. Hvis fotopapiret har bøyde kanter, legger du det tilbake i plastposen og bøyer det forsiktig i motsatt retning til papiret ligger flatt. Transport av skriveren Det er enkelt å transportere skriveren, og den kan brukes nesten hvor som helst. Ta den med på ferie, til familiesammenkomster og sosiale begivenheter, så kan du skrive ut fotografier umiddelbart og dele dem med familie og venner. [. . . ] Colorspace (fargerom): Velg dette alternativet for å velge et fargerom, som er en tredimensjonal matematisk modell for organisering av farger. Velg mellom Adobe RGB, sRGB og Auto-select (automatisk valg, standardverdi). Standardverdien Autoselect (automatisk valg) får skriveren til å bruke Adobe RGB-fargerommet, hvis det er tilgjengelig. Skriveren bruker sRGB som standard hvis Adobe RGB ikke er tilgjengelig. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PHOTOSMART A612

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag