Bruker manual HP PHOTOSMART A516

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PHOTOSMART A516 Vi håper at bruksanvisningen for HP PHOTOSMART A516 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PHOTOSMART A516.


HP PHOTOSMART A516 : Last ned den komplette bruksanvisning (1229 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP PHOTOSMART A516 (2304 ko)
   HP PHOTOSMART A516 (2304 ko)
   HP PHOTOSMART A516 Setup Guide (429 ko)
   HP PHOTOSMART A516 PRIRUČNIK POSTAVLJANJE (1310 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PHOTOSMART A516

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Photosmart A510 series Brukerhåndbok HP Photosmart A510 series HP Photosmart A510 series Brukerhåndbok Opphavsrett og varemerker © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Merknader fra HewlettPackard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse fra HewlettPackard, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett. De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter eller tjenester. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA). [. . . ] Hvis du vil gjøre det enda enklere å skrive ut mens du er på farten, kan du kjøpe følgende ekstrautstyr: Internt batteri: Få strøm til skriveren fra et oppladbart HP Photosmart internt batteri, slik at du kan skrive ut hvor som helst. Bæreveske: Bær med deg skriveren og skriverrekvisita i denne praktiske HP Photosmart-bærevesken. Slik transporterer du skriveren 1. Ta alt papir ut av inn- og utskuffene og lukk dekslene til inn- og utskuffene. Merk Kontroller at skriveren slår seg helt av før du kobler fra strømledningen. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen. Bær alltid skriveren riktig vei. HP Photosmart A510 series Brukerhåndbok 33 Kapittel 7 Merk Ikke ta ut blekkpatronen under transport av skriveren. Husk å ta med deg følgende: Papir Strømledning Digitalkamera eller et minnekort som inneholder fotografier Ekstra blekkpatroner (hvis du har tenkt å skrive ut mange fotografier) Eventuelt ekstrautstyr du skal bruke, for eksempel et batteri eller en HP trådløs Bluetooth-skriveradapter Hvis du skal koble skriveren til en datamaskin, må du ta med deg USB-kabelen og CDen med programvaren til HP Photosmart-skriveren Brukerhåndboken til skriveren (boken du leser) Merk Hvis du ikke tar brukerhåndboken til skriveren med deg, må du passe på å skrive opp de riktige blekkpatronnumrene, eller kjøpe nok HP 110 trefargers blekkpatroner før du drar. 34 HP Photosmart A510 series 8 Problemløsing HP Photosmart-skriveren er utviklet for å være pålitelig og lett å bruke. I dette kapitlet finner du svar på vanlige spørsmål om bruk av skriveren og om utskrift uten datamaskin. Det inneholder informasjon om følgende emner: Problemer med skrivermaskinvaren Utskriftsproblemer Problemer med utskrift via Bluetooth Feilmeldinger Hvis du vil ha informasjon om problemløsing i forbindelse med bruk av skriverprogramvaren og utskrift fra datamaskin, kan du se den elektroniske hjelpen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser elektronisk hjelp, se Finne flere opplysninger. Problemer med skrivermaskinvaren Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www. hp. com/support. Merk Hvis du vil koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel, anbefaler HP en kabel på maksimalt 3 meter (10 fot) som er kompatibel med USB 2. 0, full hastighet. Løsning Hvis skriveren er slått på, er den i ferd med å initialiseres. Hvis skriveren er slått av og ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert, blir batteriet ladet. På-lampen blinker rødt. Prøv følgende løsninger: Løsning Se om du finner noen veiledning på skriverskjermen. Hvis du har koblet et digitalkamera til skriveren, må du følge en eventuell veiledning på kameraskjermen. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du følge en eventuell veiledning på dataskjermen. Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri ikke er satt inn i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er satt inn i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Vær forsiktig, slik at du ikke berører 35 HP Photosmart A510 series Brukerhåndbok Kapittel 8 kontaktene inni skriveren eller på batteriet. Slå på skriveren. På-lampen blinket gult en kort stund etter at jeg slo av skriveren. Løsning Dette er normalt når skriveren slår seg av. Det betyr ikke at det er feil på skriveren. På-lampen blinker gult. [. . . ] Colorspace (fargerom): Velg dette alternativet for å velge et fargerom, som er en tredimensjonal matematisk modell for organisering av farger. Velg Adobe RGB, sRGB eller Auto-select (automatisk valg, standardverdi). Standardverdien Auto-select (automatisk valg) får skriveren til å bruke Adobe RGB-fargerommet, hvis det er tilgjengelig. Skriveren bruker sRGB som standard hvis Adobe RGB ikke er tilgjengelig. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PHOTOSMART A516

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag