Bruker manual HP PHOTOSMART 6221 PREMIUM CAMERA DOCK

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PHOTOSMART 6221 PREMIUM CAMERA DOCK Vi håper at bruksanvisningen for HP PHOTOSMART 6221 PREMIUM CAMERA DOCK er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PHOTOSMART 6221 PREMIUM CAMERA DOCK.


HP PHOTOSMART 6221 PREMIUM CAMERA DOCK : Last ned den komplette bruksanvisning (944 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP PHOTOSMART 6221 PREMIUM CAMERA DOCK (566 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PHOTOSMART 6221 PREMIUM CAMERA DOCK

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Photosmart 6221 Premium dokkingstasjon for kamera Brukerhåndbok © Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Kopiering, bearbeiding og oversettelse uten skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, unntatt slik dette tillates i lover om opphavsrett. Advarsel Utstyret kan ikke brukes hvis strømmen går. Merk De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. [. . . ] Bruk knappene Bla frem og Bla tilbake til å navigere gjennom miniatyrbildene, og bruk OK til å velge et bilde. Forstørrelse-knapp Miniatyrbildevisningknapp Brukerhåndbok 9 Kapittel 3 (forts. ) Ikon Beskrivelse Bla fremover i lysbildefremvisningen. Bla fem bilder frem i enkeltbildemodus eller ett skjermbilde med miniatyrbilder om gangen. Bla fremknapp Spill av / pauseknapp Brukes til å starte lysbildefremvisningen på TVen og til å sette den på pause. Når du vil fortsette visningen, trykker du på denne knappen en gang til. Bla tilbakeknapp Slett-knapp Bla bakover i lysbildefremvisningen. Bla fem bilder tilbake i enkeltbildemodus eller ett skjermbilde med miniatyrbilder om gangen. Brukes til å slette bilder fra kameraet. Brukes til å rotere bildet 90 grader. Roter-knapp Tilbakeknapp Denne knappen brukes til å gå ut av kameramenyene og tilbake til der du var. Disse knappene fungerer på samme måte som pilknappene på kameraet. Siden du kan vise kameramenyene på TV-skjermen, kan du bruke disse knappene til å navigere i menyene. OK-knapp Oppsettknapp Når du får melding på bildedisplayet om å trykke på å koble til, trykker du på OK på fjernkontrollen. for og 10 HP Photosmart 6221 Premium dokkingstasjon for kamera 4 Teknisk informasjon Se i den elektroniske brukerhåndboken til kameraet hvis du vil vite mer om fremgangsmåter for støtte og kontaktinformasjon. Teknisk støtte Feilsøking Merk Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking, kan du se i feilsøkingsdelen i den elektroniske brukerhåndboken til kameraet. Problem Kamerabatteriene lades ikke, og lampen for lading av kameraet lyser. Løsning Sett inn oppladbare batterier (enten litiumion eller NiMH, alt etter hva som er spesifisert for kameraet ditt). Kontroller at kameraet har stått i dokkingstasjonen i minst fire til seks timer for fullading, og at lampen for lading ikke blinker lenger. Kameraet vil ikke forsøke å lade batterier som er skadet eller overutladet. Hvis batteriet ikke lades tilstrekkelig, er det sannsynlig at det er dårlig. Kontroller at strømlampen på dokkingstasjonen lyser når kameraet står i. Koble USB-kabelen direkte til en av USB-portene på datamaskinen. Hvis kameraet har en USBkontakt, kan du forsøke å koble kameraet direkte til datamaskinen ved hjelp av kabelen som kobler dokkingstasjonen til Kameraet har ikke stått i dokkingstasjonen lenge nok. Batterispenningen er for lav til at ladingen kan begynne. Kamerabatteriene lades ikke, og lampen for lading av kameraet lyser ikke. Kameraet står ikke skikkelig i dokkingstasjonen. Dokkingstasjonen er ikke koblet til en strømkilde. Kameraet gjenkjennes ikke av datamaskinen når det står i dokkingstasjonen. Dokkingstasjonen er koblet til datamaskinen via en USB-hub eller USB-porten på forsiden av datamaskinen. USB-kabelen som forbinder dokkingstasjonen med datamaskinen, er dårlig. Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 (forts. ) Problem Mulig årsak Løsning datamaskinen. Hvis dette ikke hjelper, kan du forsøke med en annen USB-kabel. Hvis du vil ha installeringsinstruksjoner, kan du se i den elektroniske brukerhåndboken til kameraet. Ladetider for batteriet Det tar fire til seks timer å lade batteriet (avhengig av kameramodellen). Strømlampen på dokkingstasjonen lyser når batteriet er ladet. Forholdsregler for batterisikkerhet Følg disse instruksjonene for å bruke batteriene på en sikker måte. Bruke batteriene Ikke demonter eller endre på batteriet. [. . . ] I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og eksklusive rettsmidler. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSER SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETTET OM SLIKE SKADER. Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PHOTOSMART 6221 PREMIUM CAMERA DOCK

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag