Bruker manual HP PHOTOSMART 475 REFERANSEHÅNDBOK

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PHOTOSMART 475 Vi håper at bruksanvisningen for HP PHOTOSMART 475 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PHOTOSMART 475.


HP PHOTOSMART 475 REFERANSEHÅNDBOK: Last ned den komplette bruksanvisning (849 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP PHOTOSMART 475 (1861 ko)
   HP PHOTOSMART 475 (1861 ko)
   HP PHOTOSMART 475 Setup Guide (741 ko)
   HP PHOTOSMART 475 PRIRUČNIK S REFERENCAMA (1711 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PHOTOSMART 475REFERANSEHÅNDBOK

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Photosmart 470 series Referansehåndbok Copyright og varemerker © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett. Merknad Det finnes ingen annen garanti for HPprodukter og tjenester enn den som er uttrykkelig angitt i garantierklæringen som følger med slike produkter og tjenester. HP skal ikke være erstatningsansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dokumentet. Hewlett-Packard Development Company kan ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver. disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer i henhold til lisens. [. . . ] Hvis du bruker fotopapir for klistremerker, legger du bare i ett ark om gangen. Flytt papirbreddeskinnen mot venstre slik at den står inntil kanten av papiret uten å bøye det. Åpne utskuffen for å klargjøre for utskrift. 1 2 3 Innskuff Papirbreddeskinne Utskuff Informasjon om blekkpatron HP leverer ulike typer blekkpatroner, slik at du kan velge den beste patronen for det du skal skrive ut. Nummeret på blekkpatronene du kan bruke til denne skriveren, varierer for hvert land/region og vises på baksiden av den trykte håndboken. HP Vivera-blekk sørger for en livaktig fotokvalitet og en utrolig lysekthet, som gir sterke farger som varer lenge. HP Vivera-blekk er spesialutviklet og vitenskapelig testet med tanke på kvalitet, renhet og lysekthet. For optimale utskriftsresultater anbefaler HP at du bare bruker ekte blekkpatroner fra HP. Ekte HP-blekkpatroner er utviklet og testet sammen med HP-skrivere for å skape flotte resultater uten problemer, gang etter gang. Bruk den beste blekkpatronen for det du skriver ut Type utskrift Fargefoto Svart-hvitt foto Sepiabrunt eller antikkfoto Tekst og farget strektegning Anbefalt blekkpatron HP Tri-color HP Gray Photo HP Tri-color HP Tri-color Forsiktig Kontroller at du bruker riktig blekkpatron. HP garanterer ikke for kvaliteten eller påliteligheten til blekk fra andre leverandører enn HP. Skriverservice eller reparasjoner av feil eller skade på skriveren som er forårsaket av bruk av blekk som ikke er fra HP, dekkes ikke av garantien. For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du setter inn alle blekkpatroner før datoen som er stemplet på esken. 14 HP Photosmart 470 series Sette inn eller skifte ut blekkpatronen Klargjøre skriveren og blekkpatronen 1. Kontroller at strømmen er på og at du har fjernet pappen fra innsiden av skriveren. Hvis du skal bytte blekkpatron, trykker du den gamle patronen ned og trekker den ut av holderen for å ta den ut. Hold patronen litt på skrå oppover og skyv den inn i holderen slik at de kobberfargede kontaktene kommer først inn. Merk Hvis du vil se blekknivået for blekkpatronen, trykker du på Menu (meny), velger Tools (verktøy), trykker på OK, og velger deretter Cartridge status (patronstatus). Hver gang du setter inn eller bytter en blekkpatron, vises det en melding på skriverskjermen der du blir bedt om å legge i vanlig papir, slik at skriveren kan justere blekkpatronen. Følg veiledningen på skjermen for å justere blekkpatronen. Fjern den rosa plasttapen Når du ikke bruker blekkpatron Hver gang du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter. Patronbeskytteren Referansehåndbok for HP Photosmart 470 series 15 Kapittel 1 Når du ikke bruker blekkpatron (forts. ) hindrer at blekket tørker ut. Feilaktig oppbevaring av blekkpatronen kan føre til at den ikke fungerer som den skal. Du setter blekkpatronen inn i beskytteren ved å skyve den inn litt på skrå og trykke den på plass. I noen land/regioner leveres ikke blekkpatronbeskytteren sammen med skriveren, men følger med HP Gray Photo-patronen, som kan kjøpes separat. I andre land/regioner leveres beskytteren sammen med skriveren. 16 HP Photosmart 470 series 2 Skrive ut med den nye skriveren Det er enkelt å skrive ut foto med høy kvalitet til deg selv og til familie og venner. [. . . ] Garantibegrensninger I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og eksklusive rettsmidler. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSER SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETTET OM SLIKE SKADER. Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PHOTOSMART 475

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag