Bruker manual HP PHOTOSMART 420 HURTIGREFERANSE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PHOTOSMART 420 Vi håper at bruksanvisningen for HP PHOTOSMART 420 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PHOTOSMART 420.


HP PHOTOSMART 420 HURTIGREFERANSE: Last ned den komplette bruksanvisning (579 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP PHOTOSMART 420 (3511 ko)
   HP PHOTOSMART 420 (3511 ko)
   HP PHOTOSMART 420 Setup Guide (2578 ko)
   HP PHOTOSMART 420 PRIRUČNIK BRZI POČETAK (615 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PHOTOSMART 420HURTIGREFERANSE

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio Hurtigstart for skriver Opphavsrett og varemerker © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett. Identifikasjonsnummer for modellen: VCVRA-0501 For forskriftsmessige identifikasjonsformål har produktet fått tildelt et forskriftsmessig modellnummer. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsnavnet (HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio) eller produktnummeret (Q6366A). Sørg for god ventilasjon. Miljøerklæringer Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte. Vern av miljøet Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. [. . . ] Dokkingstasjonkontakt: Brukes til å koble kameraet til dokkingstasjonen. Stativfeste: Brukes til å montere kameraet på et stativ. HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio Hurtigstart 17 Kapittel 1 Kameraet sett bakfra 1 2 Søker: Brukes til å stille inn søkeren på motivet for bilder eller videoklipp. Søkerlamper: Den øverste lampen lyser fast rødt hvis det spilles inn video. AF-lampen lyser fast grønt når du trykker lukkeren halvveis ned og kameraet er klart til å ta et bilde, eller når du trykker lukkeren helt ned, for å angi at bildet var vellykket. AF-lampen blinker grønt når du trykker lukkeren halvveis eller helt ned, og du har fått en fokusadvarsel, blitsen fremdeles lades eller kameraet behandler et bilde. Begge lampene blinker for å angi at en feil forhindrer at kameraet kan ta et bilde. Live-visning: Slår live-visning på og av på kameraets bildeskjerm. Avspilling: Slår avspilling på og av på kameraets bildeskjerm. Strømlampe: Lyser fast hvis kameraet er slått på, blinker raskt hvis kameraet er i ferd med å slå seg av på grunn av for lite batteristrøm, og blinker sakte hvis kameraet lader batteriene ved hjelp av HP-vekselstrømadapteren (ekstrautstyr). Zoomspak: Endrer zoomnivået fra vidvinkel- til telefotoposisjoner når du tar bilder. I avspillingsmodus brukes den til å vise bilder som miniatyrer eller forstørret. Feste for håndleddstropp: Her fester du håndleddstroppen til kameraet. Minnelampe: Blinker raskt når det skrives til internminnet eller et minnekort. Navigeringsknapper: Bruk pilene til å bla gjennom bilder eller for å flytte rundt i menyene. Trykk på OK for å åpne eller lukke en meny, eller for å velge et menyalternativ. Bildeskjerm: Her kan du vise bilder og videoklipp ved hjelp av live-visning, og gå gjennom dem senere i avspillingsmodus. HP Instant Share/Skriv ut: Slår HP Instant Share-menyen på og av på kameraets bildeskjerm. Tidteller/serieopptak: Lar deg velge mellom innstillingene normal, selvutløser, selvutløser - 2 bilder og serieopptak på kameraet, avhengig av kameramodellen (innstillingen for serieopptak er ikke tilgjengelig på alle kameramodeller). MODUS: Brukes til å velge mellom forskjellige moduser når du tar stillbilder. Blits: Brukes til å velge mellom forskjellige blitsinnstillinger. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio Kameraet sett ovenfra 1 2 Lukker: Brukes til å fokusere og ta bilder, og spille inn lydklipp. Video: Brukes til å starte og stoppe opptak av videoklipp. Fjernkontroll 1 2 3 4 Video : Trykk på denne knappen for å veksle mellom å vise bilder på en tilkoblet TVskjerm og bildeskjermen på kameraet. Spill av/Pause : Trykk på denne knappen for å veksle mellom å vise bilder som en lysbildefremvisning, eller ett om gangen. [. . . ] Når garantiperioden er utløpt, må du betale for tjenesten. Hvis du ikke får løst problemet etter å ha brukt den elektroniske hjelpen og HPs webområde, kan du ringe HPs kundestøtte på det nummeret som gjelder for ditt land / din region. 3. 4. HPs kundestøtte per telefon Mens garantien for HP Photosmart Bærbart fotostudio gjelder, kan du få gratis telefonstøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se garantierklæringen som fulgte med i esken, eller gå til www. hp. com/support for å kontrollere hvor lenge du får gratis kundestøtte. Etter perioden med gratis telefonstøtte kan du få hjelp fra HP mot å betale kostnadene. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PHOTOSMART 420

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag