Bruker manual HP PHOTOSMART 385

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PHOTOSMART 385 Vi håper at bruksanvisningen for HP PHOTOSMART 385 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PHOTOSMART 385.


HP PHOTOSMART 385 : Last ned den komplette bruksanvisning (1680 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP PHOTOSMART 385 (1255 ko)
   HP PHOTOSMART 385 Setup Guide (1948 ko)
   HP PHOTOSMART 385 Reference Guide (843 ko)
   HP PHOTOSMART 385 REFERENCE GUIDE (843 ko)
   HP PHOTOSMART 385 PRIRUČNIK S REFERENCAMA (763 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PHOTOSMART 385

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok Norsk Copyright og varemerker © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett. Merknad De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter eller tjenester. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Hewlett-Packard Development Company kan ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver. PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA). [. . . ] Hva du får mulighet til å gjøre: Skrive ut fra datamaskinen til skriveren. Lagre foto fra minnekort som er satt inn i skriveren, på datamaskinen, der du kan forbedre og organisere dem ved hjelp av HP Image Zoneprogramvaren. Skrive ut direkte fra et HP Photosmart digitalkamera med direkteutskrift til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut uten datamaskin og dokumentasjonen til kameraet. PictBridge Skrive ut direkte fra et PictBridgekompatibelt digitalkamera til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut uten datamaskin og dokumentasjonen til kameraet. PictBridge-symbol Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera og en USB-kabel. Skrive ut fra alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi til skriveren. Hvis du kobler den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren til skriveren via kameraporten, må du passe på å angi de riktige Bluetoothinnstillingene på skrivermenyen. Se Skrivermeny. Bluetooth Trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstrautstyr). HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok 33 Kapittel 4 (forts. ) Tilkoblingstype og hva du trenger: Hva du får mulighet til å gjøre: Adapteren er ikke kompatibel med Macintosh OS. Hvis skriveren ble levert med dette ekstrautstyret eller du har kjøpt det separat, ser du i den medfølgende dokumentasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs Bluetoothteknologi og HP, gå til www. hp. com/go/ bluetooth. Skrive ut direkte fra en HP iPod (der det er lagret foto) til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Slik skriver du ut foto fra en HP iPod. 34 HP Photosmart 380 series Koble til via HP Instant Share Bruk HP Instant Share til å dele foto med venner og slektninger ved hjelp av e-post, elektroniske album eller en elektronisk fototjeneste. Skriveren må være koblet til via en USB-kabel til en datamaskin med Internett-tilgang, og all nødvendig HP-programvare må være installert. Hvis du prøver å bruke HP Instant Share uten å ha installert eller konfigurert all nødvendig programvare, får du en melding om hva du må gjøre. Trykk på Menu (meny), velg Tools (verktøy) og trykk på OK. Følg veiledningen på dataskjermen for å dele de valgte fotoene med andre. Se den elektroniske hjelpen til HP Image Zone for å få informasjon om bruk av HP Instant Share. HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok 35 Kapittel 4 36 HP Photosmart 380 series 5 Vedlikeholde og transportere skriveren HP Photosmart 380 series-skriveren krever svært lite vedlikehold. Følg retningslinjene i dette kapitlet for å forlenge levetiden til skriveren og utskriftsrekvisita, og for å sørge for at fotoene du skriver ut, alltid har best mulig kvalitet. Rengjøre og vedlikeholde skriveren Hold skriveren og blekkpatronene rene og i god stand ved å følge de enkle fremgangsmåtene i denne delen. Rengjøre skriveren utvendig 1. Slå av skriveren og koble fra strømledningen på baksiden av skriveren. Hvis du har installert HP Photosmart internt batteri (ekstrautstyr) i skriveren, tar du det ut og lukker deretter batteridekselet. Tørk av skriveren utvendig med en myk klut som er fuktet lett med vann. Rengjøringsmidler til husholdningsbruk kan skade skriverens overflatebehandling. Det må ikke komme væske inn i skriveren. Rengjøre blekkpatronen automatisk Hvis du ser hvite streker eller ensfargede striper på fotoene du skriver ut, må kanskje blekkpatronen rengjøres. [. . . ] I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSER SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETTET OM SLIKE SKADER. Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden. I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PHOTOSMART 385

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag