Bruker manual HP PHOTOSMART 335

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PHOTOSMART 335 Vi håper at bruksanvisningen for HP PHOTOSMART 335 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PHOTOSMART 335.


HP PHOTOSMART 335 : Last ned den komplette bruksanvisning (1625 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP PHOTOSMART 335 (1258 ko)
   HP PHOTOSMART 335 Setup Guide (1953 ko)
   HP PHOTOSMART 335 Reference Guide (825 ko)
   HP PHOTOSMART 335 REFERENCE GUIDE (825 ko)
   HP PHOTOSMART 335 PRIRUČNIK S REFERENCAMA (849 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PHOTOSMART 335

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Photosmart 330 series Brukerhåndbok Norsk Opphavsrett og varemerker © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett. Merknad De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. skal ikke være ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med, eller som oppstår som en følge av anskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver. disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer på lisens. [. . . ] Hver rengjøring er grundigere enn den forrige, og bruker mer blekk. 6. 7. HP Photosmart 330 series Brukerhåndbok 33 Kapittel 5 Hvis du har fullført alle tre rengjøringsnivåene etter denne fremgangsmåten, og det fortsatt er hvite striper eller manglende farger på testsiden, må du kanskje rengjøre de kobberfargede kontaktene på blekkpatronen. Merk Hvis blekkpatronen eller skriveren nylig har falt i gulvet, kan det også være hvite striper eller manglende farger på utskriftene. Dette problemet er midlertidig og forsvinner i løpet av 24 timer. Rengjøre kontaktene på blekkpatronen Hvis du bruker skriveren i støvete omgivelser, kan det samle seg skitt på de kobberfargede kontaktene, og dette kan føre til utskriftsproblemer. Du trenger følgende for å rengjøre kontaktene: ­ Destillert vann (vann fra springen kan inneholde forurensningsstoffer som kan skade blekkpatronen). ­ Vattpinner eller annet mykt, lofritt materiale som ikke setter seg fast på blekkpatronene 2. Ta ut blekkpatronen og legg den på et stykke papir med blekkdyseplaten vendt opp. Vær forsiktig slik at du ikke berører de kobberfargede kontaktene eller blekkdyseplaten med fingrene. Forsiktig Blekkpatronene må ikke oppbevares utenfor skriveren i mer enn 30 minutter. Hvis blekkdysen utsettes for luft lengre enn dette, kan den tørke ut, noe som kan føre til utskriftsproblemer. Fukt en vattpinne forsiktig med destillert vann og klem overflødig vann av vattpinnen. Berøring av blekkdysen kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk kontakt. Gjenta trinn 4 og 5 til det ikke vises flere blekkrester eller mer støv på en ren vattpinne. Sett blekkpatronen inn i skriveren og lukk blekkpatrondekselet. Skrive ut en testside Skriv ut en testside før du kontakter HPs kundestøtte. Testsiden inneholder diagnostiseringsinformasjon som du kan bruke til å løse utskriftsproblemer i samarbeid med HPs kundestøtte. Se på blekkdysemønsteret på testsiden for å kontrollere blekknivået og tilstanden til blekkpatronen. Hvis det mangler striper eller farger i mønsteret, forsøker du å rengjøre blekkpatronen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Ta ut et minnekort. 34 HP Photosmart 330 series 2. Følg veiledningen på skriverskjermen og legg i papir, slik at skriveren kan skrive ut en testside. Bruk vanlig papir eller indekskort for ikke å sløse med fotopapir. Trykk på OK for å starte utskriften av testsiden. Testsiden inneholder følgende informasjon: Justere blekkpatronen Første gang du installerer en blekkpatron i skriveren, blir den justert automatisk. Hvis fargene på utskriftene er feiljustert eller hvis justeringssiden ikke ble skrevet ut riktig da du installerte en ny blekkpatron, må du imidlertid bruke fremgangsmåten nedenfor for å justere blekkpatronen. [. . . ] I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSER SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETTET OM SLIKE SKADER. Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden. I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PHOTOSMART 335

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag