Bruker manual HP PD3200

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PD3200 Vi håper at bruksanvisningen for HP PD3200 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PD3200.


HP PD3200 : Last ned den komplette bruksanvisning (359 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PD3200

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Pocket Media Drive Brukerhåndbok book title De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. HP er ikke ansvarlig for bruken av eller påliteligheten til HP-programvare på utstyr som ikke er levert av HP. Dette dokumentet inneholder informasjon som er beskyttet av opphavsrett. [. . . ] Når du vil finne HP Pocket Media Drive, klikker du på og deretter på Start-knappen i Windows® Datamaskin for å vise en liste over alle interne og eksterne stasjoner. SERIAL ETHERNET IN OUT D C MERK: På noen datamaskiner kan dette ikonet være kalt noe annet. 6 Dobbeltklikk på Diskstasjoner for å vise hvilke stasjoner som er tilkoblet systemet. 7 Noter ned stasjonen(e) slik at du velger riktig stasjon når den nye vises. Se "Koble stasjonen til en datamaskin uten stasjonsspor" på side 3. 14 Dobbeltklikk på Diskstasjoner for å vise hvilke stasjoner som er tilkoblet systemet. Den nye stasjonen er stasjonen som ikke sto i oversikten tidligere i trinn 6. 18 Kontroller at Flyttbar er merket av. Formatere stasjonen for Windows FORSIKTIG: Når du omformaterer en harddiskstasjon, forsvinner alle dataene på stasjonen. Har du data du vil beholde, ta en sikkerhetskopi før du omformaterer stasjonen. HP Pocket Media Drive ble formatert på fabrikken til et NT-filsystem (NTFS). Filsystemet støtter store mengder mediefiler større enn 4 GB. Dette er standardsystemet for Windows Me og er støttet under Windows XP. Hvis du må bruke denne stasjonen med en datamaskin som er formatert med FAT32, må du omformatere stasjonen. HP Pocket Media Drive Brukerhåndbok 5 19 Klikk på OK. For å formatere HP Pocket Media Drive-stasjonen: 1 Dobbeltklikk på ikonet Min datamaskin. 4 I formateringsvinduet klikker du på Fullstendig i området for formateringstype. Her har du også muligheten til å velge stasjonsnavn hvis du vil. Du må ikke koble fra stasjonen mens formateringen pågår. 7 Når formateringen er ferdig, klikker du på Lukk og deretter på OK. Med Roxio BackUp MyPC for HP-programvare kan du: · Lagre store mengder digitale mediefiler på · · · · HP Pocket Media Drive. Planlegge komprimert sikkerhetskopiering av de viktigste filene med inkrementell lagring. Sikkerhetskopiere alle eller valgte filer og mapper fra en lokal stasjon. Sikkerhetskopiere alle valgte filer, eller sikkerhetskopiere nye og endrede filer. Foreta sikkerhetskopiering av flere datamaskiner fra forskjellige steder. MERK: Når du skal starte planlagte sikkerhetskopieringer, må du først lukke Roxio BackUp MyPC. Bruke programvaren for HP Pocket Media Drive Når du har installert HP Pocket Media Drive, kan den brukes på samme måte som andre stasjoner tilknyttet datamaskinen. Du kan flytte eller kopiere filer og mapper fra en stasjon til en annen. Stasjonen har enorm kapasitet, og du kan lagre store mediefiler som videoklipp, digitale bilder og sikkerhetskopier av harddisken. [. . . ] Dersom du ikke har Internett-tilgang, kan du ta kontakt med Microsofts kundeservice for informasjon om hvordan du får tilgang til disse systemutbedringene. HP Pocket Media Driveprogramvaren har sluttet å fungere Installer programvaren på nytt. Se installasjonsinstruksene for programvare og drivere på baksiden av installeringsoversikten, eller i Begrenset garanti og support. Aktivert hurtigbuffer for skriving deaktiveres For å beskytte dataene blir hurtigbufferen for skriving slått av når du bruker HP Pocket Media Drive. Du finner mer informasjon på http://www. hp. com/support Stasjonen vises ikke på datamaskinen Prøv følgende løsninger i rekkefølgen angitt nedenfor: 1 Kontroller at stasjonen er på. Strømlampen på fremsiden av stasjonen skal være tent. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PD3200

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag