Bruker manual HP PAVILION ZV6004EA MASKINVARE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PAVILION ZV6004EA Vi håper at bruksanvisningen for HP PAVILION ZV6004EA er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PAVILION ZV6004EA.


HP PAVILION ZV6004EA MASKINVARE: Last ned den komplette bruksanvisning (2259 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP PAVILION ZV6004EA USING LIGHTSCRIBE (114 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PAVILION ZV6004EAMASKINVARE

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Maskinvareog programvarehåndbok HP bærbar PC Dokumentdelenummer: 375382-091 Mars 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du finner frem til og bruker de fleste maskinvare- og programvarefunksjonene på maskinen, blant annet eventuelle trådløse funksjoner. Flere opplysninger om maskinen, inkludert feilsøkingsopplysninger, finner du ved å velge Start > Hjelp og støtte. Hvis maskinmodellen leveres med en trådløs enhet, finner du opplysninger om trådløse nettverk i det trykkede heftet Sette opp trådløst nettverk. Flere opplysninger om trådløse nettverksfunksjoner (802. 11) finner du i programvaren for de trådløse nettverksenhetene. © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L. P. [. . . ] For å stoppe kortet velger du ikonet Trygg fjerning av maskinvare på oppgavelinjen. Hvis ikonet Trygg fjerning av maskinvare ikke vises, høyreklikker du på oppgavelinjen, velger Egenskaper, fjerner krysset i feltet Skjul inaktive ikoner og velger OK. Skyv kortet ut av sporet. 7­4 Maskinvare- og programvarehåndbok 8 Minnemoduler Hva er en minnemodul? En minnemodul er et smalt kretskort som inneholder minnebrikker. Maskinen har to minnemodulspor, ett hovedminnespor og et utvidelsesminnespor. Avanserte brukere kan endre hastigheten på kjøring av grafikkprogrammer, for eksempel 3-D videospill, uten å utvide minnet. Flere opplysninger finner du under "Innstillinger for skjermminne", i dette kapitlet. Hovedminnesporet Alle maskinmodeller leveres med en minnemodul installert i hovedminnesporet. Hovedminnesporet bør kun åpnes av en servicepartner. Minneutvidelsessporet Avhengig av maskinmodell, kan minneutvidelsessporet være tomt eller inneholde en utskiftbar minnemodul ved levering av maskinen. Opplysninger om hvordan du installerer eller bytter ut en minnemodul i minneutvidelsessporet finner du under "Ta ut eller sette inn en minnemodul", senere i dette kapitlet. Maskinvare- og programvarehåndbok 8­1 Minnemoduler Velge en minnemodul For at du skal få best mulig ytelse, anbefaler vi at du kun installerer minnemoduler som er godkjent for bruk sammen med maskinmodellen. For å vise informasjon om godkjente minnemoduler velger du Start > Hjelp og støtte. Når du slår på maskinen etter å ha satt inn en modul som ikke er støttet av maskinen, blinker strøm/ventemodus-lampene og maskinen piper 4 ganger. Ta ut eller sette inn en minnemodul Å Å Ä ADVARSEL: For å unngå å utsette deg for elektriske støt, må du ikke berøre komponenter utenfor minnebrønnen i denne prosedyren. Minneutvidelsesbrønnen og batteribrønnen er de eneste interne brønnene i maskinen du har tilgang til. Alle andre komponenter som du trenger verktøy for å få tilgang til, bør bare åpnes av en servicepartner. ADVARSEL: For å unngå å utsette deg for elektriske støt eller skade maskinen, slår du av maskinen, trekker ut strømledningen og tar ut batteriet før du installerer en minnemodul. OBS: Slik unngår du at elektrostatiske utladinger skader elektroniske komponenter: Før du starter på denne prosedyren lader du ut din egen statiske elektrisitet ved å berøre jordet metall. Flere opplysninger om hvordan du unngår skader som følge av statisk elektrisitet, finner du i håndboken Opplysninger om forskrifter og sikkerhet. 1. Hvis du ikke er sikker på om maskinen er avslått eller i dvalemodus, starter du maskinen og slår den av igjen ved hjelp av kommandoene i operativsystemet. 8­2 Maskinvare- og programvarehåndbok Minnemoduler 3. Flere opplysninger finner du under "Sette inn eller ta ut et batteri" i Kapittel 2, "Strøm". Deretter løfter du minnedekslet 2 opp og bort fra maskinen, Maskinvare- og programvarehåndbok 8­3 Minnemoduler 8. Ta tak i kantene av minnemodulen og trekk den forsiktig ut av minneutvidelsessporet 2. Plassér minnemodulen i en anti-elektrostatisk pose. 8­4 Maskinvare- og programvarehåndbok Minnemoduler Slik setter du inn en minnemodul: a. Plassér sporene på kanten av minnemodulen jevnt med sporene i minnemodulsporet 1. Hold minnemodulen i 45-graders vinkel og trykk den på plass inn i minnesporet 2. Skyv modulen nedover til festeklipsene klikker på plass 3. Maskinvare- og programvarehåndbok 8­5 Minnemoduler 9. [. . . ] Flere opplysninger finner du under "Sikkerhetskopiere data" i Kapittel 14, "Oppdatere og gjenopprette programvare". Ta ut alle medier, inkludert CD-er, DVD-er, PC-kort, ExpressCard og digitalkort, fra maskinen. Hvis maskinen skal være koblet fra ekstern strømkilde i mer enn to uker, bør du ta ut batteriet. Ved forsendelse av maskinen bør du pakke den i originalemballasjen eller tilsvarende beskyttende emballasje og merke den "Forsiktig. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PAVILION ZV6004EA

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag