Bruker manual HP PAVILION ZE4906EA REFERANSEHÅNDBOK

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PAVILION ZE4906EA Vi håper at bruksanvisningen for HP PAVILION ZE4906EA er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PAVILION ZE4906EA.


HP PAVILION ZE4906EA REFERANSEHÅNDBOK: Last ned den komplette bruksanvisning (3428 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PAVILION ZE4906EAREFERANSEHÅNDBOK

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Referansehåndbok HP Notebook Dokumentdelenummer: 370697-091 Juni 2004 Denne håndboken beskriver hvordan du setter opp, bruker, vedlikeholder og feilsøker maskinen. Du finner også opplysninger om batterier og strømstyring, tilkobling av eksterne enheter og tilkobling av modem og nettverk. Det siste kapitlet inneholder mer referanseinformasjon om modemkommandoer, sikkerhet og reguleringsopplysninger. © Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft og Windows er registerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. [. . . ] Støy fra annet utstyr i nærheten kan føre til overføringsfeil. For å vise status for forbindelsen åpner du vinduet Trådløs forbindelse ved å velge Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen maskinvare > Trådløs forbindelse. Unngå ventemodus ved infrarød overføring Ventemodus er ikke kompatibel med infrarød overføring. Hvis maskinen er i ventemodus, kan du ikke starte en infrarød overføring. Referansehåndbok 5­7 Tilleggsenheter Hvis ventemodus starter mens en infrarød overføring pågår, stopper overføringen. Overføringen kan fortsette automatisk når du avslutter ventemodus, eller du kan måtte starte overføringen på nytt. Du avslutter ventemodus ved å trykke raskt på strømknappen. Skrive ut til en infrarødskriver Installér skriveren og knytt den til infrarødporten på datamaskinen. Deretter kan du skrive ut til infrarødskriveren på samme måte som til andre skrivere. Overføre filer via infrarødforbindelse Du kan bruke infrarødporten på maskinen for å overføre filer ved hjelp av Trådløs forbindelse. I Windows Hjelp finner du opplysninger om hvordan du bruker trådløs forbindelse. Installere ekstra minne (RAM) Maskinen har to spor med plass til to minnemoduler. Minst ett av sporene inneholder en minnemodul som ble installert på fabrikken. Du kan bruke begge sporene for å utvide minnet. 5­8 Referansehåndbok Tilleggsenheter Installere en minnemodul Bruk kun PC2100 DDR-266 MHz eller høyere minne. Du trenger en liten stjerneskrutrekker til denne oppgaven. Ä OBS: De interne komponentene i datamaskinen er svært ømfintlige og kan bli ødelagt av statisk elektrisitet. Før du installerer minnemodulen, må du lade ut din egen statiske elektrisitet ved å berøre metallet rundt kontaktene på baksiden av maskinen. 1. Koble fra strømadapteren hvis den er tilkoblet, og ta ut batteriet 3. Hold minnekortet i cirka 30 graders vinkel og skyv det helt på plass i kontakten. Trykk deretter ned på begge sidene til begge festeklipsene klikker på plass. 5. Sett inn batteriet. Referansehåndbok 5­9 Tilleggsenheter Ta ut en minnemodul Du kan ta ut en minnemodul og bytte den ut med en modul som har mer minne. Du trenger en liten stjerneskrutrekker til denne oppgaven. Ä OBS: Brikkene i datamaskinen er svært ømfintlige og kan bli ødelagt av statisk elektrisitet. Før du installerer minnemodulen, må du lade ut din egen statiske elektrisitet ved å berøre metallet rundt kontaktene på baksiden av maskinen. 1. Koble fra strømadapteren hvis den er tilkoblet, og ta ut batteriet 3. Løsne de to klipsene på sidene av minnekortet slik at den kanten av kortet spretter opp. Sett inn batteriet. 5­10 Referansehåndbok Tilleggsenheter Bytte ut harddisken Slik bytter du ut harddisken Du trenger en liten stjerneskrutrekker til denne oppgaven. Bruk et spisst verktøy for å fjerne pluggene fra de to eller tre skruehullene, og skru deretter ut skruene. Skru inn festeskruene, og sett på pluggene. Hvis du installerer en ny harddisk, bør du lage en Utility-partisjon på disken før du installerer programvare. Referansehåndbok 5­11 Tilleggsenheter Ta av harddiskholderen Hvis du installerer en ny harddisk som ikke har noen holder, kan du ta av og bruke holderdelene fra den gamle harddisken. [. . . ] Vinduet med lisensavtalen vises. 6­34 Referansehåndbok Feilsøking 7. Trykk på E for å reparere den valgte Windows-installasjonen. Maskinen starter Windows på nytt etter at repareringen er fullført. Installere operativsystemet på nytt Hvis du ikke klarer å reparere maskinen, kan det være en løsning å installere operativsystemet på nytt. Å ADVARSEL: Du vil miste personlige data og programvare som du har installert på maskinen, når du installerer operativsystemet på nytt. Du bør derfor ta sikkerhetskopier av alle personlige data, for eksempel mappen Mine dokumenter, før du installerer operativsystemet på nytt. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PAVILION ZE4906EA

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag