Bruker manual HP PAVILION ZE2001EA MASKINVARE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PAVILION ZE2001EA Vi håper at bruksanvisningen for HP PAVILION ZE2001EA er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PAVILION ZE2001EA.


HP PAVILION ZE2001EA MASKINVARE: Last ned den komplette bruksanvisning (1591 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP PAVILION ZE2001EA (4142 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PAVILION ZE2001EAMASKINVARE

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Maskinvareog programvarehåndbok HP Notebook Dokumentdelenummer: 383109-091 Mai 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du finner frem til, starter og bruker maskinvare- og programvarefunksjonene på maskinen. © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft og Windows er registerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Garantiene for HPs produkter og tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. [. . . ] Eventuelle forhåndslastede programmer som du finner under Start > Alle programmer > SW Setup (Oppsett av programvare). Om opphavsrett Det er forbudt å lage uautoriserte kopier av materiale som er beskyttet av opphavsrett, inkludert dataprogrammer, filmer og musikk-CD-er. Denne maskinen skal ikke benyttes til slike formål. Maskinvare- og programvarehåndbok 4­15 Multimedia Installere programvare Slik installerer du programvare som er levert sammen med maskinen, fra en CD: 1. Sett inn en optisk stasjon i MultiBay II i maskinen som beskrevet under "Sette inn eller ta ut en plate" i dette kapitlet. Sett programvare-CD-en inn i den optiske stasjonen. Hvis autokjør er aktivert, ser du en installeringsveiviser. Hvis autokjør ikke er aktivert, velger du Start > Kjør. Skriv: x:\setup. exe (der x er stasjonsbokstaven for CD-stasjonen) og velg OK. Når du ser installeringsveiviseren, følger du installasjonsveiledningen på skjermen. du vil Creator krever at har bestemte typer WinDVDfor at programmetmaskineninstallert på riktig måte. stasjoner skal bli For å installere WinDVD Creator følger du veiledningen som leveres sammen med CD-en InterVideo WinDVD Creator. 4­16 Maskinvare- og programvarehåndbok Multimedia Aktivere autokjør Du kan selv slå av eller på Autokjør-funksjonen i Windows. Autokjør starter et program eller spiller av et spor fra en plate straks platen settes inn i stasjonen. Opplysninger om hvordan du deaktiverer eller aktiverer autokjør finner du i dokumentasjonen for operativsystemet eller på Microsofts nettsted på http://www. microsoft. com. Endre soneinnstillinger for DVD-er Ä OBS: Du kan kun endre soneinnstillingene på DVD-stasjonen 5 ganger. Soneinnstillingen du velger den femte gangen, blir den permanente soneinnstillingen for DVD-stasjonen. Antallet gjenstående tillatte endringer av soneinnstillingen på stasjonen vises i feltet Antall ganger før permanent i WinDVD-vinduet. Dette antallet inkluderer den femte og permanente endringen. De fleste DVD-er som inneholder materiale som er beskyttet av opphavsrett, benytter sonekoder. Du kan bare spille av en DVD med sonekode hvis sonekoden på DVD-en er den samme som soneinnstillingen for DVD- stasjonen. Hvis sonekoden på en DVD ikke samsvarer med soneinnstillingen på den optiske stasjonen, vises meldingen Playback of content from this region is not permitted (Avspilling av innhold fra dette området er ikke tillatt) når du setter inn DVD-en. For å spille DVD-en må du endre soneinnstillingene på DVD-stasjonen. Soneinnstillingene kan du endre via operativsystemet eller via enkelte DVD-spillere. Maskinvare- og programvarehåndbok 4­17 Multimedia Bruke operativsystemet Slik endrer du innstillingene via operativsystemet: 1. Høyreklikk i vinduet og velg Egenskaper > Maskinvare-kategorien > Enhetsbehandling. Velg DVD/CD-ROM-stasjoner og høyreklikk på DVD-stasjonen du vil endre soneinnstillingene for. Flere opplysninger finner du i Hjelp og støtte i operativsystemet. Bruke WinDVD Slik endrer du soneinnstillingene for en stasjon ved hjelp av WinDVD: 1. Åpne WinDVD Player på en av disse måtene: Velg WinDVD-ikonet på oppgavelinjen. Velg Start > (Alle) programmer > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. [. . . ] Meldingen "<F12> to boot from LAN" (F12 for å starte nettverk) som vises i det nederste venstre hjørnet av skjermen når du starter eller omstarter maskinen i Windows, eller når du avslutter dvalemodus, er en ledetekst for å starte fra nettverket (Network Service Boot). Meldingen "Press <ESC> to change boot order" (Trykk på ESC for å endre oppstartsrekkefølge) som vises i det nederste venstre hjørnet av skjermen når du starter eller omstarter maskinen i Windows, eller når du avslutter dvalemodus, er en ledetekst for å endre oppstartrekkefølgen. Maskinvare- og programvarehåndbok 8­15 Oppdatere og gjenopprette programvare Lukke Setup-programmet Du kan lukke Setup-programmet med eller uten å lagre endringer. For å lukke Setup-programmet og lagre endringene du har gjort, følger du en av disse fremgangsmåtene: Trykk på f10 og følg veiledningen på skjermen. ­eller­ Hvis du ikke ser menyene i Setup-programmet, trykker du på esc for å gå tilbake til menyvisning. Deretter bruker du piltastene for å velge menyen Exit (Avslutt) > Exit Saving Changes (Avslutt og lagre endringer). Når du bruker fremgangsmåten med f10, blir du spurt om du vil gå tilbake til Setup-programmet. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PAVILION ZE2001EA

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag