Bruker manual HP PAVILION W17E

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP PAVILION W17E Vi håper at bruksanvisningen for HP PAVILION W17E er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP PAVILION W17E.


HP PAVILION W17E : Last ned den komplette bruksanvisning (1310 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP PAVILION W17E

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Tilbake til innholdssiden w17e/W17q LCD-skjerm Brukerhåndbok · · · · · · · · · Innledning Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold Installasjon Bruke skjermen Installere drivere og bruke den automatiske justeringsfunksjonen Teknisk støtte Spesifikasjoner Kvaliteten på LCD-skjerm og piksler Merknader for godkjenningsinstanser De eneste garantiene for Hewlett-Packard-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. HP er ikke ansvarlig for bruken av eller påliteligheten til HP-programvare på utstyr som ikke er levert av HP. Dette dokumentet inneholder informasjon som er beskyttet av opphavsrett. [. . . ] Trykk på strømknappen for å slå skjermen av og på. Strømindikatoren tennes når skjermen er slått på. Skjermen må være slått på for at de andre knappene skal fungere. Still inn skjermoppløsningen (Angi optimal oppløsning) og juster volumet (Justere volumet). Juster innstillingene for skjermmenyen (Justere skjermmenyens innstillinger). Eksterne kontroller A B C D E F AUTO-konfigurering / Avslutt Reduser volumet / Naviger til venstre Øk volumet / Naviger til høyre Meny / Enter Strøm LED-indikator LED-indikatorer Status Driftsmodus Strømsparingsmodus Farge på LED Grønn Gul Se Teknisk støtte for mer informasjon. Tilbake til innholdssiden Innstillinger Angi optimal oppløsning · Justere volumet · Låse skjermmenyen · Justere skjermmenyens innstillinger · Skjermmeny Angi optimal oppløsning Den anbefalte oppløsningen på denne skjermen er 1440 x 900. Hvis du vil bruke denne oppløsningen, må du fullføre installasjonsprosedyren, og kontrollere om skjermen er tilkoblet datamaskinen. Slå på skjermen og gjør følgende: 1 Klikk på Windows Start-knappen , og deretter Kontrollpanel. 2 Under Utseende og personalisering, klikk Juster skjermoppløsning. 3 Sett skyvefeltet for skjermoppløsningen til 1440 x 900. MERK: Hvis 1440 x 900 ikke er tilgjengelig, må du laste ned skjermens driver fra Internett. Se Bruke skjermen for å få instruksjoner. Justere volumet Trykk på knappene på frontpanelet på skjermen for å redusere eller øke volumet slik at du når ønsket lydsstyrke. posisjon) OSD Timeout (tidsavbrudd for skjermmeny) Language (språk) Justere skjermen automatisk for optimal visning Justerer den horisontale plasseringen til skjermmenyen Justerer den vertikale plasseringen til skjermmenyen Justere skjermmenyens tidsavbrudd Language (språk) I/T Velg språket du vil benytte Information (informasjon) Reset (tilbakestill) Information (informasjon) Ja Nei I/T Vis oppløsningen, H/V frekvenser og kilde til gjeldende input timing Slett alle gamle automatiske konfigurasjoner Ikke utfør noen tilbakestilling og gå tilbake til hovedmenyen Avslutt skjermmenyen I/T I/T I/T Exit (avslutt) I/T Se Spesifikasjoner for de horisontale og vertikale frekvensområdene som er tilgjengelige på denne skjermen. Tilbake til innholdssiden Installere drivere og bruke den automatiske justeringsfunksjonen Laste ned drivere og programvare · Bruke autojusteringsfunksjonen Laste ned drivere og programvare Slik laster du ned de nyeste versjonene av drivere og programvare fra HPs nettside for kundestøtte: 1 2 3 4 5 Gå til: http://www. hp. com/support. Last ned og installer driveren og programvaren ved hjelp av instruksjonene på nedlastingssidene. Bruke autojusteringsfunksjonen Trykk på Auto-knappen for å optimalisere skjermytelsen for VGA (analog). Du kan også gå til autojusteringsfunksjonen gjennom skjermmenyen. Autojustering kan rette opp følgende problemer med bildekvaliteten: · · · · · Uskarp eller uklar fokus Dobbeltkontur, streker eller skyggeeffekter Svake vertikale striper Tynne horisontale rullelinjer Bildet er ikke midtstilt Tilbake til innholdssiden Teknisk støtte Teknisk støtte (Ofte stilte spørsmål) Teknisk støtte (Ofte stilte spørsmål) Problem og spørsmål Strømindikatoren er ikke tent Ingen Plug & Play Mulige løsninger · Pass på at strømknappen er på og at strømledningen er riktig koblet til en jordet stikkontakt og skjermen. · For at Plug & Play-funksjonen skal fungere, trenger du en Plug & Play-kompatibel datamaskin og skjermkort. · Kontroller skjermens videokabel og se om noen av pinnene i støpselet er bøyde. · Kontroller at skjermdriverne fra HP er installert (skjermdrivere for HP-produkter er tilgjengelig på: http://www. hp. com/support). Bildet er utydelig og har problemer med skyggeeffekter · Juster kontrasten og lysstyrken. · Kontroller at du ikke bruker en forlengelseskabel eller bryterboks. Vi anbefaler at du kobler skjermen rett til videokortets utgang på baksiden av datamaskinen. · Det kan hende Auto-justeringsfunksjonen kan løse dette problemet. Bildet hopper, flimrer eller så er det et bølgemønster på bildet · Flytt elektriske innretninger som kan forårsake elektrisk interferens så langt unna skjermen som mulig. · Bruk den høyeste oppdateringshastigheten som skjermen er i stand til å håndtere på den oppløsningen du benytter. Monitoren er låst i modusen "Aktivt Av" · Datamaskinens strømbryter må være slått på. · Datamaskinens skjermkort må være godt festet i sporet. · Kontroller at skjermens videokabel er riktig koblet til datamaskinen. [. . . ] Disse grensene er utformet for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiosambandet. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil skje i en bestemt installasjon. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP PAVILION W17E

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag