Bruker manual HP OFFICEJET PRO 8500

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP OFFICEJET PRO 8500 Vi håper at bruksanvisningen for HP OFFICEJET PRO 8500 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP OFFICEJET PRO 8500.


HP OFFICEJET PRO 8500 : Last ned den komplette bruksanvisning (12289 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP OFFICEJET PRO 8500 (12253 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8500 POSTER POSTAVLJANJE (785 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP OFFICEJET PRO 8500

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] OFFICEJET PRO 8500 Brukerhåndbok Podrcznik uytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon © 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Merknader fra HewlettPackard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Reproduksjon, tilpasning eller oversetting av dette materialet er forbudt uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Hewlett-Packard, med unntak av det som er tillatt ifølge lover om opphavsrett. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. 5. [. . . ] Merk Hvis det ikke er mulig å koble en ekstern telefon til telefonsvareren, kan du kjøpe og bruke en parallellsplitter (også kalt en kobler) for å koble både telefonsvareren og telefonen til enheten. Hvis modemprogrammet er satt til å motta fakser til datamaskinen automatisk, deaktiverer du den innstillingen. Merk Hvis du ikke deaktiverer innstillingen for automatisk faksmottak i modemprogramvaren, vil ikke enheten kunne motta fakser. Sett telefonsvareren til å svare etter få antall ring. Sette opp enheten for faksing 155 Kapittel 10 9. Endre Antall ring til svar-innstillingen på HP-enheten til det maksimale antall ring som støttes av enheten. Merk Hvis du bruker en datamaskin med to telefonporter, trenger du ikke en parallellsplitter. Du kan koble telefonsvareren til "OUT"-porten bak på datamaskinen. Når telefonen ringer, svarer telefonsvareren etter det antall ringesignaler du har angitt, og deretter blir den innspilte beskjeden din spilt av. Enheten overvåker samtalen i denne perioden og "lytter" etter fakstoner. Hvis innkommende fakstoner registreres, sender enheten faksmottakstoner og mottar faksen. Hvis det ikke er noen fakstoner, slutter enheten å overvåke linjen, og telefonsvareren kan ta opp en talemelding. Hvis du får problemer med å sette opp tilleggsutstyr for enheten, kan du kontakte din lokale serviceleverandør eller forhandler for å få hjelp. Delt tale- og fakslinje med et DSL/ADSL-modem og en telefonsvarer 1 2 3 4 Telefonuttak Parallellsplitter DSL/ADSL-filter Telefonledningen som fulgte med enheten, kobles til 1-LINE-porten bak på enheten Det kan hende at du må koble til telefonledningen som fulgte med, til adapteren for ditt land / din region. 5 6 7 8 DSL/ADSL-modem Datamaskin Telefonsvarer Telefon (valgfri) 156 Konfigurasjon og administrasjon Merk Du må kjøpe en parallellsplitter. En parallellsplitter har én RJ-11-port på forsiden og to RJ-11-porter på baksiden. Ikke bruk en telefonsplitter med to linjer, en seriesplitter eller en parallellsplitter som har to RJ-11-porter på forsiden og en plugg på baksiden. Slik konfigurerer du enheten med et DSL/ADSL-modem på datamaskinen 1. Merk Telefoner i andre deler av huset/kontoret som deler det samme nummeret DSL/ADSL-tjenesten, må kobles til DSL/ADSL-filtere. Koble den ene enden av telefonledningen som fulgte med enheten, til DSL/ADSLfilteret, og koble deretter den andre enden til porten som er merket 1-LINE, bak på enheten. Merk Det kan hende at du må koble til telefonledningen som fulgte med, til adapteren for ditt land / din region. Hvis du ikke bruker telefonledningen som fulgte med, til å koble mellom DSL/ ADSL-filteret og enheten, kan det hende at du ikke kan fakse. Denne spesielle ledningen er ulik telefonledningene du eventuelt allerede har hjemme eller på kontoret. Koble telefonsvareren fra veggutaket for telefonen, og koble den til porten som er merket 2-EXT, bak på enheten. Merk Hvis du ikke kobler telefonsvareren direkte til enheten, kan det hende fakssignaler fra en avsendermaskin registreres på telefonsvareren, og det kan hende du ikke kan motta fakser med enheten. [. . . ] IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. ======================================================== 292 Forskrifter This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft. com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft. com). ======================================================== Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP OFFICEJET PRO 8500

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag