Bruker manual HP OFFICEJET H470

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP OFFICEJET H470 Vi håper at bruksanvisningen for HP OFFICEJET H470 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP OFFICEJET H470.


HP OFFICEJET H470 : Last ned den komplette bruksanvisning (4548 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP OFFICEJET H470 (4543 ko)
   HP OFFICEJET H470 PRIRUČNIK POSTAVLJANJE (758 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP OFFICEJET H470

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Officejet H470 Printer-serien Brukerhåndbok Podrcznik uytkownika HP Officejet H470 Printer-serien Brukerhåndbok Copyright-informasjon © 2007 Copyright Hewlett Packard Development Company, L. P. Utgave 1, 2/2007 Kopiering, bearbeiding eller oversetting uten skriftlig forhåndsgodkjenning er forbudt med mindre annet fremgår av lover om opphavsrett. De eneste garantiene som gjelder for HP-produkter og -tjenester, er fremsatt i garantierklæringen som leveres med produktene og tjenestene. Ingen informasjon i dette dokumentet skal tolkes som en tilleggsgaranti. [. . . ] Hvis du vil vite mer, kan du se under Skrive ut sider for enhetsinformasjon fra kontrollpanelet. På konfigurasjonssiden kan du kontrollere følgende for enhetens nettverksinnstillinger: · Kommunikasjonsmodus: ad hoc · Nettverksnavn (SSID): hpsetup · IP-adressen er not 0. 0. 0. 0 Merk Gjenta trinnene foran hvis én av de tidligere betingelsene ikke er sann. Hvis CD-menyen ikke startes automatisk, dobbeltklikker du på Installeringsikonet på oppstarts-CDen. Klikk på knappen for tilkoblingsmåten du vil bruke på CD-menyen. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre programvareinstallasjonen. Se under Konfigurere og bruke trådløse profiler for 802. 11-tilkobling for å konfigurere flere profiler for trådløs 802. 11-tilkobling etter at du har installert enheten. Trådløs 802. 11-tilkobling 55 Kapittel 4 Installere en datamaskin-til-datamaskin-tilkobling (ad hoc) ved hjelp av fabrikkinnstillinger uten en USB-kabel (Mac OS) Du kan installere enheten i et trådløst datamaskin-til-datamaskin-nettverk (ad hoc) ved hjelp av standardinnstillingene selv om du ikke har en USB-kabel. Følg denne fremgangsmåten for å koble til enheten ved hjelp av standard fabrikkinnstillinger: 1. Hvis du vil vite mer, kan du se under Skrive ut sider for enhetsinformasjon fra kontrollpanelet. Åpne AirPort Setup Assistant, og følg deretter anvisningene på skjermen for å koble til et eksisterende trådløst nettverk. Hvis CD-menyen ikke startes automatisk, dobbeltklikker du på installeringsikonet for oppstarts-CDen. I skjermbildet Connection Type (Tilkoblingstype) velger du Wireless Network (Trådløst nettverk), og klikker deretter på Done (Ferdig). Velg Wireless (Trådløs) på rullegardinmenyen for skriverliste. Velg enheten i skrivernavnelisten, og klikk deretter på Continue (Fortsett). Hvis enheten ikke vises i listen, venter du et minutt og klikker deretter på Rescan (Skann på nytt). Angi hpsetup som nettverksnavn, og klikk deretter på Apply (Bruk). Velg None (Ingen) for trådløs sikkerhet, og klikk deretter på OK. Klikk på Send Settings (Send innstillinger) for å sende innstillingene til enheten. Se under Konfigurere og bruke trådløse profiler for 802. 11-tilkobling for å konfigurere flere profiler for trådløs 802. 11-tilkobling etter at du har installert enheten. Merk HP Officejet H470 støtter ikke det klassiske miljøet for Mac OS. Installere for 802. 11 i eksisterende (ikke standard) nettverk Hvis du vil koble til et eksisterende nettverk med andre innstillinger enn fabrikkinnstillingene som er standard (for eksempel et infrastrukturnettverk), og allerede et koblet til trådløst ved hjelp av fabrikkinnstillingene, kan du ganske enkelt angi nettverksinnstillingene for én av de tre posisjonene for bryteren for trådløs profil ved hjelp av verktøykassen (Windows) eller HP Network Setup Tool (Mac OS). Se Konfigurere og bruke trådløse profiler for 802. 11-tilkobling. Merk Du bruker enheten sammen med trådløs tilkobling ved å kjøre installasjonsprogrammet minst én gang fra oppstarts-CD-en og opprette en trådløs tilkobling. Når du har utført én trådløs installasjon, kan du koble til enheten til flere trådløse nettverk ved å konfigurere nye trådløse profiler i bryteren for trådløs profil. [. . . ] HP har i tillegg utviklet prosesser for å minimalisere den negative innvirkningen ved avhending av enheten på slutten av produktlevetiden. Hvis du vil ha mer informasjon om HPs miljøprogram for bærekraftig utvikling, se www. hp. com/ hpinfo/globalcitizenship/environment/index. html. · · · · · · Reduksjon og eliminering Energiforbruk Energy Star®-merknad Dataark for materialsikkerhet Resirkulering Avhending av brukt ustyr fra brukere i private husholdinger i EU Reduksjon og eliminering Papirbruk Dette produktets tosidige (dupleks) utskrifts- og N-opp-utskriftsfunksjon (som lar deg skrive ut flere sider av et dokument på ett ark), kan redusere papirforbruk og dermed forbruket av naturressurser. Se denne brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om bruken av disse funksjonene. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP OFFICEJET H470

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag