Bruker manual HP OFFICEJET 6000

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP OFFICEJET 6000 Vi håper at bruksanvisningen for HP OFFICEJET 6000 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP OFFICEJET 6000.


HP OFFICEJET 6000 : Last ned den komplette bruksanvisning (5286 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP OFFICEJET 6000 POSTER POSTAVLJANJE (1178 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP OFFICEJET 6000

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] OFFICEJET 6000 Brukerhåndbok E609 HP Officejet 6000 (E609) Printerserien Brukerhåndbok Copyright-informasjon © 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Utgave 1, 6/2009 Merknader fra HewlettPackard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Reproduksjon, tilpasning eller oversetting av dette materialet er forbudt uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Hewlett-Packard, med unntak av det som er tillatt ifølge lover om opphavsrett. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. [. . . ] Den annullerte utskriftsjobben stopper køen og hindrer at den neste utskriftsjobben blir skrevet ut. Problemløsing for utskrift 75 Kapittel 5 Åpne skrivermappen på datamaskinen og se om den annullerte jobben fremdeles ligger i utskriftskøen. Hvis utskriftsjobben blir liggende i køen, kan du forsøke en av eller begge disse metodene: · · Koble USB-kabelen fra produktet, start datamaskinen på nytt og koble deretter USB-kabelen til produktet igjen. Slå produktet av, start datamaskinen på nytt og start deretter produktet på nytt. Det lå en slettet utskriftjobb i køen. Årsak: Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Løsning 7: Fjern det fastkjørte papiret Løsning: Fjern det fastkjørte papiret og eventuelle papirrester i produktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Fjerne fastkjørt papir Årsak: Papir hadde kjørt seg fast i produktet. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Løsning 8: Kontroller at blekkpatronvognen kan bevege seg fritt Løsning: Koble fra strømledningen hvis den ikke allerede er frakoblet. Kontroller om blekkpatronvognen kan bevege seg fritt fra en side av skriveren til den andre. Ikke bruk makt til å bevege den hvis den har hengt seg opp i et eller annet. Forsiktig Vær forsiktig med å bruke makt på blekkpatronvognen. Hvis den står fast, kan du skade skriveren ved å bruke makt. Årsak: Blekkpatronvognen står fast. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Løsning 9: Kontroller tilkoblingen mellom produktet og datamaskinen Løsning: Kontroller tilkoblingen mellom produktet og datamaskinen. Kontroller at USB-kabelen er satt ordentlig i USB-porten på baksiden av produktet. Kontroller at den andre enden av USB-kabelen er koblet til en USB-port på datamaskinen. Når kabelen er ordentlig tilkoblet, slår du produktet av og deretter på igjen. Hvis produktet er koblet til datamaskinen gjennom en kablet eller trådløs tilkobling, må du kontrollere at tilkoblingen er aktiv og at produktet er slått på. Hvis tilkoblingene er festet skikkelig og ikke noe er skrevet ut flere minutter etter at du har sendt en utskriftsjobb til produktet, kontrollerer du statusen til produktet. I HP Løsningssenter-programvaren klikker du på Innstillinger og deretter på Status. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. 76 Vedlikehold og problemløsing Løsning 10: Start produktet på nytt Løsning: Slå av produktet og koble fra strømledningen. Koble strømledningen til igjen og trykk deretter på Av/på-knappen for å slå på produktet. Årsak: Det oppstod en feil i produktet. Sidene i dokumentet kom ut i feil rekkefølge Løsning: Skriv ut dokumentet i motsatt rekkefølge. Når dokumentet er ferdig utskrevet, vil sidene være i riktig rekkefølge. Årsak: Utskriftsinnstillingene var satt for å skrive ut den første siden av dokumentet først. [. . . ] Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP OFFICEJET 6000

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag