Bruker manual HP LASERJET PRO P1566

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP LASERJET PRO P1566 Vi håper at bruksanvisningen for HP LASERJET PRO P1566 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP LASERJET PRO P1566.


HP LASERJET PRO P1566 : Last ned den komplette bruksanvisning (2764 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP LASERJET PRO P1566 (2859 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP LASERJET PRO P1566

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok www. hp. com/support/ljp1560series www. hp. com/support/ljp1600series HP LaserJet Professional P1560- og P1600skriver-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens © 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av tillatelser gitt under lover om opphavsrett. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i uttrykte garantierklæringer som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. [. . . ] Hvis du vil binde inn dokumentet langs toppkanten, merker du av for Vend sidene opp. Klikk på OK-knappen for å skrive ut den første siden av jobben. 46 Kapittel 6 Utskriftsoppgaver NOWW 5. Ta papirbunken ut av utskuffen, behold papirretningen og legg den i hovedinnskuffen med den trykte siden ned. 6. På produktets kontrollpanel trykker du på Start-knappen jobben. for å skrive ut den andre siden av Lage et hefte med Windows 1. Åpne skriverdriveren, klikk på Egenskaper eller Innstillinger, og klikk på kategorien Etterbehandling. I rullegardinlisten Hefteoppsett klikker du på Venstresideinnbinding eller Høyresideinnbinding. Åpne skriverdriveren, klikk på Egenskaper eller Innstillinger, og klikk på kategorien Etterbehandling. Velg de riktige alternativene for Skriv ut sidekanter, Siderekkefølge og Papirretning. Klikk på OK. NOWW Skrive ut med Windows 47 Velge papirretning med Windows 1. Åpne skriverdriveren, klikk på Egenskaper eller Innstillinger, og klikk på kategorien Etterbehandling. Hvis du vil skrive ut siden opp ned, velger du Rotér 180 grader. Klikk på OK. 48 Kapittel 6 Utskriftsoppgaver NOWW 7 Administrasjon og vedlikehold Skrive ut informasjonssider Bruke HPs innebygde webserver Økonomiinnstillinger Innstillinger for stille modus Behandle rekvisita og tilbehør Rengjøre produktet Produktoppdateringer NOWW 49 Skrive ut informasjonssider Du kan skrive ut følgende informasjonssider: konfigurasjonsside Konfigurasjonssiden viser gjeldende innstillinger og egenskaper for produktet. Skriv ut en konfigurasjonsside på én av følgende måter: Trykk på og hold inne Start-knappen når Klar-lampen lyser og ingen andre jobber skrives ut. Velg Konfig. side i rullegardinlisten Skriv ut informasjonssider i kategorien Tjenester i Skriveregenskaper. Kun HP LaserJet Professional P1600-skriver-serien: Åpne den innebygde webserveren (se Åpne den innebygde webserveren på side 51), klikk på kategorien Informasjon og velg Skriv ut infosider. Klikk på Skriv ut-knappen ved siden av Skriv ut konfigurasjonsside. Statusside for utskriftsrekvisita Rekvisitastatussiden inneholder følgende informasjon: Beregnet prosentdel av gjenværende toner i skriverkassetten (bare tilgjengelig hvis en ekte HPskriverkassett er satt inn) Antall sider og utskriftsjobber som er behandlet (bare tilgjengelig hvis en ekte HP-skriverkassett er satt inn) Informasjon om bestilling og resirkulering Skriv ut en rekvisitastatusside på én av følgende måter: Velg Rekvisitastatusside i rullegardinlisten Skriv ut informasjonssider i kategorien Tjenester i Skriveregenskaper. Kun HP LaserJet Professional P1600-skriver-serien: Åpne den innebygde webserveren (se Åpne den innebygde webserveren på side 51), klikk på kategorien Informasjon og velg Skriv ut infosider. Klikk på Skriv ut-knappen ved siden av Skriv ut rekvisitastatusside. Demonstrasjonsside Demonstrasjonssiden inneholder eksempler på tekst og grafikk. Skriv ut en demonstrasjonsside på én av følgende måter: Trykk på og slipp Start-knappen Demonstrasjonssiden skrives ut. når Klar-lampen lyser og ingen andre jobber skrives ut. Velg Demoside i rullegardinlisten Skriv ut informasjonssider i kategorien Tjenester i Skriveregenskaper. 50 Kapittel 7 Administrasjon og vedlikehold NOWW Bruke HPs innebygde webserver MERK: Bare HP LaserJet Professional P1600-skriver-serien har støtte for HPs innebygde webserver. Bruk den innebygde webserveren (EWS) til å vise produkt- og nettverksstatus og behandle utskriftsfunksjoner fra datamaskinen. Vise produktstatusinformasjon Finne ut gjenværende varighet for alle rekvisita, og bestille nye Vise og endre standard konfigurasjonsinnstillinger for produktet Vise og endre nettverkskonfigurasjonen Du trenger ikke å installere programvare på datamaskinen. Du trenger bare å bruke én av disse støttede nettleserne: Microsoft Internet Explorer 6. 0 (og nyere) Firefox 1. 0 (og nyere) Mozilla 1. 6 (og nyere) Opera 7. 0 (og nyere) Safari 1. 2 (og nyere) Konqueror 3. 2 (og nyere) Den innebygde webserveren fungerer når produktet er koblet til et TCP/IP-basert nettverk. Den innebygde webserveren støtter ikke IPX-baserte tilkoblinger eller direkte USB-tilkoblinger. [. . . ] 1) Dette produktet er blitt testet i en typisk konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer Systems. Dette nummeret må ikke forveksles med produktnavnet eller produktnummeret/-numrene. Boise, Idaho 83713, USA Mars 2010 Bare for forskriftsmessige henvendelser: Kontakt i Europa Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Tyskland, (FAKS +49-7031-14-3143), http://www. hp. com/go/ certificates Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Tlf. : +1 208-396-6000) Kontakt i USA 126 Tillegg D Spesielle bestemmelser NOWW Sikkerhetserklæringer Lasersikkerhet Senteret for enheter og radiologisk helse (CDRH - Center for Devices and Radiological Health) i det amerikanske næringsmiddeltilsynet (Food and Drug Administration) har iverksatt bestemmelser for laserprodukter som er produsert etter 1. Alle produkter som er markedsført i USA, må overholde disse bestemmelsene. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP LASERJET PRO P1566

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag