Bruker manual HP LASERJET PRO P1102

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP LASERJET PRO P1102 Vi håper at bruksanvisningen for HP LASERJET PRO P1102 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP LASERJET PRO P1102.


HP LASERJET PRO P1102 : Last ned den komplette bruksanvisning (2556 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP LASERJET PRO P1102

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] LASERJET PROFESSIONAL P1100-skriverserien Brukerhåndbok www. hp. com/support/ljp1100series HP LaserJet Professional P1100skriverserien Copyright og lisens © 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av tillatelser gitt under lover om opphavsrett. De eneste garantiene for HP-produkter og tjenester er angitt i uttrykte garantierklæringer som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. [. . . ] Klikk på OK. NOWW Skrive ut med Windows 45 Skrive ut flere sider per ark med Windows 1. Åpne skriverdriveren, klikk på Egenskaper eller Innstillinger, og klikk på kategorien Etterbehandling. Velg de riktige alternativene for Skriv ut sidekanter, Siderekkefølge og Papirretning. Åpne skriverdriveren, klikk på Egenskaper eller Innstillinger, og klikk på kategorien Etterbehandling. Hvis du vil skrive ut siden opp ned, velger du Rotér 180 grader. Klikk på OK. Bruke HP ePrint HP ePrint er en pakke med webbaserte utskriftstjenester som gjør det mulig for et støttet HP-produkt å skrive ut følgende typer dokumenter: E-postmeldinger og -vedlegg sendt direkte til HP-produktets e-postadresse Dokumenter fra mobile enheter med utvalgte utskriftsprogrammer Bruke HP Cloud Print Bruk HP Cloud Print til å skrive ut e-postmeldinger og vedlegg ved å sende dem til produktets epostadresse fra alle typer e-postaktiverte enheter. MERK: Produktet må være koblet til et kablet eller trådløst nettverk. Hvis du vil bruke HP Cloud Print må du først ha tilgang til Internett og aktivere HPs webtjenester. Aktiver HPs webtjenester på HPs innebygde webserver (EWS) ved å følge disse trinnene: a. Etter at produktet er koblet til nettverket, skriver du ut en konfigurasjonsside og identifiserer produktets IP-adresse. Åpne en nettleser på datamaskinen, og skriv produktets IP-adresse i adressefeltet. HP EWS vises. 46 Kapittel 6 Utskriftsoppgaver NOWW c. Klikk på kategorien HPs webtjenester. Hvis nettverket ikke bruker en proxy-server til å koble til Internett, kan du gå til neste trinn. Hvis nettverket bruker en proxy-server til å koble til Internett, følger du disse instruksjonene før du går videre til neste trinn: i. Merk av for Merk av for dette alternativet hvis nettverket bruker en proxyserver til å koble til Internett. iii. Skriv inn proxy-serverens adresse og portnummer i feltet Proxy-server, og klikk deretter på Bruk. Produktet konfigurerer Internetttilkoblingen, og deretter vises en melding om at det skrives ut en informasjonsside. Se etter e-postadressen som automatisk tilordnes produktet, på ePrint-siden. Hvis du vil skrive ut et dokument, legger du det ved en e-postmelding og sender meldingen til produktets e-postadresse. Du finner en liste over støttede dokumenttyper på www. hpeprintcenter. com Du kan også bruke webområdet for HP ePrintCenter til å definere sikkerhetsinnstillinger og konfigurere standard utskriftsinnstillinger for alle HP ePrint-jobber som sendes til dette produktet: a. Klikk på Logg på, og skriv inn påloggingsopplysningene for HP ePrintCenter eller registrer en ny konto. Velg produktet fra listen, eller klikk på knappen + Legg til skriver for å legge til produktet. Koden er den samme som segmentet før @-symbolet i produktets e-postadresse. [. . . ] Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. HUOLTO HP LaserJet Professional P1100, P1100w - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP LASERJET PRO P1102

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag