Bruker manual HP LASERJET PRO M1132

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP LASERJET PRO M1132 Vi håper at bruksanvisningen for HP LASERJET PRO M1132 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP LASERJET PRO M1132.


HP LASERJET PRO M1132 : Last ned den komplette bruksanvisning (3549 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP LASERJET PRO M1132 (1580 ko)
   HP LASERJET PRO M1132 (2631 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP LASERJET PRO M1132

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Brukerhåndbok HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens © 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av tillatelser gitt under lover om opphavsrett. De eneste garantiene for HP-produkter og tjenester er angitt i uttrykte garantierklæringer som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. [. . . ] FORSIKTIG: I tillegg til at den sletter minnet for å skrive ut på nytt, sletter denne fremgangsmåten alle fakser som er i ferd med å sendes, ikke sendte fakser som venter på å ringe på nytt, fakser som er satt opp til å sendes på et senere tidspunkt, og fakser som ikke er skrevet ut eller videresendt. Trykk på Oppsett på kontrollpanelet. Bruk piltastene til å velge Faksfunksjoner-menyen, og trykk deretter på OK. NOWW Bruke faksfunksjonen 111 3. Trykk på OK for å bekrefte slettingen. Bruke faks på et DSL-, PBX- eller ISDN-system HP-produkter er utviklet spesielt for bruk med tradisjonelle analoge telefontjenester. De er ikke utviklet for å fungere på DSL-, PBX- eller ISDN-linjer eller med VoIP-tjenester, men de kan fungere med riktig konfigurasjon og utstyr. MERK: HP anbefaler at du diskuterer konfigurasjonsalternativer for DSL, PBX, ISDN og VoIP med tjenesteleverandøren. HP LaserJet-produktet er en analog enhet som ikke er kompatibel med alle digitale telefonmiljøer (med mindre det brukes en digital/analog-omformer). HP kan ikke garantere at produktet er kompatibelt med digitale miljøer eller digital/analog-omformere. DSL En DSL-line (digital abonnementslinje) bruker digital teknologi over vanlige telefonledninger av kobber. Hvis konfigurasjonen angis under DSL-konfigurasjonen, kan imidlertid signalet deles opp slik at noe av båndbredden brukes til å overføre et analogt signal (for tale og faks), mens den gjenværende båndbredden brukes til å overføre digitale data. HP garanterer ikke at produktet vil være kompatibelt med alle DSL-tjenestelinjer eller -leverandører. Tjenesteleverandøren leverer vanligvis et lavpassfilter for vanlige telefonledninger. MERK: Ta kontakt med DSL-leverandøren for mer informasjon eller hjelp. PBX Produktet er en analog enhet som ikke er kompatibel med alle digitale miljøer. Hvis det oppstår problemer med faksen i et PBX-miljø, kan det bli nødvendig å ta kontakt med PBX-leverandøren for å få hjelp. HP kan ikke garantere at produktet er kompatibelt med digitale miljøer eller digital/analog-omformere. Ta kontakt med PBX-leverandøren for mer informasjon og for hjelp. ISDN Ta kontakt med ISDN-leverandøren for mer informasjon og for hjelp. Bruke faks på en VoIP-tjeneste VoIP-tjenester (Voice over Internet Protocol) er ofte ikke kompatible med faksmaskiner med mindre leverandøren gir eksplisitt uttrykk for at den støtter faks over IP-tjenester. Hvis produktet har problemer med å få en faksmaskin til å fungere i et VoIP-nettverk, kontrollerer du at alle kablene og innstillingene er riktige. Hvis du reduserer innstillingen for fakshastighet, er det mulig at produktet kan sende en faks over et VoIP-nettverk. Hvis faksproblemene vedvarer, kan du ta kontakt med VoIP-leverandøren. 112 Kapittel 10 Faks (bare M1210-serien) NOWW Faksminnet Faksminnet bevares ved strømtap Flash-minnet beskytter mot datatap hvis det skulle oppstå et strømbrudd. Andre faksenheter lagrer fakssider enten i vanlig RAM eller i korttids-RAM. Data i vanlig RAM går umiddelbart tapt ved strømtap, mens data i korttids-RAM går tapt om lag 60 minutter etter at et strømbrudd oppstår. Dataene i Flash-minnet kan oppbevares i årevis uten strømtilførsel. Sende en faks Fakse fra planskanneren 1. 4. Trykk på knappen Oppsett . Velg Telefonkatalog-menyen, og trykk deretter på OK. Hvis det ikke er noen oppføring i nummerlisten, taster du inn nummeret via tastaturet på kontrollpanelet. [. . . ] Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary. The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service. If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP LASERJET PRO M1132

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag