Bruker manual HP LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175A

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175A Vi håper at bruksanvisningen for HP LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175A er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175A.


HP LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175A : Last ned den komplette bruksanvisning (1650 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175A INSTALLATION GUIDE (2748 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175A

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Bruk piltastene til å velge alternativet for å vise e-postadresse, og trykk deretter på OK-knappen. 3. Gå til webområdet HP ePrint hvis du vil ha mer informasjon om spesifikke vilkår og betingelser: www. hp. com/go/ePrint Bare trådløse modeller: Gå til webområdet HP wireless hvis du vil ha mer informasjon om spesifikke vilkår og betingelser: www. hp. com/go/wirelessprinting NOWW HPs webtjenester 3 Endre kopikvalitet Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har god kvalitet. Blandet: Bruk denne innstillingen for dokumenter som inneholder både tekst og grafikk. Tekst: Bruk denne innstillingen for dokumenter som for det meste inneholder tekst. [. . . ] Etter at du har byttet skriverkassettene, kalibreres produktet. MERK: Hvis du får statusvarselmeldingen Feil kassett i spor for <farge> når du skriver ut, fjerner du skriverkassetten fra det angitte sporet og sammenligner fargeetiketten på skriverkassetten med fargeetiketten i sporet for å finne den riktige skriverkassetten for sporet. 8 Hurtigreferanse NOWW Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset Over tid kan flekker etter rester samle seg på skannerglasset og den hvite plaststøtten. Følg fremgangsmåten nedenfor for å rengjøre skannerglasset og den hvite plaststøtten. Bruk strømbryteren til å slå av produktet, og dra ut strømledningen fra stikkontakten. 2. Rengjør skannerglasset, skannerstripen for dokumentmateren og den hvite plastbakgrunnen med en myk klut eller svamp som er fuktet med glassrengjøringsmiddel uten slipeeffekt. FORSIKTIG: Du må ikke bruke skuremidler, aceton, benzen, ammoniakk, etylalkohol eller karbontetraklorid på noen deler av produktet. Du må ikke sprøyte væske direkte på glasset eller platen. Den kan trekke inn og skade produktet. 4. Tørk av glasset og den hvite plaststøtten med et pusseskinn eller en cellulosesvamp for å unngå flekker. Sett i kontakten, og bruk strømbryteren til å slå på produktet. 5. NOWW Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset 9 Forstå papirbruk Dette produktet støtter en rekke papirtyper og annet utskriftsmateriale i henhold til retningslinjene i denne brukerhåndboken. Papir eller utskriftsmateriale som ikke innfrir disse retningslinjene, kan føre til dårlig utskriftskvalitet, flere tilfeller av fastkjørt papir og tidlig slitasje på produktet. For best mulig resultat bør du bare bruke HP-papir og -utskriftsmateriale utviklet for bruk med laserskrivere eller for bruk til flere formål. Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale bruk av utskriftsmateriale fra andre merker, siden HP ikke kan kontrollere kvaliteten på disse. Det er mulig at papiret er i samsvar med alle retningslinjene i denne brukerhåndboken, og likevel ikke gir tilfredsstillende resultater. Dette kan skyldes feilhåndtering, ikke godkjente temperatur- og/eller fuktighetsnivåer, eller andre faktorer som Hewlett Packard ikke har kontroll over. FORSIKTIG: Hvis du bruker papir eller utskriftsmateriale som ikke oppfyller Hewlett-Packards spesifikasjoner, kan det føre til problemer med produktet og påfølgende reparasjon. Disse reparasjonene dekkes ikke av HPs garanti- eller serviceavtaler. Retningslinjer for spesialpapir Dette produktet støtter utskrift på spesielt utskriftsmateriale. Bruk følgende retningslinjer for å få et tilfredsstillende resultat. Når du bruker spesielt papir eller utskriftsmateriale, må du sørge for å angi type og størrelse i skriverdriveren for å få best mulig resultater. FORSIKTIG: HP LaserJet-produkter bruker varmeelementer til å feste tørre tonerpartikler til papiret i svært nøyaktige prikker. Laserpapir fra HP er utviklet for å tåle denne ekstreme varmen. Type utskriftsmateriale Konvolutter Gjør dette Oppbevar konvolutter liggende. [. . . ] Trykk på OK én gang til for å bekrefte og starte renseprosessen. Kast siden når prosessen er ferdig. NOWW Rengjøre papirbanen fra produktets kontrollpanel 15 Skrive ut manuelt på begge sider (tosidig utskrift) med Windows 1. Legg papiret med utskriftssiden opp i innskuffen. 2. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 3. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. 16 Hurtigreferanse NOWW 4. Klikk på kategorien Etterbehandling. 5. Merk av for Utskrift på begge sider (manuelt). Klikk på OK for å skrive ut den første siden av jobben. 6. Ta papirbunken ut av utskuffen, behold papirretningen og legg den i innskuffen med den trykte siden ned. 7. Ved datamaskinen klikker du på Fortsett for å skrive ut den andre siden av jobben. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175A

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag