Bruker manual HP HD1600S

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP HD1600S Vi håper at bruksanvisningen for HP HD1600S er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP HD1600S.


HP HD1600S : Last ned den komplette bruksanvisning (580 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP HD1600S

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Brukerhåndbok for HP Personal Media Drive De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. HP er ikke ansvarlig for bruken av eller påliteligheten til HP-programvare på utstyr som ikke er levert av HP. Dette dokumentet inneholder informasjon som er beskyttet av opphavsrett. [. . . ] 6 Dobbeltklikk på Diskettstasjoner for å vise oversikten over stasjonene tilkoblet systemet. 7 Noter ned stasjonen(e) slik at du velger riktig stasjon når den nye vises. Se "Koble stasjonen til en PC uten stasjonsspor" på side 5. 14 Dobbeltklikk på Diskettstasjoner for å vise oversikten over stasjonene tilkoblet systemet. Den nye stasjonen er stasjonen som ikke sto i oversikten før trinn 6. 21 Start systemet på nytt. HP Personal Media Drive ble formatert på fabrikken til et NTFS-filsystem. Filsystemet støtter store mengder mediafiler større enn 4 GB. Det er standardsystemet for Windows ME og har støtte under Windows XP. Hvis du må bruke denne stasjonen med en PC som er formatert med FAT32, må du omformatere stasjonen. Hvis PCen har Windows ME, og du oppgraderer til Windows XP, blir den automatisk omformatert til et NTFS-filsystem. Omformatere stasjonen med et FAT32-filsystem Hvis du har et eldre operativsystem, f. eks. Windows ME, må du kanskje omformatere HP Personal Media Drive med et FAT32-filsystem. Dersom BIOSen er eldre, støtter den bare partisjoner som er 4 til 16 gigabyte. Hvis du ikke vil at disken skal partisjoneres, gå til nettstedet til BIOS-produsenten og last ned en BIOS-oppgradering. Brukerhåndbok for HP Personal Media Drive 7 Slik formaterer du disken på HP Personal Media Drive: 1 Dobbeltklikk på ikonet Min datamaskin. 4 I formateringsvinduet klikker du på Fullstendig i området for formateringstype. Her har du også muligheten til å velge stasjonsetikett, hvis du vil. Du må ikke koble fra stasjonen mens formateringen pågår. 7 Når formateringen er ferdig, klikker du på Lukk og deretter på OK. · Sikkerhetskopiere alle eller utvalgte filer og mapper fra en lokal stasjon. · Sikkerhetskopiere alle valgte filer, eller sikkerhetskopiere nye og endrede filer. · Foreta sikkerhetskopiering av flere PCer fra forskjellige steder. MERK: Når du skal starte planlagte sikkerhets- kopieringer, må du først lukke Sonic BackUp MyPC SE. Sikkerhetskopiere en stasjon eller spesifiserte filer Slik tar du sikkerhetskopi av en stasjon tilknyttet PCen: 1 Kontroller at Sonic BackUp MyPC SE for HPprogramvare er installert. 3 Velg Programmer, velg Sonic, Backup MyPC, og klikk deretter på Backup MyPC. 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre sikkerhetskopieringen av filene. 6 Når sikkerhetskopieringen er ferdig, klikk på OK og deretter på OK en gang til for å lukke sikkerhetskopieringsvinduet. [. . . ] Du får ikke samme høye hastighet som du ellers ville hatt med en USB 2. 0-port. Problemløsing Oppdateringer fra Microsoft Kontroller at du har installert de siste servicepakkene for Microsofts operativsystem og andre Windowsoppdateringer før du forsøker å løse en stasjonsfeil. Servicepakkene blir sendt ut for å korrigere programfeil, legge til drivere og utbedre sikkerhetsfunksjonene i systemet. Se http://support. microsoft. com for informasjon om hvordan du installerer servicepakkene og Windows-oppdateringer på systemet. Dersom du ikke har Internett-tilgang, kan du ta kontakt med Microsofts kundeservice for informasjon om hvordan du får tilgang til disse systemutbedringene. Jeg har problemer med dataoverføring med USB 2. 0-adapterkortet HP Personal Media Drive kjører så raskt vertsadapterkortet tillater (opptil maks hastighet på 480 MB per sekund). [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP HD1600S

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag