Bruker manual HP HD-3100

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP HD-3100 Vi håper at bruksanvisningen for HP HD-3100 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP HD-3100.


HP HD-3100 : Last ned den komplette bruksanvisning (863 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP HD-3100

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP WEBKAMERA 3100 HP WEBKAMERA 3110 BRUKERHÅNDBOK Version 1. 0. NO Part number: 603528-001 © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke erstatningsansvarlige for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Produktregistrering Registrering er raskt, enkelt og tilbyr: e-postoppdateringer som inneholder informasjon om produktforbedringer, de nyeste støttevarslene og driveroppdateringer som gjelder for produktet (/ene) dine. [. . . ] Dobbeltklikk på ikonet Last ned Windows Live Photo Gallery på Windows-skrivebordet, og følg deretter veiledningen på skjermen for nedlasting og installasjon av programvaren. Du finner informasjon om hvordan du bruker programvaren ved å klikke på ikonet Help ?i øverste høyre hjørne av vinduet Live Photo Gallery. Brukerhåndbok for HP Webkamera 3100/3110 7 Behandle bilder og videoer Etter at du har spilt inn en video eller tatt et bilde, kan du bruke ikonene nederst i venstre hjørne av skjermbildet Capture (Opptak) når du vil behandle bilder og videoer. Klikk på ett av følgende ikoner: Forhåndsvise et bilde eller en video. Du kan lære mer om hvordan du bruker ArcSoft WebCam Companion ved å klikke på Extras og velge Application Help. Legge ut videoer på YouTube Etter at du har spilt inn en video, følger du disse trinnene hvis du vil legge den ut på YouTube. 1 Dobbeltklikk på ikonet for WebCam Companion 3 2 Klikk på Edit (Rediger) . på Windows-skrivebordet. 3 Klikk på videoen du vil legge ut. 6 Følg veiledningen på skjermen for å legge ut videoen. 8 Brukerhåndbok for HP Webkamera 3100/3110 Ta i bruk effekter på en video eller et bilde Mange av funksjonene i ArcSoft Magic-i Visual Effects er integrert i ArcSoft WebCam Companion, slik at du kan fortsette å bruke de samme effektene som du bruker i videosamtaler, mens du spiller inn videoer og tar bilder. 1 Dobbeltklikk på ikonet for WebCam Companion 3 2 Klikk på Capture (Opptak)-knappen 3 Klikk på kategorien Effects (Effekter) . på Windows-skrivebordet. 4 Klikk på et av ikonene nederst i venstre-hjørne for å bruke den aktuelle effekten. 5 Du slår av alle effekter ved å klikke på No Effect (Ingen effekt) . Hvis du vil finne ut mer om å bruke effekter i samtaler, kan du se "Bruke Launch Utility til å starte en videosamtale. " Brukerhåndbok for HP Webkamera 3100/3110 9 Bruke masker 1 Dobbeltklikk på ikonet for WebCam Companion 3 2 Klikk på Masque (Maske) 3 Velg masken du vil bruke. I tillegg kan du stille inn Monitor-funksjonen til å sende et knipsbilde via e-post eller legge det ut på et ftp-område dersom funksjonen registrerer aktivitet. 1 Dobbeltklikk på ikonet for WebCam Companion 3 2 Klikk på Monitor (Overvåk) . på Windows-skrivebordet. 3 Klikk på Start Monitor (Start overvåking) for å starte overvåkingen. 4 Klikk på Stop Monitor (Stopp overvåking) for å avslutte overvåkingen og lagre videoen på PC-en. Du kan lære mer om hvordan du bruker ArcSoft WebCam Companion ved å klikke på Extras og velge Application Help. TIPS: Du kan deaktivere enten registrering av bevegelse eller registrering av ansikt, men du kan ikke slå av begge to. Brukerhåndbok for HP Webkamera 3100/3110 13 Justere webkamerainnstillinger Du kan justere de fleste av innstillingene til webkameraet i ArcSoft WebCam Companion. 1 Dobbeltklikk på ikonet for WebCam Companion 3 på Windows-skrivebordet. 2 Klikk på Capture (Opptak)-knappen 3 Klikk på ikonet for WebCam Settings (webkamerainnstillinger) . 4 I kategorien Video Proc Amp (Forsterker for videobehandling) gjør du ett av følgende: Hvis du vil justere en innstilling manuelt, drar du glidebryteren for den aktuelle innstillingen. Hvis du vil la webkameraet oppdage en innstilling automatisk, merker du av for alternativet Auto til høyre for den aktuelle innstillingen. [. . . ] 6 Klikk på OK eller Apply (Bruk). Jeg vil ikke bruke ArcSoft Magic-i Visual Effects med mitt direktemeldingsprogram Webkameraet mitt er ikke tilkoblet direktemeldingsprogrammet Jeg vil slå av automatisk fokus (kun HP Webkamera 3110). 16 Brukerhåndbok for HP Webkamera 3100/3110 Problem Knappene på webkameraet fungerer ikke ordentlig Løsning Se etter ikonet for HP Button Manager i systemstatusfeltet i Windows. Hvis du ikke ser ikonet for HP Button Manager, åpner du Min datamaskin (Windows XP) eller Datamaskin (Windows Vista eller Windows 7), og går til mappen Program Files\HP\Button Manager (32-biters systemer) eller Program Files (x86)\HP Button Manager (64-biters systemer). Deretter dobbeltklikker du på BM. EXE-filen for å starte den på nytt. På Windows XP-datamaskiner må du sjekke at både programmet USB-videoenhet og ArcSoft Webcam Companion kjører. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP HD-3100

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag