Bruker manual HP DESKJET K109A

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP DESKJET K109A Vi håper at bruksanvisningen for HP DESKJET K109A er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP DESKJET K109A.


HP DESKJET K109A : Last ned den komplette bruksanvisning (4424 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP DESKJET K109A REFERENCE GUIDE (3964 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP DESKJET K109A

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Deskjet Ink Advantage Printer series - K109 Hjelp for Windows HP Deskjet Ink Advantage Printer series - K109 Innhold 1 2 Slik gjør du det. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Funksjoner på kontrollpanelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Utskrift Skrive ut dokumenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Skrive ut fotografier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Skrive ut konvolutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Skrive ut på spesialmedier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Skrive ut en nettside. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Arbeide med blekkpatroner Kontrollere de beregnede blekknivåene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Bestille blekkpatroner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Rense blekkpatroner automatisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Bytte ut patronene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Bruke alternativ utskriftsmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Informasjon om blekkpatrongaranti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Løse et problem HPs kundestøtte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Problemløsing for oppsett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Problemløsing for utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Feil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3 5 6 8 Teknisk informasjon Merknad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Produktspesifikasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Program for miljømessig produktforvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Informasjon om forskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Stikkordregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1 Innhold Innhold 2 1 Slik gjør du det Lær hvordan du bruker HP-skriver · · "Legge i medier" på side 23 "Bytte ut patronene" på side 27 Slik gjør du det 3 Slik gjør du det Kapittel 1 Slik gjør du det 4 Slik gjør du det 2 Bli kjent med HP-skriver · · Skriverdeler Funksjoner på kontrollpanelet Skriverdeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kontrollpanel Papirbreddeskinne Papirskuff Papirskuffens forlenger (omtales også som forlengeren) Papirstopp Patroner Frontdeksel Bakre USB-port Strømtilkobling: Bruk bare strømadapteren som er levert av HP. Bakdeksel Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler 5 Kapittel 2 Funksjoner på kontrollpanelet 1 2 3 4 På: Slår produktet på eller av. Slå av produktet og trekk deretter ut strømledningen for å gjøre det helt strømløst. Fortsett: Angir at HP-skriver skal fortsette etter at et problem er løst. [. . . ] Hvis du har koblet produktet til en kontakt med bryter, må du kontrollere at den er slått på. Hvis den er slått på men likevel ikke virker, kan det være en feil med stikkontakten. Årsak: Produktet var ikke ordentlig koblet til et strømuttak. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Løsning 2: Trykk langsommere på På-knappen Løsning: Det er ikke sikkert at produktet reagerer hvis du trykker for raskt på Påknappen. Hvis du trykker på På-knappen igjen i mellomtiden, kan du slå produktet av. Løse et problem Forsiktig Hvis produktet fremdeles ikke slås på, kan det skyldes en mekanisk feil. Hvis du blir bedt om det, velger du land/region og klikker deretter på Kontakt HP hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontakter teknisk kundestøtte. Årsak: Du trykte på På-knappen for raskt. Etter at produktet er installert, skriver det ikke ut Prøv følgende løsninger for å løse problemet. Løsningene er oppført i rekkefølge, med den mest sannsynlige først. Hvis den første løsningen ikke løser problemet, fortsetter du med de gjenværende løsningene til problemet er løst. · Trinn 1: Trykk på På-knappen for å slå på produktet. Problemløsing for oppsett 35 Kapittel 6 · · Trinn 2: Angi produktet som standardskriver Trinn 3: Kontroller tilkoblingen mellom produktet og datamaskinen Trinn 1: Trykk på På-knappen for å slå på produktet. Kontroller at strømledningen er koblet ordentlig til produktet og en stikkontakt. Trykk på På-knappen for å slå på produktet. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Trinn 2: Angi produktet som standardskriver Løsning: Bruk datamaskinens systemverktøy til å angi produktet som standardskriver. Årsak: Du sendte utskriftsjobben til standardskriveren, men produktet var ikke standardskriver. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Trinn 3: Kontroller tilkoblingen mellom produktet og datamaskinen Løsning: Årsak: Kontroller forbindelsen mellom produktet og datamaskinen. Produktet og datamaskinen kommuniserte ikke med hverandre. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Registreringsskjermbildet vises ikke Løsning: Du kan åpne registreringsskjermbildet (Sign up now) fra oppgavelinjen i Windows ved å klikke på Start, peke på Programmer eller Alle programmer, HP, Deskjet K109 series og så klikke på Produktregistrering. Årsak: Registreringsskjermbildet startet ikke automatisk. Løse et problem Avinstallere programvaren og installere den på nytt Hvis installeringen ikke er fullført, eller hvis du koblet USB-kabelen til datamaskinen før du ble bedt om det på skjermbildet for programvareinstallering, må du kanskje avinstallere og installere programvaren på nytt. Du må fjerne dem på riktig måte ved å bruke avinstalleringsverktøyet som finnes i HP-skriver-programvaren. Klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel (eller bare Kontrollpanel) fra oppgavelinjen i Windows. Dobbeltklikk på Legg til/fjern programmer (eller klikk på Avinstaller et program). 36 Løse et problem 3. Merk Det er viktig at du kobler fra produktet før du starter datamaskinen på nytt. Ikke koble produktet til datamaskinen før du har installert programvaren på nytt. Sett inn produkt-CDen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen, og start installeringsprogrammet. [. . . ] Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning. , , Înlturarea echipamentelor uzate de ctre utilizatorii casnici din Uniunea European Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indic faptul c acest produs nu trebuie aruncat alturi de celelalte deeuri casnice. În loc s procedai astfel, avei responsabilitatea s v debarasai de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deeurilor electrice i a echipamentelor electronice. Colectarea i reciclarea separat a echipamentului uzat atunci când dorii s îl aruncai ajut la conservarea resurselor naturale i asigur reciclarea echipamentului într-o manier care protejeaz sntatea uman i mediul. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP DESKJET K109A

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag