Bruker manual HP DESKJET D4260 REFERANSEHÅNDBOK

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP DESKJET D4260 Vi håper at bruksanvisningen for HP DESKJET D4260 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP DESKJET D4260.


HP DESKJET D4260 REFERANSEHÅNDBOK: Last ned den komplette bruksanvisning (1614 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP DESKJET D4260 SETUP GUIDE (4494 ko)
   HP DESKJET D4260 PRIRUČNIK POSTAVLJANJE (4658 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP DESKJET D4260REFERANSEHÅNDBOK

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Deskjet D4200 series Referenshandbok Käyttöopas Referanseveiledning Referencevejledning Windows: Information om att installera skrivaren finns i Installationshandboken. Information om att använda skrivaren finns i hjälpinformationen som placerades på datorn när du installerade skrivaren. Windows: Lisätietoja tulostimen määrittämisestä on Asennusoppaassa. Lisätietoja tulostimen käyttämisestä on Ohjeessa, joka siirrettiin tietokoneeseen tulostimen asentamisen yhteydessä. Windows: Du finner mer informasjon om hvordan du installerer skriveren, i installasjonsveiledningen. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker skriveren, i hjelpefilen som ble plassert på datamaskinen da du installerte skriveren. Windows: Oplysninger om opsætning af printeren finder du i Opsætningsvejledning. [. . . ] Hvis det allerede er installeret, skal du genstarte computeren. Systemkrav (minimum) Dansk Du kan finde oplysninger om minimumskravene i Readmefilen. Blæk fra blækpatronerne bruges på mange forskellige måder i udskrivningsprocessen, herunder i initialiseringsprocessen, som forbereder enheden og patronerne til udskrivning og ved servicering af skrivehovedet for at holde blækdyserne åbne, så blækket flyder, som det skal. Når patronen er brugt, vil der sidde noget overskydende blæk tilbage. Du kan læse mere på www. hp. com/go/inkusage. Strömförsörjningskrav Strömförsörjning Ingångsspänning Ingångsfrekvens HP Deskjet D4200 series 0957-2231 100 till 240 Vac (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz) Strømkrav Strømforsyning Inngangsspenning Inngangsfrekvens HP Deskjet D4200 series 0957-2231 100 til 240 V vekselstrøm (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz) Energiförbrukning Mindre än 1 watt maximalt när avstängd Mindre än 3 watt i energisparläge 44 watt maximalt i allmänhet vid utskrift Strømforbruk Maksimalt 1 watt når den er avslått Mindre enn 3 watt i strømsparingsmodus Maksimalt 44 watt i snitt ved utskrift Användningsmiljö Rekommenderade användningsförhållanden Temperatur: 15° till 30°C (59° till 86°F) Fukt: 20 till 80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande Maximala användningsförhållanden Temperatur: 5° till 40°C (41° till 104°F) Fukt: 15 till 80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande Maximala fraktförhållanden Temperatur: -40° till 60°C (-40° till 140°F) Fukt: 5 till 90 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande Driftsmiljø Anbefalte driftsforhold Temperatur: 15 til 30°C (59 til 86°F) Fuktighet: 20 til 80% relativ luftfuktighet uten kondens Grenseverdier for driftsmiljø Temperatur: 5 til 40°C (41 til 104°F) Fuktighet: 15 til 80% relativ luftfuktighet uten kondens Grenseverdier for frakt Temperatur: -40 til 60°C (-40 til 140°F) Fuktighet: 5 til 90% relativ luftfuktighet uten kondens Sähköntarve Virtalähde Syöttöjännite Syöttötaajuus HP Deskjet D4200 series 0957-2231 100 - 240 Vac (± 10 %) 50/60 Hz (± 3 Hz) Strømkrav Strømforsyning Indgangsspænding Indgangsfrekvens HP Deskjet D4200 series 0957-2231 100 til 240 Vac (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz) Virrankulutus Sammutettuna alle 1 W Virransäästötilassa alle 3 W Tulostettaessa keskimäärin enintään 44 W Strømforbrug Ikke højere end 1 watt i slukket tilstand Under 3 watt i strømsparetilstand Maksimalt 44 watt i gennemsnit under udskrivning Käyttöympäristö Suositeltu käyttöympäristö Lämpötila: 15 - 30 °C (59 - 86 °F) Suhteellinen ilmankosteus: 20 - 80 % (tiivistymätön) Suurin sallittu käyttöympäristö Lämpötila: 5 - 40 °C (41 - 104 °F) Suhteellinen ilmankosteus: 15 - 80 % (tiivistymätön) Suurin sallittu kuljetusympäristö Lämpötila: -40 - 60 °C (-40 - 140 °F) Suhteellinen ilmankosteus: 5 - 90 % (tiivistymätön) Driftsmiljø Anbefalet driftstilstand Temperatur: 15° til 30°C (59° til 140°F) Luftfugtighed: 20-80% relativ luftfugtighed, ikke kondenseret Maksimale driftsbetingelser Temperatur: 5° til 40°C (41° til 140°F) Luftfugtighed: 15-80% relativ luftfugtighed, ikke kondenseret Maksimale forsendelsesbetingelser Temperatur: -40° til 60°C (-40° til 140°F) Luftfugtighed: 5-90% relativ luftfugtighed, ikke kondenseret Avtal om begränsad garanti för HP-skrivare HP-produkt Programvarumedia Skrivare Bläckpatroner Omfattning 90 dagar 1 år Tills HP-bläcket är slut eller till och med det sista giltighetsdatum som står tryckt på patronen (vilket som inträffar först). Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, ändrats, reparerats, missbrukats eller manipulerats. Hewlett-Packard (HP) garanterar att den ovan angivna HP-produkten inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel under ovan angivna tid. För programvaruprodukter gäller endast HP:s begränsade garanti om det inte går att köra programmeringsinstruktionerna. HP garanterar inte att produkterna kommer att fungera utan avbrott eller fel. HP:s begränsade garanti omfattar endast sådana fel som uppstår till följd av normal användning och täcker inte andra typer av problem, inklusive sådana som uppstår till följd av: a. användning av programvara, media, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits eller omfattas av support av HP c. Vad gäller skrivare från HP påverkar inte användning av patroner som ej tillverkats av HP eller användning av påfyllda patroner kundens garanti eller eventuella supportöverenskommelser med HP. Om felet eller skadan på skrivaren beror på användning av patroner från andra leverantörer än HP, eller på en påfylld eller för gammal bläckpatron, kommer dock HP att debitera standardserviceavgifter för tid och material för att åtgärda felet eller skadan. Om HP under garantiperioden meddelas om fel på någon produkt som täcks av HP:s garanti skall HP antingen reparera eller byta ut produkten efter eget gottfinnande. Om HP inte kan reparera eller byta ut en felaktig produkt som täcks av garantin skall HP betala tillbaka produktens inköpspris inom en rimlig tid efter att ha meddelats om felet. HP är inte skyldigt att reparera, ersätta eller erlägga kompensation för en produkt förrän kunden returnerat den defekta produkten till HP. Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller likvärdiga nya, under förutsättning att dess funktionalitet minst motsvarar den produkt som ersätts. HP:s produkter kan innehålla återanvända delar, komponenter eller material som är likvärdiga nya. HP:s begränsade garanti gäller i alla länder där den aktuella HP-produkten distribueras av HP. Avtal för ytterligare garantiservice, exempelvis service på plats, kan finnas tillgängliga hos alla av HP auktoriserade serviceföretag i länder där produkten säljs av HP eller av en auktoriserad importör. Begränsningar i garantin SÅVIDA INTE ANNAT STADGAS I LOKAL LAGSTIFTNING, LÄMNAR HP OCH DESS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM SÄLJBARHET, KVALITETSNIVÅ ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL. I den utsträckning lagen föreskriver utgör den ersättning som anges i denna garanti den enda gottgörelse kunden har rätt till. UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM NÄMNS SPECIFIKT I DENNA GARANTI, KAN HP OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER ÅBEROPAS. [. . . ] I det omfang, det tillades af lokal lovgivning, er rettighederne i denne garanti kundens eneste og eksklusive rettigheder. I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, MED UNDTAGELSE AF DE FORPLIGTELSER, DER SPECIFIKT ER ANGIVET I DENNE GARANTIERKLÆRING, ER HP ELLER HP'S TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER AFLEDT SKADE, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTRETLIGT FORHOLD, ET FORHOLD UDEN FOR KONTRAKT ELLER NOGET ANDET JURIDISK BEGREB, OG UANSET OM DER ER ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. Kunden kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land til land andre steder i verden. I det tilfælde at denne garantierklæring er i uoverensstemmelse med lokal lovgivning, skal denne garantierklæring modificeres, så den bringes i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP DESKJET D4260

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag