Bruker manual HP DESKJET D2660

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP DESKJET D2660 Vi håper at bruksanvisningen for HP DESKJET D2660 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP DESKJET D2660.


HP DESKJET D2660 : Last ned den komplette bruksanvisning (6047 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP DESKJET D2660 (10969 ko)
   HP DESKJET D2660 KORISNIČKI PRIRUČNIK (6135 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP DESKJET D2660

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Deskjet D2600 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Innhold 1 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Funksjoner på kontrollpanelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Utskrift skrive ut dokumenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Skrive ut fotografier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Skrive ut konvolutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Skrive ut på spesialpapir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Skrive ut en nettside. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Arbeide med blekkpatroner Kontrollere de beregnede blekknivåene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Bestille blekkpatroner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Rense blekkpatroner automatisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Rengjøre blekkpatroner manuelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Bytte ut patronene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Informasjon om blekkpatrongaranti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Løse et problem HPs kundestøtte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Problemløsing for oppsett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Løse problemer med utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Problemløsing for utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Feil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Innhold 2 4 5 7 Teknisk informasjon Merknad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Produktspesifikasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Program for miljømessig produktforvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Informasjon om forskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Stikkordregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 1 Innhold 2 1 Bli kjent med HP-skriver · · Skriverdeler Funksjoner på kontrollpanelet Skriverdeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kontrollpanel Papirbreddeskinne Papirskuff Papirskuffens forlenger (omtales også som forlengeren) Papirstopp Cartridges (Patroner) Frontdeksel Bakre USB-port Strømtilkobling: Bruk bare strømadapteren som er levert av HP. Bakdeksel Skriverdeler 3 Bli kjent med HP-skriver Kapittel 1 Funksjoner på kontrollpanelet 1 2 3 4 På: Slår produktet på eller av. Slå av produktet og trekk deretter ut strømledningen for å gjøre det helt strømløst. Fortsett: Angir at HP-skriver skal fortsette etter at et problem er løst. [. . . ] I nedtrekkslisten Papirtype klikker du på typen papir du har lagt i. I nedtrekkslisten Utskriftskvalitet velger du den riktige kvalitetsinnstillingen for prosjektet. Kapittel 5 4. Produktet skriver ut en testside, justerer skrivehodet og kalibrerer skriveren. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Løsning 6: Rengjør blekkpatronene automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Rense blekkpatroner automatisk" på side 25. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Løsning 7: Kontakt HPs kundestøtte Løsning: Kontakt HPs kundestøtte for service. Løse et problem Gå til: www. hp. com/support. Hvis du blir bedt om det, velger du ditt land/din region, og klikker deretter på Kontakt HP hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontakter teknisk kundestøtte. Årsak: Det oppstod et problem med skrivehodet. Utskriftene er falmede eller har bleke farger Prøv følgende løsninger hvis fargene på utskriften ikke er så klare og intense som du forventet. · · · · · · Løsning 1: Pass på at du bruker originale HP-blekkpatroner Løsning 2: Kontroller blekknivåene Løsning 3: Kontroller utskriftsinnstillingene Løsning 4: Kontroller papirtypen Løsning 5: Rengjør blekkpatronene automatisk. Løsning 6: Kontakt HPs kundestøtte Løsning 1: Pass på at du bruker originale HP-blekkpatroner Løsning: Undersøk om blekkpatronene er originale HP-blekkpatroner. Ekte HP-blekkpatroner er konstruert og testet sammen med HP-skrivere for å gi deg flotte resultater, gang etter gang. 46 Løse et problem Merk HP kan ikke garantere kvaliteten og påliteligheten til rekvisita som ikke er fra HP. Produktservice eller -reparasjoner som blir nødvendig fordi det er brukt rekvisita fra andre enn HP, dekkes ikke av garantien. Hvis du mener at du har kjøpt ekte HP-blekkpatroner, går du til: www. hp. com/go/anticounterfeit Årsak: Det ble brukt noe annet enn HP-blekkpatroner. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Løsning 2: Kontroller blekknivåene Løsning: Kontroller det beregnede blekknivået i blekkpatronene. Merk Advarsler og indikatorer om blekknivå viser bare anslag for planleggingsformål. Når du ser et varsel om lite blekk, bør du ha en ny patron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før utskriftskvaliteten blir uakseptabel. Løse et problem 47 Årsak: Det kan være for lite blekk i blekkpatronene. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Løsning 3: Kontroller utskriftsinnstillingene Løsning: Kontroller utskriftsinnstillingene. · Kontroller innstillingen for papirtype for å påse at den er i samsvar med papirtypen du har lagt i innskuffen. · Kontroller innstillingen for utskriftskvalitet for å påse at den ikke er satt for lavt. Skriv ut bildet med en høy innstilling for utskriftskvalitet, for eksempel Best eller Maksimal oppløsning. Årsak: Innstillingene for papirtype eller utskriftskvalitet var feil. Hvis dette ikke løste problemet, prøver du neste løsning. Løsning 4: Kontroller papirtypen Løsning: HP anbefaler at du bruker HP-papir eller en annen papirtype som er egnet til produktet. [. . . ] Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning. , , Înlturarea echipamentelor uzate de ctre utilizatorii casnici din Uniunea European Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indic faptul c acest produs nu trebuie aruncat alturi de celelalte deeuri casnice. În loc s procedai astfel, avei responsabilitatea s v debarasai de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deeurilor electrice i a echipamentelor electronice. Colectarea i reciclarea separat a echipamentului uzat atunci când dorii s îl aruncai ajut la conservarea resurselor naturale i asigur reciclarea echipamentului într-o manier care protejeaz sntatea uman i mediul. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP DESKJET D2660

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag