Bruker manual HP DESKJET 950C

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP DESKJET 950C Vi håper at bruksanvisningen for HP DESKJET 950C er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP DESKJET 950C.


HP DESKJET 950C : Last ned den komplette bruksanvisning (2634 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP DESKJET 950C (3042 ko)
   HP DESKJET 950C Network Guide (773 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP DESKJET 950C

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 950C-Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA). Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard gir ingen garanti med hensyn til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til indirekte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Hewlett-Packard er ikke ansvarlig for feil eller for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med anskaffelse, ytelse eller bruk av denne håndboken. [. . . ] På side 47 finner du telefonnummeret til nærmeste kundestøttesenter. 34 Få hjelp når noe går galt 4 Skriverprogramvaren vil ikke la seg installere, hva er det som er galt?Hvis du fortsatt får meldingen "Ukjent enhet ble funnet" i dialogboksen "Ny maskinvare funnet", bytter du ut USB-kabelen eller bruker en parallellkabel. · Det har bygd seg opp statisk Når jeg kobler til en elektrisitet i kabelen mellom USB-kabel mellom skriveren datamaskinen og skriveren. og datamaskinen, får jeg ELLER meldingen "Ukjent enhet ble · Kan hende er USB-kabelen funnet". din defekt. Kan hende bruker du ikke Når jeg kobler til en USB-kabel mellom skriveren Windows 98. og datamaskinen, får jeg ikke meldingen "Veiviser for maskinvareinstallasjon". Det kan hende at USB ikke er aktivert. Kontroller at Windows 98 kjører, og at datamaskinen er tilkoblet ved hjelp av en USBkabel. Hvis du ikke har Windows 98, må du bruke en parallellkabel. 1 I Windows 98 klikker du på Start Innstillinger Kontrollpanel. 2 Dobbeltklikk på ikonet System. 4 Klikk på plusstegnet (+) ved siden av elementet Universal Serial Bus-kontroller. USB er trolig aktivert dersom en USBvertskontroller og et USB-rotknutepunkt er oppført. Hvis disse enhetene ikke er oppført, kan du slå opp i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller ta kontakt med produsenten for å få informasjon om hvordan du aktiverer og konfigurerer USB. 5 Hvis du ikke kan aktivere USB, kan du likevel bruke en parallellkabel til å koble skriveren til datamaskinen. USB-kabelen er kanskje ikke riktig tilkoblet. 1 Koble USB-kabelen fra skriveren, og koble den til på nytt. 2 Kontroller at den sitter ordentlig fast. 35 4 Få hjelp når noe går galt Hvorfor får jeg ikke skrevet ut? Hva er problemet? Mulig årsak Strømmen kan være slått av, eller kanskje en av koblingene er løs. Det kan være problemer med en av blekkpatronene. Slik løser du problemet. . . Hvis blekkpatronlampen blinker, åpner du skriverens øvre deksel og kontrollerer blekkpatronstatus. Hvis Av/på-lampen blinker, holder skriveren på å skrive ut. Hvis Fortsett-lampen blinker, trykker du på Fortsett-knappen . Ingen side kom ut av skriveren. Skriveren kan gå sakte. Skriveren venter på at du skal trykke på Fortsett-knappen . Det kan hende at papiret har kjørt seg fast. 1 Trekk papiret ut av inn- eller utskuffen. 2 Trykk på Fortsett-knappen foran på skriveren. 3 Hvis du holdt på å skrive ut etiketter, kontrollerer du at ikke en av etikettene har løsnet fra arket på veien gjennom skriveren. 4 Skriv ut dokumentet på nytt hvis det fastkjørte papiret er fjernet. 5 Hvis papiret fortsatt er fastkjørt, åpner du bakdekselet ved å vri på knotten (mot urviseren) og fjerner dekselet. [. . . ] · Nederland: 0 33 450 1808 Telefaks: 0 33 456 0891 Hewlett-Packard Nederland B. Parts Direct Service Basicweg 10 3821 BR AMERSFOORT · Norge: 22735926 Telefaks: 22735611 Hewlett-Packard Norge A/S, Ekspress Support Drammensveien 169-171 0212 Oslo · Spania: 1 6 31 14 81 Telefaks: 1 6 31 12 74 Hewlett-Packard Espanola S. A. 16, 500 28230 LAS ROZAS, Madrid A-8 · Sverige: 8-4442239 Telefaks: 8-4442116 Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9, Box 19 164 93 KISTA · Sveits: 056/279 286 Telefaks: 056/279 280 Elbatex Datentechnik AG Schwimmbadstrasse 45, 5430 WETTINGEN · Storbritannia: +44 1765 690061 Telefaks: +44 1765 690731 Express Terminals, 47 Allhallowgate Ripon, North Yorkshire · +44 181 568 7100 Telefaks: +44 181 568 7044 Parts First, Riverside Works Isleworth, Middlesex, TW7 7BY · +44 1734 521587 Telefaks: +44 1734 521712 Westcoast, 28-30 Richfield Avenue Reading, Berkshire, RG1 8BJ · Tyskland: 07031-145444 Telefaks: 07031-141395 Hewlett-Packard GmbH, HP Express Support Ersatzteil-Verkauf, Herrenberger Str. 130 71034 BÖBLINGEN · USA: (800) 227-8164 · Venezuela: (58 2) 239-4244/4133 Telefaks: (58 2) 207-8014 Hewlett-Packard de Venezuela C. A. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP DESKJET 950C

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag