Bruker manual HP DESKJET 1050

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP DESKJET 1050 Vi håper at bruksanvisningen for HP DESKJET 1050 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP DESKJET 1050.


HP DESKJET 1050 : Last ned den komplette bruksanvisning (6770 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP DESKJET 1050 (6816 ko)
   HP DESKJET 1050 SETUP POSTER (3787 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP DESKJET 1050

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Deskjet 1050 All-in-One series Innhold 1 2 Slik gjør du det. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Funksjoner på kontrollpanelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Statuslamper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Skrive ut Skrive ut dokumenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Skrive ut fotografier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Skrive ut konvolutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tips for vellykket utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kopiering og skanning Kopiere dokumenter eller fotografier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Skanne til en datamaskin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Tips for vellykket kopiering og skanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Arbeide med blekkpatroner Kontrollere de beregnede blekknivåene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Bestille blekkpatroner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Bytte ut patronene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Bruke enkeltpatronmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Informasjon om blekkpatrongaranti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Løse et problem Forbedre utskriftskvaliteten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Fjerne fastkjørt papir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kan ikke skrive ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 HPs kundestøtte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 5 6 7 8 Teknisk informasjon Merknad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Produktspesifikasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Program for miljømessig produktforvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Informasjon om forskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Stikkordregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 1 Innhold Innhold 2 1 Slik gjør du det Lær hvordan du bruker HP All-in-One · · · · · "Skriverdeler" på side 5 "Kopiere dokumenter eller fotografier" på side 23 "Legge i medier" på side 17 "Bytte ut patronene" på side 28 "Fjerne fastkjørt papir" på side 35 Slik gjør du det 3 Slik gjør du det Kapittel 1 Slik gjør du det 4 Slik gjør du det 2 Bli kjent med HP All-in-One · · · Skriverdeler Funksjoner på kontrollpanelet Statuslamper Skriverdeler 1 2 3 4 5 6 7 Innskuff Kontrollpanel Blekkpatrondeksel Utskuff Utskuffens forlenger (refereres til som forlengeren) Cartridges (Patroner) Bli kjent med HP All-in-One Bli kjent med HP All-in-One 5 Papirbreddeskinne for innskuffen Kapittel 2 Funksjoner på kontrollpanelet ! 1 2 3 4 5 6 Bli kjent med HP All-in-One Strøm: Slår produktet på eller av. Slå av produktet og trekk deretter ut strømledningen for å gjøre det helt strømløst. Øk antall kopier (opptil 10) ved å trykke flere ganger på knappen. Virker som en fortsett-knapp når et utskriftsproblem er løst. [. . . ] Trykk på Avbryt-knappen for å prøve å fjerne det fastkjørte papiret automatisk. Finn det fastkjørte papiret Innskuff Hvis papiret er i nærheten av bakre innskuff, drar du papiret forsiktig ut av innskuffen. Utskuff · Hvis papiret er i nærheten av fremre utskuff, drar du papiret forsiktig ut av utskuffen. · Du må kanskje åpne blekkpatrondekselet og skyve blekkpatronvognen mot høyre for å få tak i papiret. Fjerne fastkjørt papir 35 Løse et problem Kapittel 7 Innsiden av skriveren · Hvis papiret er inne i skriveren, åpner du dekselet på undersiden av skriveren. Trykk på tappene på begge sider av dekselet. · Fjern fastkjørt papir. · Lukk dekselet. Skyv dekselet forsiktig mot skriveren til begge låsene klikker på plass. 3. Trykk på Start kopiering Svart eller Start kopiering Farge på kontrollpanelet for å fortsette med gjeldende jobb. Hvis løsningene ovenfor ikke løste problemet, klikker du her for mer problemløsingsinformasjon på Internett. · Kontroller at papiret i innskuffen ligger flatt, og at kantene ikke er bøyd eller revet. · Ikke kombiner ulike papirtyper og -størrelser i innskuffen, alt papiret i innskuffen må være av samme type og størrelse. · Juster papirbreddeskinnen i innskuffen slik at den ligger tett inntil hele papirbunken. Kontroller at papirbreddeskinnen ikke bøyer papiret i innskuffen. · Ikke tving papiret for langt fremover i innskuffen. Løse et problem 36 Løse et problem Hvis løsningene ovenfor ikke løste problemet, klikker du her for mer problemløsingsinformasjon på Internett. Kan ikke skrive ut Kontroller at skriveren er slått på og at det er papir i skuffen. Hvis du fremdeles ikke kan skrive ut, prøver du følgende i rekkefølge: 1. Kontroller at produktet ikke er i pausemodus eller offline Slik kontrollerer du at produktet ikke er i pausemodus eller offline Merk HP har et verktøy for skriverdiagnostikk som kan løse problemet automatisk. Gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet: · Windows 7: På Start-menyen i Windows klikker du på Enheter og skrivere. · Windows Vista: På Start-menyen i Windows klikker du på Kontrollpanel og så på Skrivere. · Windows XP: På Start-menyen i Windows klikker du på Kontrollpanel og så på Skrivere og telefakser. Dobbeltklikk på ikonet for ditt produkt for å åpne utskriftskøen. På Skriver-menyen må du kontrollere at det ikke er en hake ved siden av Stans utskrift midlertidig eller Bruk skriver frakoblet. Hvis du har gjort endringer, prøver du å skrive ut igjen. Slik kontrollerer du at produktet er angitt som standardskriver Merk HP har et verktøy for skriverdiagnostikk som kan løse problemet automatisk. Ellers følger du trinnene nedenfor. Kan ikke skrive ut 37 Løse et problem Kapittel 7 a. Gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet: · Windows 7: På Start-menyen i Windows klikker du på Enheter og skrivere. [. . . ] , , Înlturarea echipamentelor uzate de ctre utilizatorii casnici din Uniunea European Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indic faptul c acest produs nu trebuie aruncat alturi de celelalte deeuri casnice. În loc s procedai astfel, avei responsabilitatea s v debarasai de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deeurilor electrice i a echipamentelor electronice. Colectarea i reciclarea separat a echipamentului uzat atunci când dorii s îl aruncai ajut la conservarea resurselor naturale i asigur reciclarea echipamentului într-o manier care protejeaz sntatea uman i mediul. Pentru informaii suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luai legtura cu primria local, cu serviciul de salubritate sau cu vânztorul de la care ai achiziionat produsul. Kjemiske stoffer HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske substansene i våre produkter for å overholde juridiske krav som REACH (Forskrift EC No 1907/2006 fra Europaparlamentet og Program for miljømessig produktforvaltning 49 Român Svenska Slovenscina Slovencina Português Polski Lietuviskai Latviski Magyar Suomi Eesti Nederlands Dansk Cesky Español Italiano Teknisk informasjon Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP DESKJET 1050

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag