Bruker manual HP DESKJET 1000 J110A

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP DESKJET 1000 J110A Vi håper at bruksanvisningen for HP DESKJET 1000 J110A er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP DESKJET 1000 J110A.


HP DESKJET 1000 J110A : Last ned den komplette bruksanvisning (5798 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP DESKJET 1000 J110A (9257 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP DESKJET 1000 J110A

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HP Deskjet 1000 J110 series Innhold 1 2 Slik gjør du det. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 På-knapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Skriv ut Skrive ut dokumenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Skrive ut fotografier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Skrive ut konvolutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tips for vellykket utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Arbeide med blekkpatroner Kontrollere de beregnede blekknivåene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Bestille blekkpatroner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Bytte ut patronene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Bruke enkeltpatronmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Informasjon om blekkpatrongaranti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Løse et problem Forbedre utskriftskvaliteten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Fjerne fastkjørt papir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kan ikke skrive ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 HPs kundestøtte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3 5 6 7 Teknisk informasjon Merknad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Produktspesifikasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Program for miljømessig produktforvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Informasjon om forskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Stikkordregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 Innhold Innhold 2 1 Slik gjør du det Lær hvordan du bruker HP-skriver · · · · "Skriverdeler" på side 5 "Legge i medier" på side 15 "Bytte ut patronene" på side 22 "Fjerne fastkjørt papir" på side 28 Slik gjør du det 3 Slik gjør du det Kapittel 1 Slik gjør du det 4 Slik gjør du det 2 Bli kjent med HP-skriver · · Skriverdeler På-knapp Skriverdeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innskuff Papirbreddeskinne På-knapp: Slår produktet på eller av. Slå av produktet og trekk deretter ut strømledningen for å gjøre det helt strømløst. Utskuff Utskuffens forlenger (refereres til som forlengeren) Blekkpatrondeksel USB-port Strømtilkobling: Bruk bare strømadapteren som er levert av HP Bli kjent med HP-skriver 5 Blekkpatroner På-knapp Bli kjent med HP-skriver Kapittel 2 · · · · Når produktet er slått på, er lampen på på/av-knappen tent. Hvis på/av-lampen blinker svært raskt, er skriveren i en feiltilstand som du kan løse ved å følge meldingene på skjermen. [. . . ] Gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet: · Windows 7: På Start-menyen i Windows klikker du på Enheter og skrivere. Høyreklikk på ikonet for produktet og velg Se hva som skrives ut for å åpne utskriftskøen. · Windows Vista: På Start-menyen i Windows klikker du på Kontrollpanel og så på Skrivere. Dobbeltklikk på ikonet for ditt produkt for å åpne utskriftskøen. · Windows XP: På Start-menyen i Windows klikker du på Kontrollpanel og så på Skrivere og telefakser. Dobbeltklikk på ikonet for ditt produkt for å åpne utskriftskøen. På Skriver-menyen må du kontrollere at det ikke er en hake ved siden av Stans utskrift midlertidig eller Bruk skriver frakoblet. Hvis du har gjort endringer, prøver du å skrive ut igjen. Slik kontrollerer du at produktet er angitt som standardskriver Merk HP har et verktøy for skriverdiagnostikk som kan løse problemet automatisk. Gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet: · Windows 7: På Start-menyen i Windows klikker du på Enheter og skrivere. · Windows Vista: På Start-menyen i Windows klikker du på Kontrollpanel og så på Skrivere. · Windows XP: På Start-menyen i Windows klikker du på Kontrollpanel og så på Skrivere og telefakser. Standardskriveren har et avkrysningsmerke i en svart eller grønn sirkel ved siden av. Hvis feil produkt er angitt som standardskriver, høyreklikker du på riktig produkt og velger Angi som standardskriver. Prøv å bruke produktet igjen. Løse et problem Kan ikke skrive ut 31 Kapittel 6 5. Slik starter du utskriftstjenesten på nytt Merk HP har et verktøy for skriverdiagnostikk som kan løse problemet automatisk. Gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet: Windows 7 · På Start-menyen i Windows klikker du på Kontrollpanel, System og sikkerhet og så på Administrative verktøy. · Høyreklikk på Print Spooler og klikk på Egenskaper. · I kategorien Generelt, ved siden av Oppstartstype, må du kontrollere at Automatisk er valgt. · Hvis tjenesten ikke kjører allerede, klikker du på Tjenestestatus, Start og deretter på OK. Windows Vista · På Start-menyen i Windows klikker du på Kontrollpanel, System og vedlikehold, Administrative verktøy. · Høyreklikk på Print Spooler-tjeneste og klikk på Egenskaper. [. . . ] Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning. , , Svenska Slovenscina Slovencina Português Polski Lietuviskai Latviski Magyar Suomi Eesti Nederlands Dansk Cesky Español Italiano Deutsch Français English Kjemiske stoffer HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske substansene i våre produkter for å overholde juridiske krav som REACH (Forskrift EC No 1907/2006 fra Europaparlamentet og Program for miljømessig produktforvaltning 41 Teknisk informasjon Înlturarea echipamentelor uzate de ctre utilizatorii casnici din Uniunea European Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indic faptul c acest produs nu trebuie aruncat alturi de celelalte deeuri casnice. În loc s procedai astfel, avei responsabilitatea s v debarasai de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deeurilor electrice i a echipamentelor electronice. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP DESKJET 1000 J110A

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag