Bruker manual HP DELUXE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP DELUXE Vi håper at bruksanvisningen for HP DELUXE er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP DELUXE.


HP DELUXE : Last ned den komplette bruksanvisning (620 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP DELUXE

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Redigere en video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redigere en video i ArcSoft WebCam Companion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redigere en video i ArcSoft VideoImpression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] på 3 Klikk på Start Monitor (Start overvåkning) for å starte overvåkningen. 4 Klikk på Stop Monitor (Stopp overvåkning) for å avslutte overvåkningen og lagre videoen til PC-en. Hvis du vil sende en videofil via e-post, laste opp videoen til FTP-siden din, eller endre plasseringen til mediemappen din, kan ArcSoft WebCam Companion gjøre alt dette og mer. For å lære mer om hvordan du bruker ArcSoft WebCam Companion, klikk på Help (Hjelp)-menyen. Tips: Hvis webkamera tar opp når det ikke er noen aktivitet, klikk på Monitor Settings (Overvåkningsinnstillinger) og dra følsomhetsglideren til en lavere innstilling. Brukerhåndbok for HP-webkamera 5 Redigere en video Du kan redigere videoene dine i ArcSoft WebCam Companion eller i ArcSoft VideoImpression. For grunnleggende redigering, bruk ArcSoft WebCam Companion, for avansert redigering bruk ArcSoft VideoImpression. Redigere en video i ArcSoft WebCam Companion 1 Dobbeltklikk på snarveisikonet for WebCam Companion Windows-skrivebordet. på 3 Merk videoen som du vil redigere, og klikk på Edit Video (Rediger video). For å lære mer om spesifikke redigeringsfunksjoner, klikk på Help (Hjelp)-menyen. Redigere en video i ArcSoft VideoImpression 1 Dobbeltklikk på ikonet ArcSoft VideoImpression 3 Velg videoen som du vil redigere. For å lære om hvordan du bruker ArcSoft VideoImpression, klikk på Help (Hjelp)-menyen. 2 Klikk på Open an Existing Project (Åpne et eksisterende prosjekt). 6 Brukerhåndbok for HP-webkamera Ta et bilde 1 Trykk på Snapshot (Knipsbilde) WebCam Companion. 2 Trykk på Snapshot (Knipsbilde) Capture (Opptak) for å ta bildet. -knappen på webkameraet for å åpne ArcSoft -knappen igjen eller klikk på For å lære mer om hvordan du tar bilder med ArcSoft WebCam Companion, klikk på Help (Hjelp)-menyen. Redigere et bilde 1 Dobbeltklikk på snarveisikonet for HP Photosmart Essential på skrivebordet. 2 For å lære mer om redigering, utskrift og deling av bilder med HP Photosmart Essential, klikk på Help ?(Hjelp)-ikonet i øvre høyre hjørne av Photosmart Essential-vinduet. Brukerhåndbok for HP-webkamera 7 8 Brukerhåndbok for HP-webkamera Justere innstillinger Dette kapitlet viser deg hvordan du justerer innstillinger i ArcSoft Magic-i 3 og ArcSoft WebCam Companion. Justere lysstyrke og kontrast 1 Dobbeltklikk på ikonet Magic-i 3 Windows-skrivebordet. 4 Dra glidebryterne for å justere disse innstillingene: Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) 5 Klikk på OK. MERK: For å gjenopprette alle fabrikkinnstillinger, klikk på Default (Standard). på Brukerhåndbok for HP-webkamera 9 Opprette en personlig profil 1 Dobbeltklikk på ikonet Magic-i 3 på Windows-skrivebordet. (Hvis denne kategorien ikke er synlig, klikk på Expand (Utvid) -kategorien for å utvide skjermen. ) 3 Dra glidebryterne for å justere disse innstillingene: Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) Gamma Saturation (Metning) Sharpness (Skarphet) 4 Klikk på Save Profile (Lagre profil). MERK: For å gjenopprette fabrikkinnstillingene, klikk på Default (Standard). [. . . ] Åpne Magic-i 3 igjen ved å dobbeltklikk på ikonet Magic-i 3 på skrivebordet, eller velg en annen videoenhet i IM-programmet. 1 Gjør ett av følgende: Dobbeltklikk på ikonet for WebCam Companion Windows-skrivebordet, klikk på WebCam Settings (Innstillinger) -ikonet. Dobbeltklikk på ikonet for Magic-i 3 og klikk deretter Settings (Innstillinger) på Jeg vil ikke bruke Magic-i 3 med mitt IM-program Jeg lukket Magic-i 3 under en samtale, og nå er ikke webkameraet koblet til IM-programmet Jeg vil slå av automatisk fokus (kun HP Premium Autofocus Webcam) på Windows-skrivebordet, -ikonet. 2 Fjern krysset fra Auto Focus (Automatisk fokus)-avmerkningsboksen. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP DELUXE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag